Jauniešu garantija

Latvijā savu darbību ir uzsākusi Eiropas Savienības programma “Jauniešu garantija”, kas vērsta uz to jauniešu, kas nemācās un nestrādā, integrēšanu darba tirgū. Programmas ietvaros jauniešiem, kas reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, ir pieejamas virkne programmu. Plašāka informācija par Jauniešu garantijas pasākumiem ir pieejama NVA mājas lapā


Savukārt, tiem jauniešiem, kas neatbilst bezdarbnieka statusam vai nav par tādu kļuvuši, jau nākošajā gadā tiks atvērtas īpaši šiem jauniešiem paredzētas programmas, kuras administrēs Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra un finansējuma saņēmējas būs pašvaldības.

Īstenojot projekta aktivitātes, tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projektu plānots īstenot sadarbībā ar pašvaldībām vai to apvienībām, kas savā pašvaldībā darbam ar mērķa grupas jauniešiem veidos stratēģiskās partnerības, projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistot biedrības, nodibinājumus (īpaši jauniešu organizācijas) un citas institūcijas (piemēram, jauniešu centrus, darba devēju organizācijas, probācijas dienestus, policiju, izglītības iestādes, sporta iestādes, uzņēmumus, nozaru asociācijas, sociālos dienestus u.c.).
Aktīvā pozīcija: Jaunatnes lietas Jauniešu garantija