No icon

Pabažu kultūras nams

Pabažu kultūras nams

DZIESMAS UN PĀRDOMU STĀSTS PAR VEIDENBAUMU

7.OKTOBRĪ PABAŽU KULTŪRAS NAMĀ NOTIKA DZIESMAS UN PĀRDOMU STĀSTS PAR VEIDENBAUMU KOPĀ AR PABAŽU VOKĀLO ANSAMBLI “ZUSTRENES” UN MAZO VIJOLNIECI LĪVU VEINBERGU.


,,Viss ir joks, par visu smejies,
Laid, lai citi raud un vaid.
Ja ir labi – pakavējies,
Un, ja netīk, – projām laid!"/Veidenbaums/


,,Vēl desmit, divdesmit gadu
Un lugai būs pienācis gals,
Vai slinkojis būtu, vai centies,... ... ,,/Veidenbaums/


,,Lai nedomā cilvēks, ka otrs ir slikts,
Ikkatram gods vienāds ir debesīs likts,,/Veidenbaums/


,,Būs slava liela, kaudzēm naudas,
Un dzīvi baudīsi, cik jaudas,,/Veidenbaums/,,Kam velti dārgo laiku tērē
Un dzejām papīri tu smērē?
Sen beidzies liras laikmets svēts,
Pēc maizes tagad cilvēks brēc,,/Veidenbaums/

 

PABAŽU KULTŪRAS NAMS AICINA PIEDALĪTIES:

PIRMDIENA  17.00 VOKĀLAIS ANSAMBLIS "ZUSTRENES" VADĪTĀJA
ZELTĪTE OSMANE  /T. 29398412/                          
  19.00 VINGROŠANA VADĪTĀJA
GITA GINTERE KIKUSTE /T.26881714/
  20.10 LĪNIJDEJU GRUPA "ASORTI" VADĪTĪJA
ALTA BRINGINA /T.20382811/
OTRDIENA    /atkarīgs pēc pieprasījuma/ 18.00 DĀMU KLUBIŅŠ "BALTĀ" VADĪTĀJA
RITA CELMA /T.27891864/
TREŠDIENA 18.00 VINGROŠANA VADĪTĀJA
GITA GINTERE KIKUSTE /T.26881714/
  19.00 LĪNIJDEJU GRUPA "ASORTI" VADĪTĪJA
ALTA BRINGINA /T.20382811/
CETURTDIENA 17.00 VOKĀLAIS ANSAMBLIS
"ZUSTRENES"
VADĪTĀJA
ZELTĪTE OSMANE /T. 29398412/  
  19.15 ZUMBA VADĪTĀJA
LIENA OZOLIŅA  /T. 29171221/
PIEKTDIENA/atkarīgs pēc pieprasījuma/ 16.00 DĀMU KLUBIŅŠ "BALTĀ" VADĪTĀJA
RITA CELMA /T.27891864/
SESTDIENA 10.30 PUNKTIŅSKOLA VADĪTĀJA
ZELTĪTE OSMANE /T. 29398412/                    

 

Neatkarības dienas svētki

“Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus-
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē”

4.maijā Pabažu kultūras namā notika Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts koncerts, kurā deklamēja Pabažu skolniece Daniela Maksimova /skolotāja Zaiga Zaremba/ un dziedāja Pabažu skolēni /skolotāja Zeltīte Osmane/. Dejoja Pārgaujas novada Straupes pagasta jauniešu DK „IDUMEJA”/vad. Ginta Berķe / un Stalbes vidusskolas 9.klases audzēkņi /pie klavierēm Kristers Briedis, dziedāja Evija Gūtmane un Roberts Laudiņš/.

“Mēs, DK “Idumeja”, esam šodien šeit ieradušies, lai svinētu svētkus kopā ar Jums. Mūsu kolektīvs nāk no viena ļoti dejojoša pagasta – Straupes pagasta Pārgaujas novadā. Mūsu pagastā ir 4 deju kolektīvi un mūsu jauniešu deju kolektīvs šodien ir ieradies šeit pie Jums, lai kopā svinētu svētkus. Mūsu deju kolektīvs šogad aizvada jau 11 sezonu un visu šos gadus mūsu vadītāja ir Ginta Berķe. 4.maijs šogad ir īpašs. Īpašs ar to, ka šodien tiek atklātas Latvijas valsts simtgades svinības, kuras šajā nedēļas nogalē iesākās ar Latgales kongresa simto gadadienu, kur pirms 100 gadiem sanāca kopā latgalieši uz savu pirmo kongresu, lai pieņemu lēmumu, ka kopā ar Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē dzīvojošajiem latviešiem vēlas dibināt savu valsti – Latviju.Mūsu valsts atdzima, jo cilvēki bija PAR. Par savu tēvzemi, par savu brīvību. Skaitot vienu PAR pie otra, mēs saskaitījām Latviju. 4.maijs – tā ir mūsu PAR diena. Par Tevi, PAR Sevi, PAR brīvību, PAR iespēju svinēt. Un mūsu deju kolektīva PAR ir caur deju!” Pārgaujas novada pašvaldības Kultūras pasākumu organizātore Solveiga Ruska.

AI, CIEMIŅI, AI, CIEMIŅI
E’KUR LABA DANCOŠANA
DIPU DAPU ZĀBACIŅI
GRIEŽ DANCOTI BĀLELIŅI
E’KUR MEITAS DANCI VEDA
KĀ TO VASKA RITULIŅU.
PALDIES SAKU CIEMIŅIEM
PAR LIELO LOLOJUM’
NEPIEKUSA DANCODAMI
NEAIZMUKA DZIEDĀDAM’
/Tautasdziesma/

Sējas novada Pabažu k/n vadītāja Rita Celma.

 

Saimnieču diena Pabažu KN

Septiņus gadus pēc kārtas starp Katrīnām un Andrejiem, kad ziema ver vaļā savus vārtus, Pabažu kultūras namā notiek Saimnieču diena. Šogad  viesmīlīgās saimnieces Katrīne (Lauma Špate ), Kate (Inta Petrova ) un Trīne (Sintija Voldiņa) sagaidīja pavāru mākslas cienītājas, kuras piedalās ēdienu konkursā ,,Ceptais rausis” - 18 dalībnieces.
  Pirms ēdienu degustācijas vokālais ansamblis ,,Zustrenes” un līnijdeju grupa ,,Asorti” rādīja Pabažu kultūras nama vadītājas Ritas Celmas izdomātu stāstu par rausīša bēgšanu mūsdienu “šķēršļu ceļā”. Tajā bija dzīvais humors, idejas, siltums, piedzīvojumi, raizes, blēņas un mīlestība. Dažādu “rausīšu” degustācija un novērtēšana aizrāva visus. Neizpildāma gan bija prasība – atzīmēt vien vienu produktu, jo izšķirties garšotājam tikai par vienu vien, bija grūti. Ne viens vien korists nopūtās, “kaut mana kundze to visu prastu gatavot”! Šķiet, arī saimnieces bija ļoti gandarītas un laimīgas, jo visas bija saņēmušas gan vīru uzslavas, gan “Atzinības rakstus” par viņu talanta veikumu!
 

  Raksta mums Rita Celma:
“Pasākumam īpašu nokrāsu un saviļņojumu piešķīra Krimuldas tautas nama vīru koris ,,Vecie draugi”. Vīru drošās un skanīgās balsis godināja saimnieces ar lustīgām dziesmām, ko pavadīja ilgi aplausi. Sen kultūras namā nebija redzēts tik daudz vīru! Skanot akordeonam, saksofonam un bungu ritmiem, vīru koris ,,Vecie draugi” mūsu pasākumam deva brīnišķīgu noskaņu! Tādas dziesmotas sirsnības un tīra prieka nevar būt par daudz.
  Vēlam darba prieku, dzīvesprieku, dziedāt prieku, veselību un skanīgas balsis visiem kora dalībniekiem, un atkal gaidām nākamo tikšanās reizi! Paldies visiem dalībniekiem, kuri gādāja, lai šī diena izdotos! Bez jums nebūtu šo svētku! “
 
 Šis koncerts korim “Vecie draugi” tuvējos kaimiņos bija īpašs ar to, ka pirmo reizi mēs realizējām pilnu patstāvīga koncerta programmu, jo līdzīgi pieprasījumi mums jau nāk no lielākiem darba kolektīviem. Līdzšinējā pieredze koru sadraudzības un pašdarbnieku pasākumos parasti aprobežojās ar 3-5 kora klasikas dziesmām. Taču tautas auditorijā ir daudz dziedošo kundžu un arī viņas vēlas sadziedāt ar vīriem. Esmu dzirdējis kādas kundzes atziņu pēc mūsu sadziedāšanās: “Ārprāts, šodien saskaitīju, ka pēdējo reizi tik ļoti padziedāju vien pirms gadiem 15”! Tas varētu nozīmēt to, ka pēc mūsu “dziesmotās revolūcijas” esam bijuši dziesmu badā. Jebšu tautā dziļi esošās dziedāšanas emocijas uzturējām ar dungošanu līdzi “koncentrātiem caur radio, TV” vai kādiem “priekšnesumiem”!
  Kora vadītāji  Aivari – Bunķis un Tomiņš visai kritiski novērtēja mūsu pirmo “garo koncertu”, taču atzina kā labu sadalījumu 3 daļās pa 20 minūtēm: koru klasika - tautas ansambļa vadītā sadziedāšanās (lēdurdzieši: Karolis un Vilis) – vīru koru jautrās dziesmas. Koncerta programmā labi iederētos arī kādi stāstījumi un dzejas lasījumi. Tas kopumā būtu jau tāds radoša vīru kora  kolektīva darbs, kāds vēl nav dzirdēts.
 
Rita Celma Pabažu KN un Andris Ansis Špats korī “Vecie draugi”


 

Punktiņu skoliņa

 EZERS DEJO!

,,Dejo, un tu būsi kas vairāk – lielāks, skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi!”

1.augustā Pabažu ezerkrasta estrādē līnijdeju kolektīvi ,,Asorti,, no Pabažiem, ,,Sunbeach,, no Saulkrastiem, ,,Draiskās raganiņas,, no Raganas, ,,Straupīte,, no Straupes, ,,Wild Roses,, no Valmieras un dejotāji no dažādām Rīgas līnijdeju grupām  aicināja visus, kam patīk dejot, mācīties mīļākās kolektīvu dejas, baudīt skaistus dabas skatus ezermalā un, beidzoties deju maratonam, pēc atpūtas pauzes vakarā priecēt viens otru ar dejām nelielā koncertā.

,,Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos- kuri nenobīstas.”

Arī mēs nenobijāmies un viss notika! Vēlamies šo deju dienu viest par tradīciju katra augusta pirmajā sestdienā.Veicām konkursu pasākuma nosaukumam. Un tas ir : EZERS DEJO!

Lutināti ar negaidītiem saules stariem  un mierīgu pēcpusdienu, līnijdejotājas deju maratonā izdejoja 76 dejas! Paldies Mairim Peksim par pozitīvo attieksmi un mūzikas apskaņošanas darbu šajā pasākumā! Pateicamies par atsaucību, atbalstu, sadarbību, iekrāsojot jaunās tradīcijas pasākuma sākumu ar cerības, mīlestības, sapņu piepildīšanās un prieka krāsām līnijdeju festivāla dalībniekus.

Pabažu k/n vadītāja Rita.

 

 

 

 

 

 

 

Pabažu līnijdejotājas Saulkrastos

 

Pabažu k/n līnijdeju grupa ,,Asorti” piedalījās Saulkrastu pilsētas svētkos, un  no Saules laukuma līdz estrādei vijās svētku gājienā kopā ar Saulkrastu līnijdejotājām  ,,Sunbeach” .Abi kolektīvi vienotā deju solī uzstājās estrādē ,,Saules laukums”, lai kopā dzirkstītu priekā un lepnumā!

 

 

 

 

Līnijdeju festivāls EZERS DEJO

Nosaukums EZERS DEJO konkursa kārtā tika izvēlēts pagājušā gada pasākumā. Šogad pie mums ciemojās līnijdeju cienītājas no Valmieras, Rūjienas, Saulkrastiem, Jelgavas, Valgundes, Raganas un Rīgas. Pirms lielā simtsdeju maratona dejotāji  sniedza koncertu ar iecienītām līnijdeju kolektīvu dejām.

,,Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos- kuri nenobīstas!,,


 

Komentāri