Karjera

Filtrs
 • Par Sējas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI (PROJEKTS)


   „Par Sējas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

   

   Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
   jautājumu risināšanā" 14.panta pirmo daļu,
  24.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma "Par sociālajiem
  dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
   5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu,
  10.panta otro daļu


  I.Vispārīgie jautājumi
   
  1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Sējas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzību), kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistros un izslēdzamas no tiem, kā arī palīdzības sniegšanas kārtību.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Sējas novadā

  Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr._/2014 (PROJEKTS)

  Sējas novadā, 2014.gada ___.__________ (prot.Nr.)
   

   
  Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Sējas novadā

   

  Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
  likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

  I. Vispārīgie jautājumi
  1.             Šie saistošie noteikumi nosaka:
  1.1.        sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Sējas novada pašvaldības teritorijā;
  1.2.       teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
  1.3.       prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
  1.4.       atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
  1.5.       atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Sējas novada domes amatpersonu atalgojums 2014.gada jūlijā

 • AICINĀJUMS VESELĪGĀ DZĪVES VEIDA PIEKRITĒJĀM !

  Pabažu k/n piedāvā vingrošanu sestdienas rītos. Vingrošanas veids: pilates - vingrojumu kopums, kas palīdz harmoniski un pakāpeniski attīstīt visus ķermeņa muskuļus.

  Ja vēlaties skaistu un stipru ķermeni, nāciet septembra sestdienās plkst 10.00 uz pilates nodarbībām Pabažu kultūras namā, tur būs viss nepieciešamais inventārs, lai nodarbības notiktu pilnvērtīgi. Jūs gaidīs fiziskās sagatavotības trenere, fizioterapeite A. Aparjode. Nodarbības notiks, ja būs minimums 10 dalībnieces.

  Lūdzu pieteikties telefoniski pie Ritas Celmas /27891864/
  līdz 4. septembrim !

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • 17. augustā Sējas novada Pabažu ciemā tiks organizēti sporta svētki! (PAPILDINĀTS)

  Sporta svētku programmā būs dažādas individuālās disciplīnas pieaugušajiem, kā piemēram novuss, soda metienu konkurss, fotoorientēšanās, skrējiens apkārt ezeram. Netiks aizmirst arī par komandu sporta veidiem, iekļaujot futbolu, pludmales volejbolu, strītbolu, virves vilkšanu.
  Sevišķi organizatori domās par pašiem mazākajiem sporta svētku dalībniekiem, tiks rīkotas dažādas atrakcijas, sacensības, darbosies radošā darbnīciņa. Tāpēc aicinām ģimenes ar bērniem nākt un izbaudīt šo dienu kopīgi nododoties dažādām fiziskām aktivitātēm.

  Sporta spēļu nolikums

  Normunds Broks
  Biedrība Pabažu kungi

 • Lauksaimniekiem piešķir nākamos 30 litrus dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa

  Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, apjomu – 30 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru. Līdz ar to patlaban kopā ir piešķirti 80 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru.
  Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2013.gada 30.oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks informēti.

   

  Plašāka informācija pievienota pielikumā .

   
 • Aicinām aktīvi izmantot doto iespēju!

  Aktuāli!

  Lai veicinātu parādu nomaksu pirms jaunā apkures perioda un dotu iespēju iedzīvotājiem nomaksāt parādus nepiemērojot soda procentus, izņemot apsaimniekošanas maksājumus, kur par soda naudas dzēšanu jālemj dzīvokļu īpašniekiem, Sējas novada dome 2013. gada 23.jūlijā pieņēma lēmumu:

  "...
  1.3.1. apturēt visiem komunālo un īres maksājumu maksātājiem soda naudas aprēķinu no 01.08.2013. līdz 31.08.2013.;
  1.3.2. piedāvāt komunālo maksājumu maksātājiem līdz ar kārtējā rēķina nosūtīšanu par augusta mēnesi, nomaksāt pamatparādu līdz 31.08.2013.;
  1.3.3. pēc 31.08.2013. kārtējā novada domes sēdē izskatīt jautājumu par soda naudas dzēšanu personām, kuras nomaksājušas pamatparādu izsludinātā termiņā.
  ..."

Aktīvā pozīcija: Jaunatnes lietas Karjera