Creative minds for culture

Sējas novadā jau divus gadus darbojas biedrība “Creative minds for culture”, domājams, ka daudzi nemaz nezina, kas ir šī biedrība un kādi ir tās mērķi, tāpēc biedrības pārstāves Rūta Keviešena un Linda Kalniņa turpmākajās rindās interesentus iepazīstina ar šo jauniešu nevalstisko organizāciju.
 
Ideja biedrībai bija nobriedusi jau kādu laiku, līdz bija jāķeras pie oficiālām lietām –reģistrēšanas. Oficiāli mūsu nosaukums ir “Creative minds for culture”, kas ir veiksmīgs starptautiskam mērogam, tomēr savstarpēji dēvējam par “Spāri”.
Pieredze nevalstiskajā sektorā mums ir diezgan liela un raiba, individuāli esam darbojušās daudz. Visbeidzot nolēmām, ka vajadzētu sākt un izveidot kaut ko savu. Uzreiz zinājām, ka nav prātīgi organizēt biedrību darbam Rīgā, kur šādas organizācijas ir daudz un iespējas jauniešiem tiešām būtībā “met pakaļ”, tādēļ attiecīgi izvēlējāmies vietu, kur šāda biedrība būtu tiešām lietderīga. Sarunu ceļā noskaidrojot, ko jaunieši dara vietās, no kurienes nākam mēs- Sēja un Cēsu puse, nolēmām, ka izvēlēsimies Sēju.
Pamatā biedrībā esam divas, taču ir vēl cilvēki, biedri, kas bieži vien piedalās un darbojās kopā ar mums. Lielākoties esam satikušies un iepazinušies kādos jauniešu pasākumos, organizējot pasākumus u.tml.
Šobrīd skaidrs, ka sadarbība starp pašvaldību, jauniešiem un organizāciju ir attīstības posmā. Mūsu vēlme ir aktualizēt jauniešu jautājumu novadā, ņemot vērā resursus, kādi pašvaldībai un mums ir pieejami. Noteikti ir izmantojamas telpas, kā arī atkarībā no citu veidu resursiem, ko pašvaldība varētu atļauties, noteikti soli pa solim ir iespējams iet uz priekšu.
Protams, novadā jauniešiem ir ko darīt – sporta centrs, pulciņi, taču esam pārliecinātas, ka var vairāk, īpaši, ja ir redzēts, ka nebūt ne lielākajos novados jauniešu iespējas ir krietni plašākas.
Apzināmies, ka Rīgas tuvums ir apstāklis, kas traucē jauniešiem savākties savā novadā un darboties, jo daudzi gan dzīvo, gan brīvo laiku pavada galvaspilsētā, tādēļ uz savu novadu brauc reti, piemēram, tikai apciemo vecākus u.tml. Pieredze liecina, ka,  ja novads ir tālāk no Rīgas, jaunieši aktīvāk cenšas rast iespējas interesantai laika pavadīšanai paši savs novados.
Novados ir nepieciešams kas tāds, kas liek jauniešiem atgriezties savos novados, kam svarīgs priekšnosacījums ir līdzdalības kultūra. Ja jaunieties nejūtas sadzirdēts, pamanīts un respektēts, tad viņam nav vēlmes līdzdarboties. Tas, ko mēs vēlamies panākt, ir jauniešu līdzdalība un aktivitāte. Februārī norisināsies ikgadējās Ēnu dienas, cerams, ka arī Sējas novada jaunieši izmantos šo iespēju.
Esam piedalījušies nevalstisko organizāciju festivālā, kur plānojam būt arī šogad. Šis festivāls notiks aprīlī. Līdz tam noteikti aicināsim jauniešus līdzdarboties, lai kopā tam gatavotos un piedalītos.
Ir bijuši starptautiski projekti, kuros esam iesaistījušās pašas, kā arī aicinājušas pievienoties arī citus biedrus.
Šobrīd gaidām jaunos LEADER projektus un vairāk koncentrējamies tieši uz jauniešu apmācībām - uz neformālo izglītību. Vēlamies veicināt jauniešu izpratni par neformālo izglītību un sociālo un politisko aktivitāti.
Ciemojoties Sējas pamatskolā, ir jūtams, ka jauniešiem ir interese par dažādām lietām un iesaistīšanos, bet īsti nav bijušas iespējas. Prieks par biedrību “Pabažu kungi”, kuri iesaista jauniešus sporta spēļu organizēšanā, tādējādi iesaistot viņus brīvprātīgo darbā,
Vienās no apmācībām, uzzinājām par Iespēju kartes izveidi, tādu esam izstrādājušas arī Sējas novadam. Tajā ir apzinātas vietas, kuras varētu būt interesantas jauniešiem. Aicinām novada uzņēmējus, biedrības un iedzīvotājus nekautrēties un informēt citus novadniekus par interesantajām lietām, kas atrodamas mūsu novadā un ko ir vērts apskatīt un izbaudīt. Novadā realizēti dažādi projekti, par kuriem, iespējams, zina tikai retais. Lai pilnvērtīgāk apkopotu informāciju par iespējām novadā, arī mums ir nepieciešama informācija.
Ja jaunieši vēlas piedalīties kādos neformālos pasākumos, bet nezin kur atrast informāciju par iespējām, aicinām sazināties ar mums Facebook lapā “Creative minds for culture”, mēs varam informēt par iespējām iesaistīties.


 
Rūta Keviešena un Linda Kalniņa
 
 
Aktīvā pozīcija: Jaunatnes lietas Creative minds for culture