Karjera

Karjeras atbalsts izglītības iestādēs

Sējas pamatskolas skolotāji un skolēni piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta darbības laiks 2017.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembrim.

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” , lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus skolēniem, ieskaitot karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultācijas. Noslēgts ir sadarbības līgums starp Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai koordinētu šī ESF projekta izmēģinājumskolās Latvijas novados un republikas pilsētās, un Sējas pamatskola ir viena no tām.

 Šo darbu vada pedagogs karjeras konsultants, kas projekta ietvaros saņēmis papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Ar šo konsultantu ir noslēgts līgums 2017.gada 20. martā. Sējas pamatskolā karjeras atbalsta konsultante ir skolotāja Vizma Miķelsone. Ir uzsākts un rit aktīvs darbs projekta realizēšanā. Pirmais posms noslēgsies  š.g. 31. augustā. Darbs turpināsies arī jaunajā mācību gadā.
 
 Sējas pamatskolas direktore Inese Ozolniece

Sējas pamatskolas 9.klases skolēnu ciemošanās Ogres tehnikumā

Karjeras atbalsta pasākums ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Mācību gada sākumā 9.klases skolēni izteica vēlēšanos nokļūt Ogres tehnikumā, lai uzzinātu vairāk par tālākās izglītības iespējām un sadzīves apstākļiem. Interese bija pamatota, jo, tuvojoties brīdim, kad jāpieņem lēmums par savas izglītības turpināšanu, ir jābūt pārliecībai par to ko gribu, ko varu un vajag.

Lasīt tālāk ...

Sējas pamatskolas skolēnu ciemošanās Rīgas Motormuzejā

Karjeras atbalsta pasākums ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Sējas pamatskolas skolēniem aprīlī bija iespēja apmeklēt Motormuzeju. Eiropas projekta ietvaros saistībā ar karjeras izglītību šis pasākums bija bez maksas. Muzeja nodarbībā skolēni iepazina mašīnu rašanās vēsturi gides vadībā. Bija iespēja arī praktiski darboties, veidojot vēja ģeneratorus. Tā kā ikdienā elektrību patērējam ik brīdi, tad jāmeklē un jāaktualizē alternatīvi enerģijas ieguves veidi. Skolēni nelielās grupās no piedāvātajiem materiāliem veidoja spārnus vēja ģeneratoriem. Eksperimentējot ar spārnu lielumu un formu, tika mēģināts iegūt maksimālo ātrumu. Izmantojot mākslīgo vēju (ventilatoru) un pieslēgto mēraparātu, tika noteikt ģeneratora griešanās ātrums.  Ātrākais vēja ģenerators bija 4.klases Vēja komandai.Vislabākais veids jaunu zināšanu apguvei, protams, ir praktiskā darbība.
Teksts un foto: skolotāja Kristīne Žilinska
Aktīvā pozīcija: Jaunatnes lietas Karjera