No icon

Bibliotēkas

Bibliotēkas

                   


 

Zināšanai!

Sējas novada bibliotēkās pasūtīti sekojoši preses izdevumi 2021. gadam:
 

Annas Psiholoģija

Avene

Citādā Pasaule

Dari Pats

Dārza Pasaule

Ir

Ieva

Ievas Dārzs

Ievas Stāsti

Ievas Virtuve

Ievas Veselība

Ievas Padomu avīze

Ilustrētā junioriem

Ilustrētā vēsture

Ilustrētā zinātne

Kā būt laimīgai

Kas jauns

Likums un taisnība

Latvijas Avīze

Lauku Māja

Mājas Viesis

Pērle

Privātā Dzīve

Padoms rokā

Praktiskai Latvietis

Rīgas Apriņķa avīze

Santa

Saimnieks

100 labi padomi

Tautas veselības avīze

Una

Vakara Ziņas

Zintnieks

Par konkrētiem izdevumiem interesēties bibliotēkās.

 


Jaunumi Pabažu bibliotēkā

Aprīļa mēnesī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība ir izsludinājusi projekta “Iedvesmas Bibliotēka” nolikumu.

Pabažu bibliotēka ir pieteikusies uz šo projektu, lai iegādātos jaunu aprīkojumu par 1890,00 EUR. Projektam pašvaldība garantē atbalstu un līdzfinansējumu 50 % apmērā. Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu auditorijas piesaistīšana par bibliotēkas pastāvīgiem lietotājiem un šai auditorijai atbilstoša bibliotekārās vides un telpu radīšana. Idejas mērķis ir sakārtot infrastruktūru, nodrošinot bibliotēkas materiālo vērtību saglabāšanu un dodot iespēju pilnvērtīgāk un daudzveidīgāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus, tai skaitā atjaunojot bibliotēkas mēbeles krājumam. Projekta īstenošanas periods ir 2022. gads.

                                                                                                   I. Petrova


                                      Jaunumi Pabažu bibliotēkā

Aprīlī bibliotēkas krājums ir papildināts ar 26 jaunieguvumiem.

A. Kivirehka “Zilais, ragainais dzīvnieks” ir autora fiktīva dienasgrāmata, kas reizē ir pieaugšanas stāsts. Lai arī teksta noskaņa mainās, tajā viscaur dzirkstī un kūsā Kivirehka košā fantāzija. V. Pavlovskas “Tēva meita” ir aizraujošs stāstījums par 20. gadsimta 60. un 70. gadiem Latgalē, pašā Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas rajonā. Ir pretrunīgu pārmaiņu laiks, kad sabiedrībā arvien vēl dzīvas pirmskara brīvvalsts tradīcijas un vērtības. Grāmata būs interesanta arī tiem, kuriem ir jāskaidro, kas tas ir kolhozs. D. Džeferisas “Pazudusī māsa” romāns par jaunu meiteni, kurai nebūs viegli saprast, kuram var uzticēties un cik patiesi ir solījumi un iegūtā informācija. M. Konelija “Nevainības likums” romānā nevainīgums nav garantija attaisnojošam spriedumam. Tiesā var notikt jebkas. A. Endrūsa “Viltvārde” ir spriedzes pilns romāns, kur galvenā varone pēc ceļu satiksmes negadījuma pamostas slimnīcā, tikai miglaini atminoties notikušo. Turklāt visi uzskata, ka viņa ir Helēna. E. Šepas “Prioritāte Nr. 1” ir godalgotās zviedru autores darbs par prokurori Jānu Berzeliusu. R. Bulas “Noilguma lieta” romānā ir reāli atainots kriminālpolicijas darbs Latvijā. Sena nozieguma atklāšana vienmēr ir sarežģīta, jo laiks izdzēš pēdas. R. Galbraita “Nemierīgās asinis” būs aizraujošs, negaidītu pavērsienu pilns romāns. N. Robertsas “Mantojums” ir aizkustinošs stāsts par mātes un meitas attiecībām, par mīlestību un ģimeni, par spēju samierināties ar zaudējumu un atkal rast dzīvesprieku. M. Miglas-Streičas “Matildes gadsimts” ir autores pirmais romāns. Vecmamma Matilde ņem mani pie rokas, mēs ejam pa dzīvi ar viņas stāstiem. N. Noihausas “Mātes diena”  kriminālromānā apskatīta nopietna problēma 20. gadsimta  50. gados – audzināšanas un izglītības prakse bērnunamos un audžuģimenēs,  kā arī attēlotas tās radītās psiholoģiskās sekas bērnu turpmākajā dzīvē. M. Marlī  “Koko” ir pārsteidzošs stāsts, kas atklāj nezināmus faktus par Koko Šaneles dzīvi, viņas vīriešiem un spožo personību. E. Hilderbrendas “Divdesmit astoņas vasaras” ir aizkustinošs stāsts par slepenu mīlestību, kura turpinājusies vairākus gadu desmitus, un par vasaru, kas mainīja pilnīgi visu. M. Sēksa “Vajātājs” romāns ar ķirurģisku precizitāti iekļūst lasītāja psihes dzīlēs, pierādot, cik viegli manipulējams ir cilvēks. T. Bahas romāns “Atgriešanās Kamēliju salā” ir par mīlestību, ģimeni un samierināšanos ar pagātni. P. Svonsona “Katrs lauztais zvērests” romānā nekas nav tā, kā izskatās. Būs grūti saprast, kurš patiesībā ir ļaundaris un kurš – cietējs. J. N. Harari “Homo Deus”  jūs izklaidēs. Un vēl svarīgāk – šī grāmata liks domāt jums tā, kā iepriekš nekad neesat domājis. K. Kvansa “Bagāto ļaužu problēmas” romānā atklājas ilgi glabāti un seni Āzijas priviliģētāko ģimeņu noslēpumi un bagāto ļaužu problēmas. D. Šadres “Pagātnes atvari” romāns stāsta par to, ka dzīve rēķinu piestāda vienmēr. R. Zimnohas “Pirms saule riet” romānā dzīves juceklī nāksies aizdomāties par to, kas ir īstas vērtības un kas – tikai maldi. A. Kalnozola “Kalendārs mani sauc” stāsts par mazpilsētas mācītāja vēstulēm, kurās galvenais varonis reflektē par savā dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli. A. Bariko “Misters Gvins”  romāna personāži, ir dīvaini, sirreāli, uz robežas ar paradoksālo.  K. Kurzemnieka “Alkatības grēks” romāna autors novēl būt vērīgākam un paraudzīties sev apkārt. D. Šulces “Zīmētājs” ir stāsts par jaunu puisi. Sveši cilvēki, sveša vide un apstākļi. Varētu mierīgi pavadīt prakses laiku, ja vien rāmo ikdienu nepārtrauktu skaļš notikums … Mazos lasītājus gaidīs M. Lībietes “Mans draugs Dzejolītis” grāmata. Dzejas mīļotājus gaidīs A. Auziņa  grāmata “Lapkritī”.

Tiksimies bibliotēkā!  

 

  Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova   


                                        Jaunumi Pabažu bibliotēkā

 

Pabažu bibliotēkas krājums februāra mēnesī ir papildināts ar jaunieguvumiem.

K. Kvana “Traki bagātie aziāti” ir dzēlīgi uzjautrinoša grāmata. S. Brauna “Viņpus pagātnes” grāmata par Sibīriju, par Dieva nolādēto zemi ar tās bendēm, dzelzs priekškaru un Gulaga nometnēm, par šo sociālisma valsti, kas, slēpjoties zem brālības un laimes lozungiem, noslīcinājusi asinīs puspasaules. M. Harisones “Zeltains miežu lauks” romāns par laukiem, jo lauki ir mūžīgi, mūsu dzīve ir vienīgā lietu kārtība. E. Kejas “Septiņi meli” ir nežēlīgs, biedējošs stāsts par to, kas notiek, ja draudzība kļūst par uzmācīgu ideju. K. Lekbergas “Zelta būris” ir psiholoģisks trilleris par nodotu un pazemotu sievieti un viņas perfekto scenāriju, lai atriebtos vīram un nospiestu viņu uz ceļiem. K. Hanteres  “Tumsā” romānā lasīsiet par notikumiem tepat kaimiņu mājās. Vai tu zini, kas slēpjas kaimiņu pagrabā? A. Stinkuļa “Mati sarkanā vējā” grāmata domāta kā papildinājums, proti, apskatītas norises svešas varas pakļautā Latvijā. Notikumi un ļaudis ir patiesi. D. Karīzi “Dvēseļu tiesa” ir stāsts par neredzamu noslēpumu, kas tomēr atrodas visu acu priekšā. Stāsts par senu un mūžīgu ļaunumu un par tiem, kas ar to cīnās. M. Lorensa “Akmens eņģelis” ir satraucoša grāmata. Mūsu kultūrai ir raksturīgs nerakstīts likums – lietām, kas mums patīk, jābūt vai nu tīkamām, vai šausminošām. L. Kotas “Cilvēks ar zilo putnu” grāmata Jūs iepazīstinās ar Anšlavu Eglīti. E. Hilderbrendas “Ideāls pāris” autore parāda, kā nejauši izteikta frāze vai atrašanās nepareizajā vietā un laikā var uz mūžiem mainīt kāda cilvēka dzīvi. D. Judinas “Tukšais nams” romānā katrs redz to, ko vēlas ieraudzīt. Cilvēku attiecībās nekas nav vienkāršs, plakans, viennozīmīgs vai pašsaprotams. J. Zvirgzdiņa “Esse un … un …” lasīsiet par sīkiem atgadījumiem no Esses dzīves. M. Lundes  romāns “Bišu vēsture” vienā grāmatā apvieno trīs dažādas sižeta līnijas, kurā vienlīdz liela uzmanība ir pievērsta bērnu un vecāku savstarpējo attiecību svarīgumam. F. Ermales “Ar ledu apdedzinātie” romāns ir skarbs vēstījums par mūsdienu sabiedrībā notiekošo, kas, grozies kā gribi, izriet no pagātnes notikumiem un sasaista mūs visus vienotā likumsakarību ķēdē. Š. Linkas “Pagātnes ēnas” romānā lauzīsiet galvas par to, kurš vainīgs. Ļoti interesanti aprakstīti motīvi, katram bija iemesls izdarīt noziegumu. A. Bariko “Spēle” romānā mēs piedzīvosim nevis vienkāršu tehnoloģisko revolūciju, ko veido jauni priekšmeti, bet gan pieredzam garīgas sacelšanās rezultātus. Tiem, kuri sacelšanos aizsāka – no interneta pionieriem līdz iPhone izgudrotājam. Šī ir spēle. Mazos lasītājus gaidīs J. Baueres “Mežlaumiņa un trakā ziema” un A. Manfeldes “Pasaka par sniega kurmi” grāmatas. Pēc lasītāju ieteikuma ir iegādāta V. Kalniņas “Niķu nav!” grāmata, kas ar laiku nonāks pie ģimenēm visā Latvijā un raisīs izpratni ne tikai par bērnu emocionālās audzināšanas nozīmīgumu, bet arī pašu vecāku vajadzībām.  Tiekamies bibliotēkā!

                                                                             

   I. Petrova


                           Jaunumi Pabažu bibliotēkā

Decembra mēnesī, Sējas novada bibliotēkas saņēma grāmatas no LNB pēc projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”.

M. Obamas “Izaugt” ir iedvesmojošs stāsts, kas parāda, cik svarīgi ir sekot savai iekšējai balsij. “Kuršu Ķoniņi” grāmatā lasīsiet par septiņu ciemu apvienību, kas prata saglabāt savu brīvību. Nebaidieties rīkoties un atcerieties – nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. A. Caunes grāmatā “Rīgas tirgi”  ir ziņas par tirgiem.  A. Zeibota “Krauklis” ir romāns par Jāni Ziemeļnieku. Grāmatas autors ieved mūs dzejnieka dvēseles dzīlēs, kur var rasties apjauta, kāpēc tā. I. Jansones “Vīru lietas” grāmatas varoņi ir dīvaini. Viņi alkst mīlestības, bet mīlinās vien ar pašu iedomātajām ciešanām. Viņu lūpās plaukst vārdi par draudzību, bet labāk ļauj, lai  tie paliek plīvojam gaisā, nevis saista ar attiecību pinekļiem. Grāmatas autors V. Atāls ar darbu “Elles debesis” vēlas, lai šī grāmata ir par Mīlestību, par tās dažādajiem augumiem, nevis ciešanām. Mīlestības nekad nav par daudz. To nav iespējams konservēt kādai negaidītai ziemai.  K. Skalbe ar savu darbu  “Pasakas” aicina mūs: “Laukā, laukā! Beidzat jūtināties, nākat just! Beidzat ilgoties un skumt, nākat dzīvot uz zemes!” Ē. Vilsona “Me un Mo” romāns aizrauj, jo var to izlasīt vienā elpas vilcienā. Tas ir romāns par cilvēku, kuram bija jāatrod cits pamats, jāatrod citas vērtības, jāatrod attaisnojums. A. Mornštajnova “Hana” romānā lasīsiet par cilvēka mūža patiesumu. Un, ja ir kas tāds, kas dzīvi padara bezvērtīgu, tad tās ir ciešanas, kuras cilvēks nodara citiem. A. Kokina ‘’Krāsu zemes’’ grāmatā uzzināsiet par krāsu simboliem.  J. Kudiņa “Oskars Stroks” ir par mūziķi, kuru dēvē par Rīgas tango karali. O. Stroks ir neordināra, spēcīga radoša personība, kas piesaista mūsu uzmanību dažādām pagātnes norisēm.  Ir saņemta nacionālā enciklopēdija “Latvija”. Grāmata “Latviešu fabulas lieliem un maziem” ir ceļojums fabulu pasaulē. Grāmata ir ne vien aizraujoša lasāmviela, bet arī lietojama kā palīgs skolēniem.  Skolēnus bibliotēkā sagaidīs E. Valtera “Kaķītis un Ūpītis”  jautrais stāsts par to, kā divi dzīvnieciņi samainīsies ar dažādām ķermeņa daļām un kā viņi pēc tam jutās. J. Vīslanderes “Mūmamma svin vārnas dzimšanas dienu” stāstīs par dzimšanas dienas ballīti, bet autores “Mūmamma kāpj kokā” stāstīs par to, ko var redzēt koka galotnē. P. Raudas “Kā izglābt mazītiņo mammu” stāstīs par to, kā mamma sarūk maziņa kā legovīriņš. Tad sākas savādi notikumi, kuros piedalās klaiņojošs suns Neris un rotaļu lāčus mīlošu dāmu klubiņš. A. Manfeldes “Ceriņslotas zīmējumi” ir Kuldīgas pasaka bērniem un vecākiem. A. Vanagas “Pagalma enciklopēdija” ir interesanta, ziņkārību rosinoša saruna par dabu mums tepat blakus. M. Cielēnas “Es protu zīmēt visu ko” grāmatā atradīsiet dzejoļus un zīmējumus maza bērna katrai dienai. Pašus  mazākos  bērnus gaidīs E. Gulbes grāmatas par pelēm  “Koko un Riko sapņo par vasaru” un “Koko un Riko niekojas”. A. Stakas “Āpsēna piedzīvojums” grāmatā lasīsiet par tīrīgiem un ne tik tīrīgiem dzīvniekiem. Lasiet kopā ar bērnu, pārrunājiet un uzzināsiet daudz ko jaunu!

Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību un mīlestību! Bagātu un labiem darbiem piepildītu Jauno 2021. gadu!

  Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova

 

                          Jaunumi Pabažu bibliotēkā 1.07.2020

 

Pabažu bibliotēka ir iegādājusies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” grāmatu kolekciju. Skolēni tiek aicināti iepazīties ar grāmatām un izdarīt savu izvēli.

Pieaugušajiem lasītājiem ir iepirktas latviešu autoru jaunākās grāmatas.

A. Kļavis grāmatā “Bēres ar priekšapmaksu”  ir par satikšanos, nevis par nāvi. Par to, kā šeit un tagad lemts satikties trim paaudzēm ar pilnīgi atšķirīgu dzīves pieredzi un skatu uz pasauli. Par naidu, izlīguma meklējumiem, mūžīgo sapni par cilvēcību un alkām pēc mīlestības.  Ē. Kūļa “Iezīmētie” grāmatas varoņi un nevaroņi mīl un nīst, joprojām bīstas no izsūtījuma, nodod un šantažē, cer un tic, slepus piegādā pārtiku mežabrāļiem un gaida brīvības brīnumu. D. Judinas “Ēnas spogulī” ir attiecību stāsts. Trīs sieviešu – Laimas, Gunas un Dagnijas – dzīves līkloči, kas jauši vai nejauši savijas, krustojas, atlaižas un aizvirpuļo tālāk. I. Freimanes “Kafija diviem” romānā risināsies katrai sievietei labi saprotamas un būtiskas problēmas. D. Judinas un  A. Nīmaņa  “Mēmais” romānā laika un telpas krustpunktā – Sirdspagastā – Liktenis saved kopā trīs nepazīstamus cilvēkus. Viņi visi ilgojas pēc Mājām. It kā nejaušā satikšanās atmodina senu notikumu rēgus. J. Joņeva “Tīģeris” romānu lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem jūtam, kad tas beigsies. Pat ja nekas nav tā, kā izskatās, nevienam nevar liegt ik dienu skatīties uz to, kas tev ir saredzams. Tur ir daudz. D. Zoldneres “Algotņi ”romāns iznāk īstajā laikā, lai atgādinātu – mobings un emocionālā vardarbība neattiecas tikai uz bērniem, pusaudžiem un skolu vidi. Skaudri un tieši izstāstītais dzimtas stāsts pēc izlasīšanas vēl ilgi nelaidīs vaļā. Dzīvē iegūstam tieši to, kam ticam.

Mazajiem lasītājiem ir labiekārtots bērnu stūrītis bibliotēkā. Tagad jaunajos plauktos ir izvietotas  grāmatas un spēles.

Tiksimies bibliotēkā.

I. Petrova

 

Jaunumi Pabažu bibliotēkā 12.03.2020

Pabažu bibliotēkas krājums papildināts ar 26 jaunieguvumiem. A. Manfeldes “Vilcēni” romāna darbība risinās 1990. gadu sākumā, teritorijā starp diviem jaudīgiem lielumiem – upi un jūru. Tā varoņi ir pusaudžu banda – vilcēni. Skrējiens pēc absolūtās brīvības ir veltīgs, jo no atbildības par savu rīcību neatsvabina pat nāve. I. Gailes “Skaistās” grāmata ir apsūdzība. Sāpju, traumu, vēsturiskās varmācības fonā. Dzīve kā koncentrācijas nometne – viss viens – holokausta vai gulaga dekorācijās, kur augstākais mērķis ir iznīcināt cilvēcību cilvēkā. M. Krekles “Klusums izmisīgs” romānā jauna studente šajā pasaulē sajūtas lieka, jo viss ir meli. M. Zīles  grāmatā “Svešu tēvu grēki” tikai mazi bērni redz savus tēvus tieši tādus, kādi viņi paši ļoti vēlētos būt, un vienīgi mazu bērnu sirdī ir neizmērojams vecāku maldu piedošanas krājums. D. Judinas  romāns “Dēls” stāstīs par jaunu sievieti. Kura spēs tikt galā ar mokošo pagātni, kas negrib atkāpties. G. Repšes “Retināts gaiss” grāmatas nepieciešamību noteica neizbēgamā kalnākāpēja vientulība, dievišķi pārdzīvojumi un traģiski zaudējumi. D. Rukšānes “Krieva āda” romāns ir par lielajiem jautājumiem, kas paslēpušies mazajos. Kā ir, tā jādzīvo. Kas būs – to redzēs. E. Trojas “Savu komētu nedzird” romāns ir par trim rīdziniecēm. Katra ar savu rūpīgi kopto tēlu, ko redz kolēģi un apkārtējie, katra ar savu sāpi, par kuru zina tikai viņa viena un vēl abas tuvākās draudzenes. Krītot komētai, viņas izsaka katra savu vēlēšanos. I. Dimantes “Skaistuma impērija”  ir spriedzes pilns detektīvromāns. L. Lapsas “Brūnās jaunavas bērni svētās nāves ēnā”: Meksika un Bolīvija. Šajā pasaules daļā augša un apakša ne vienmēr ir labi un viegli atšķirama – tāpat kā labais un ļaunais, pareizais un nepareizais, prātīgais un trakais, prieki un ciešanas, jā, jā, pat dzīve un nāve. Uģis Kuģis – mazliet izaicinošs, nedaudz pretrunīgs, bet noteikti ļoti intriģējošs vēdisko mācību pārzinātājs piedāvā izlasīt grāmatu “Pāris”. D. Kārnegija “Kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus” grāmatā izlasīsiet padomus kā iegūt sapņu darbu, kā mainīt jebkuru situāciju sev vēlamajā virzienā. S. Štālas “Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas” grāmatā atradīsiet atbildes uz jautājumu – kā atrisināt gandrīz visas problēmas. K. Kellijas “Laimīgas laulības noslēpumi” ir stāsts par mīlestību, sāpēm, prieku, vilšanos un piedošanu. M. Ērnestamas “Mīlestībai nav brīvdienu” ir humorpilns un aizkustinošs romāns, kas būs ideāla brīvdienu lasāmviela. Izcilu, mūsdienīgu un psiholoģisku trilleru autore K. Lekberga piedāvā savu jaunāko grāmatu “Ragana”. D. Ellissa “Pēdējais alibi” grāmatā ir pietiekami daudz pārsteigumu – apmierināts būs pat attapīgākais un izvēlīgākais lasītājs . Romāns “Lupatu lelle” ir angļu rakstnieka D. Koula debijas romāns. D. Devero “Attaisnotā slepkavība”  ir lieliski samezglots stāsts ar plašu personāžu loku un neparastām beigām. L. Kovaļovas “Bezvēsts pazudušās” ir latviešu rakstnieces debijas romāns. V. Hanta “VDK un Latvija”  ir stāsts par Latvijas attiecībām ar čeku. Paaudzei, kas ir dzimusi un augusi brīvā Latvijā, ir grūti iztēloties, ko nozīmē dzīvot totalitārā režīmā, kur valda totāla kontrole. Ž. Dikēra “Stefānijas Meileres pazušana” būs aizraujošs kriminālromāns. Kur slēpjas neredzamās robežas būs jāmeklē L. Brīdakas romānā “Atbalss bez balss”. Skolēnus gaidīs K. Olsones jaunākais darbs “Ērgļuklints noslēpums”. Iegādāta jaunākā D. Kinnija grāmata “Grega dienasgrāmata”. Pēc lasītāju lūguma bibliotēkā Jūs gaidīs “Latviešu fabulas lieliem un maziem”. 

No gada sākuma Sējas un Pabažu bibliotēkās ir uzsākta automatizētā lasītāju apkalpošana BIS Alisē.  Tiksimies bibliotēkā!    

                                                                          Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova

Jaunumi Pabažu bibliotēkā (03.12.2019.)

Decembra mēnesī Pabažu bibliotēkas grāmatu krājums ir papildināts ar 30 jaunieguvumiem.  A. Margēvičas “Brālība ” ir stāsts par Latvijas politisko virtuvi, bet citiem tā var likt aizdomāties par ģeopolitiku un Latvijas vietu pasaulē. G. Ezerkalna romānā “Ragana manā skapī” ir notverta seno latviešu teiku esence. A. Velēda Žīgure “Mūsu tautas gaita”grāmata aptver laikaposmu no 1914. līdz 1918. gadam. Grāmata veidojās, uzklausot cilvēkus, lasot dienasgrāmatas, intervijas un atmiņu stāstus. D. Judinas grāmatā “Cietāks par dimantu” perfekti parādīta mūsdienu realitāte. Cilvēku pārbauda ar naudu un varu, tikai ne visi iztur šo pārbaudi. L. Gundara “Apglabāt uz valsts rēķina” kriminālromāns aicina doties teritorijā, ko var dēvēt gan par riskantu, gan sprādzienbīstamu, teritorijā, ko ikdienā labprāt ignorējam – mīļā, personīgā miera vārdā. Tās ir attiecības starp šajā valstī dzīvojošiem latviešiem un krieviem. Šo attiecību zemdegās ir daudz nepiedota, nesaprasta, daudz sūrstoša aizvainojuma par vēstures gaitu. J. Jakovļevas “Mednieks tieši virsū skrien” krimināldrāma lasītāju notver trīs ievelkošos tīklos: pievilcīgs galvenais varonis ar noslēpumu, mīklainas slepkavību ainas un 30. gadu sadzīve padomju Ļeņingradā. D. Moja “joprojām es”  ir mīlasstāsts, bet skaidrs ir tikai viens: jebkura viņas izvēle mainīs visu…. R. Vēras “Sieviete no desmitās kajītes” ir romāns ar jaunu aizraujošu variāciju klasiskajai tēmai par sievieti briesmās – ar drosmīgu galveno varoni uz spoži klaustrofobiska darbības fona.  L. Konstantīnas “Kad tevi redzēju pēdējo reizi” ir aizraujošs trilleris ar meliem, skandāliem, apsēstību un atriebību. D. Kokremas “Līgavu nams” ir lielisks romāns ar beigām, kuras paredzēt nebūs pa spēkam nevienam. S. Montefjores “Slepenās stundas” ir aizkustinošs stāsts par mīlestību, cilvēciskajām šaubām, attiecību samezglojumiem un visdziļākajām ilgām, kuras pazīstamas katram no mums. A. Vordas “Skaistais ļaunums” ir perfekts mīlasstāsts, kas noved pie perfekta nozieguma. P. Lemetra “Trīs dienas un viena dzīve” romāns aizvedīs desmit gadus tālā pagātnē.  Bailes un nemiers atgriežas ar jaunu spēku, spiežot beidzot atskatīties pagātnē. M. Volkera “Slepkavība Dordoņā” romāna galvenais varonis ir šarmants un patīkams varonis apvienojumā ar izklaidējošu un humorpilnu detektīvstāstu. T. Bahas “Kamēliju salas sievietes” ir aizraujošs romāns par lielu mīlu, uzticību un nodevību, un kādu kamēliju audzētavu Bretaņā. D. Devero “Nāve pēc pieprasījuma” ir stāsts par to, kā tiek uzplēstas vecas rētas, atdzīvojas senas ēnas un sāpes par reiz zaudētu mīlestību. F. Ermleres “Prove. Rīgas meistara nāve ” ir vērts izlasīt, lai kopā ar galveno varoni secinātu: nav cita tīrradņa un zelta kā vien mīlestība. L. Railijas “Eņģeļu koks” ir aizraujošs romāns par seniem ģimenes noslēpumiem un aizmirstiem pagātnes notikumiem. D. Priedes “Kur sarkanas ogas auga” būs grāmata par Alsungas novada pārvaldnieku. Autore ir rūpīgi izpētījusi vēsturiskus faktu materiālus. H. Nesera “Pavisam cits stāsts” ir detektīvs, kur centrā ir intriga. Autors ir perfekti izpratis un demonstrējis vienas ģimenes savstarpējos psiholoģiskos mežģījumus un atainojis tos tik ticami un kolorīti, ka vienubrīd tu apjauti: samērā ikdienišķā ģimeniskā situācijā uz slepkavību faktiski ir spējīgi visi iesaistītie. I. Krecas “Mēness virs Zīdlejas pils” ir vēsturisks mīlas romāns. A. Popova romāns “Melnā kaste” ir par diviem brāļiem, kurus dzīves līkloči un laimes meklējumi mētā pa Ameriku, veiksmju un iespēju, bet arī liekulības un posta zemi. A. Bariko “Jaunā līgava’’ romāns atgādinās sapni… J. Poruka “Klusētājs. Proza” savijas klusās lauku sētas tēlojums ar modernās dzīves atklāsmi. A. Beresņevas “Māmiņ, nekliedz uz mani” grāmatā Jūs uzzināsiet, kā veidot ģimeni, kurā vecāki iztiek bez balss pacelšanas. J. Perepeļicas “Bezgrēka našķi” grāmatā atradīsiet sātīgu uzkodu receptes. Skolēnus gaidīs A. Jundzes “Šušnirks un pazemes bubuļi”, U. Ausekļa “Burtiņš lēkā burkānos”, I. Samauskas “Pavasaris lapsas alā” un “Simts un vēl” dzejoļu izlase bērniem.

Tiksimies bibliotēkā!

Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova


Jaunumi Pabažu bibliotēkā (17.05.2019.)

Pabažu bibliotēkas grāmatu plaukti ir papildināti ar jaunām grāmatām.

Ē. Kūļa “Saulesbrāļi” garstāsts aicina lasītājus iedziļināties to cilvēku domāšanā, kuru rīcība nav savienojama ar sabiedrības ierastajiem priekšstatiem par morāli, un rāda, ka viņi dzīvo tepat, mums blakus. H. Paukša “Pele slazdā” autors aicina cerēt, ka arī sapnis par peli slazdā kādam ir mazinājis iekšējo pretrunu spriedzi. I. Dimantes “Paslēptā dzīve” romānā galvenie varoņi dodas sevis meklējumos. Bet vai gan dzīve nav tā vērta, lai tajā uzzinātu, atklātu un izprastu pats sevi. S. Švarcas “Gliemezis uz rīta takas” stāstā būs gan laime, gan mīlestība, gan fatālas kļūdas, kuras tik raksturīgas cilvēkam, gan apskaidrība, gan dzīves vistraģiskākās, vissāpīgākās puses un reizē arī dažu situāciju komisms. G. Lagzdiņas “Ieraudzīt varavīksni” romānā būs spraigs sižets un raits vēstījums par sievietes jūtu pasaules peripetijām.  D. Judinas  romāns “Lāsts” liks aizdomāties un uzdot sev mūžīgo jautājumu: kurus noziegumus nedrīkst piedot un kurus – var attaisnot. D. Bērtones  “Miniatūriste” ir skaists, reibinošs un satraucošas neziņas pilns stāsts par mīlestību, nodevību un sodu.  D. Džeferisas romāns “Safīra atraitne” ir valdzinošs un elpu aizraujošs romāns par mīlestību. N. Robertsas “Zemstraumes” ir romāns par cilvēkiem, kuriem vajadzēja rast spēku bezizejas situācijā.  F. Pulmana “Putekļu grāmata” romāns par zēnu, kurš cīnās ar dēmonu dzīvnieka izskatā. Notiek nesamierināmas cīņas starp pretišķīgiem spēkiem, un šo cīņu pamatā ir pētījumi par noslēpumainajām Visuma daļiņām – putekļiem. S. Pinboro  romānu “Viņai ne-manot” izlasot nāksies secināt, ka neko tādu jūs nebūsiet lasījuši. I. Nemirovska “Franču svīta” ir plaša vēriena panorāmisks darbs, kas kaut kādā ziņā atgādina pašas autores likteni. Greizsirdība ir varenāks  dzinulis par patriotismu un pat par savu un citu drošību. K. Ēriksones “Nomodā” romāns liks aizdomāties: vai esi drošs, ka to, ko dari slepenībā, neviens patiešām neredz? I. Edvardsa-Džonsa “Sanktpēterburgas raganas”  ir patiess stāsts par mīlestību, iekāri, nodevību un melno maģiju pašā Krievijas galma sirdī. D. Kronina “Spoguļu pilsēta” būs elpu aizraujošs piedzīvojums. Pēc lasītāju lūguma iegādāta Z. Zustas “’Tarakāni manā galvā” grāmata.  Dzejas cienītājus gaidīs O. Vācieša “Uz putnu lielceļa” un M. Laukmanes “Spalgi kliedz kaijas” grāmatas. Vēstures cienītājus gaidīs I. Butuļa “Latvijas vēsture” grāmata. Latvijai ir visi nosacījumi, lai nākamā simtgade būtu veiksmīgāka par aizvadīto. Viss ir mūsu pašu rokās. Skolēniem iegādāta L. Berzinskas “Skelets skapī” grāmata, kur viņas varoņi nemēģina atrast laimi, savelkot mugurā piecus mēteļus. Viņiem vienmēr ceļā ir kāda palīdzīga roka vai draudzīgs plecs. Savus lasītājus gaidīs H. Koha, R. Volšas, J. Ē. Fjella, M. Edvardsona, K. Kellijas, Selestes NG. un M. Bisī jaunākās grāmatas.

Tiksimies bibliotēkā!

I. Petrova

 


 

Paldies dāvinātājam! (02.02.2019.)

Vēlos informēt, ka ar 2019. gada 1. aprīli katru ceturtdienu uz gadu pie Pabažu bibliotēkas lasītājiem nonāks žurnāls IR. Abonements noformēts, pateicoties atbalstītāja AS Latvijas Finieris dāvinājumam. Žurnāls Ir  - neatkarīgs, godīgs un dumpiniecisks nedēļas žurnāls, kas par savu misiju uzskata stāstīt interesanti par svarīgo ekonomikā, kultūrā, politikā un sabiedriskajā dzīvē, sniedzot kvalitatīvu un objektīvu informāciju. Žurnālā tiek analizētas aktualitātes Latvijā un pasaulē, skaidrojot notikumus visās dzīves jomās, stāstot par biznesa veiksmēm, iedvesmojošām idejām un unikāliem Latvijas cilvēku dzīvesstāstiem. Žurnāls mudina domāt, uzdot īstos jautājumus un meklēt atbildes.

I. Petrova


 

Jaunumi Pabažu bibliotēkā (13.03.2019.)

 

Bibliotēkas grāmatu krājums ir papildināts ar 25 jaunieguvumiem.

 

V. Šalamova “Kolimas stāsti” ir vēstījums par padomju represijās cietušajiem un pārbaudījumiem, ko viņi piedzīvoja nometnēs: badā, aukstumā un pazemojumos cilvēkā spēja saglabāties vien zemākie instinkti. A. Eglīša “Homo Novus” ir par pagātni, par tādu laiku, kad zāle zaļāka un par to laiku, kāda bija Rīga un tās mākslinieku aprindas starpkaru periodā.  J. Lorenca “Varēt. Solvita Āboltiņa” grāmata par politiķes darbu, kas prasa nemitīgu skatu no malas, mēs pie tā ar laiku pierodam un sākam aizmirst, cik subjektīvi dažkārt mēdz būt mūsu lēmumi un cik ļoti lielu lomu tajos mēdz spēlēt emocijas. ‘’Uldis Pūcītis. Dienasgrāmatas” ir tapusi 10 garus gadus. Grāmatas autorei ilgu laiku nācās iekarot atraitnes uzticību, lai viņa piekristu intervijai. Atraitne bija nolēmusi aktiera pierakstus dienasgrāmatā sadedzināt. A. Manfeldes “Vēja vīrs un mēs” ir pasaka bērniem un vecākiem par vēlēšanos būt kopā, par cerību un sapņiem, tā nedaudz baisa kā jau pasaka.  D. Zigmontes “Pavasara krustceles” ir stāsts par jauniešiem, kad dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļuvušas konfliktā. Vai ar mīlestību pietiks, lai samierinātu ģimenes. G. Račko “Samaitātā” romāns liek asinīm dzīslās bangot straujāk un cilvēkam justies vispatiesāk dzīvam liek tieši … samaitātais. M. Mirandas “Perfektā svešiniece” ir psiholoģiski spraigs stāsts par noslēpumiem, kurus mēs katrs glabājam. Un par to, kas notiek, kad šie noslēpumi tiek atklāti. V. Peļevina “Kukaiņu dzīve” ir spilgta, saistoša, interesanta grāmata. D. Šetukas “Sievietes pilī” romāna darbība norisinās Otrā pasaules kara izpostītajā Vācijā, kur zem reiz greznās, bet nu panīkušās pils jumta dzīve savedusi kopā trīs dažādas sievietes. P. Klīva “Dzīvības kurjers” ir trilleris, pilns noslēpumu un pavērsienu, kas lasītājam liks iegrimt minējumos līdz pat pēdējai lappusei. M. Ruka “25 gadi sektā” grāmata ir par mūsdienu realitāti, tā nav kārtējā sazvērestības teorija. 25 gadi sektā balstās autora pieredzē un patiesos notikumos. D. Grosmana “Bārā ienāk zirgs” ir ambiciozs romāns, kur starmešu gaismā izbīdās skumjas un to ietekme uz cilvēka personību. L. Laplantes “Atraitnes” romāns iepazīstinās ar spēcīgām varonēm un spraigu vēstījumu. S. Montefjores “Greisijas kārdinājums” ir brīnišķīgs, dienvidu saules sasildīts stāsts par sapņiem, kuri mēdz piepildīties tad, kad cerības jau zudušas, par mīlestību, kurai nav noilguma. B. Ektermanes “Latviešu zīmju spēks” autore sniedz personisku redzējumu par zīmēm, iedalot tās trīs lielās grupās: veselības, aizsardzības un labklājības zīmēs. S. Larkas “Cerība pasaules malā” romāna centrā ir jaunas sievietes liktenis. Liktenīga nejaušības saved kopā ar drošsirdīgu lidotāju, bet vai jauniešiem ir iespējama kopīga nākotne.  Dzejas cienītājus gaidīs G. Rača jaunākā grāmata. Savus lasītājus gaidīs G. Rukšānes, L. Railijas, Lindes fon Keizerlinkas jaunākie darbi. Tiksimies bibliotēkā!

 

Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova


 

"Mana novada simtgades cilvēks" (08.02.2019.)

Sagaidot Latvijas simtgadi, Pierīgas publiskās bibliotēkas 2017.gada novembrī tika aicinātas iesaistīties virtuālās izstādes veidošanā.

2018.gadā notika materiālu iesūtīšana, to apstrāde, izstādes veidošana. 

 

Virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks” ir stāsts par personībām, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas sava novada attīstībā. Šos cilvēkus – zinātniekus, politiķus, māksliniekus, pedagogus, uzņēmējus, sabiedriskos un kultūras darbiniekus  vieno nesavtīgs darbs un rūpes Latvijas labā.

Izstādes mērķis bija apzināt sava novada lielākās vērtības  - cilvēkus un  atgādināt par viņiem plašākai sabiedrībai.

 

Izstāde skatāma Salaspils novada bibliotēkas mājaslapā - 

www.biblioteka.salaspils.lv - Novads - Digitālās kolekcijas - Pierīgas reģiona publisko bibliotēku virtuālā izstāde "Mana novada simtgades cilvēks"


 

Jaunumi pabažu bibliotēkā (29.08.2018.)

 

Septembra mēnesī bibliotēkas grāmatu klāsts ir papildināts ar jaunām grāmatām. D. Judinas “Uzraksti man … vakar” ir lielisks dzimtas romāns, kur daudzi ieraudzīs savu dzimtu vēstures nianses. A. Manfeldes “Mājās pārnāca basa” apkopoti izsūtīto stāsti. J. Veinbergas “Svešais draugs” romantisks detektīvs. Tik spēcīgu cilvēcisku kaislību piesātinātu stāstu nav iespējams nolikt malā līdz pēdējās lapas aizšķiršanai. M. Zīles “Mētelis ar sudrablapsu” stāstu krājums, kurā atspoguļojas raiba personāžu plejāde. D. Menselas “Debesīs sadziedas putni” ir silts humorpilns stāsts. E. Ferrantes “Brīnišķīgā draudzene” stāsts aizsākas divdesmitā gadsimta vidū Itālijā. Veiksmes un neveiksmes mācībās, pirmā mīlestība, sens naids un kaimiņu attiecības. Abas varones gaida lielas pārmaiņas, kas satricinās viņu dzīvi un draudzību. K. Hannas “Lakstīgala” romāns par Otro pasaules karu. Māsu ierastā dzīve strauji mainās, jo katra izvēlas savu ceļu, kā pretoties okupācijas varai, tomēr mērķis abām ir viens. M. Hāges “Uz mūžu līdz sestdienai” ir grāmata, kurā smelties spēku. K. Sendijas “Ļoti liela māja laukos” romānā galvenais uzdevums ir mēģināt izdzīvot brīžus starp maltītēm. R. Džeimsas “Sieviete spogulī” ir nervu kutinošs romāns par apsēstības postošo spēku. K. Klīvlendas “Mans mīļākais ienaidnieks” romāns ir satricinošs – tas vairākkārt liks pārvērtēt savu priekšstatu par to, kāda būtu pareizā rīcība neatrisināmā situācijā. V. Hanta “Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē” grāmatu veido cilvēku atmiņas un aculiecinieku stāsti. F. Hārdingas “Melu koks” lieliska grāmata, aizraujošs sižets un neatkārtojama autores valoda aizvedīs uz Veinas salu. V. Klišāna “Latvijas valsts stāsts” grāmata palīdzēs lasītājam iepazīt mūsu valsts vēsturi pēdējo 100 gadu garumā. A. Akmentiņa “Skolotāji” stāsts par autora vecāku jaunību, kas bija skaists un trauksmains laiks. Viņi bija lauku skolotāji. Katru varas maiņu – pārdzīvojuši vienādi – vispirms slēpjoties, tad atgriežoties skolā. Skolēniem iegādāta “Enciklopēdija bērniem”, kurā ir 9 nodaļas. Lasi ar aizrautību un kļūsti vēl gudrāks! Savus lasītājus gaidīs “Latviešu brīnumpasakas”. M. Gabrielas “Vaboļpuika” ir stāsts par eksotisku vaboļu slepeno dzīvi Londonā, intrigām un patiesu draudzību.

Tiksimies bibliotēkā!

Bibliotēkas vadītāja I. Petrova


 

Sējas novada bibliotēkas jaunumi (20.08.2018.)

 

Skolas laiks ir teju vai ar roku aizsniedzams un gribas vēl baudīt vasaras brīvlaika pēdējās dienas pirms lielā starta, bet ir vērts iegriezties Sējas novada bibliotēkā Lojā un izlasīt kādu no „Bērnu un jauniešu žūrijas 2018”grāmatu kolekcijas.

5+

Kā vilku piemin, tā vilks klāt. Veronika Kaplāna, Greguārs Mabīrs. Rīga: Latvijas Mediji, 2017.

Mia ir priecīga. Tīa Selli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Nelūgtie ciemiņi. Ulrika Kestere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Pastnieks Pele. Marianna Dibika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Zaķa Garauša laimes zeme. Toms Kalninskis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Zirgā. Inese Zandere. Rīga: Liels un mazs, 2017.

9+

 1. Aukliņa, putns un es. Ellena Kārlsone, Ēva Lindstrema. Rīga: Pētergailis, 2017.

 2. Brūne. Hokons Ēvreoss. Rīga: Pētergailis, 2018.

 3. Kā vecmamma vislaik samazinājās. Mihaels de Koks, Kristīne Ārstena. Rīga: Pētergailis, 2017.

 4. Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs. Katlēna Ferēkena, Eva Mutona. Rīga: Madris, 2018.

 5. Okeāns un tuksnesis. Inese Paklone. Rīga: Pētergailis, 2018.

 6. Sirdsmāsas. Salla Simuka. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

11+

 1. Brūveri brūvē. Pēters Brūveris, Indra Brūvere, Zane Brūvere. Rīga: Pētergailis, 2018.

 2. Kurš no mums lidos? Andra Manfelde. Rīga: Dienas Grāmata, 2017.

 3. Melnais akmens. Aivars Kļavis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.

 4. Tumšmute. Šeins Hegartijs. Rīga: Prometejs, 2018.

 5. Vaboļpuika. M.G. Leonarda. Rīga: Pētergailis, 2017.

 6. Vislabākās zāles. Kristīne Hamilla. Rīga: Lietusdārzs, 2018.

15+

 1. Kur pazuda saimnieks? Pauls Bankovskis. Rīga: Liels un mazs, 2017.

 2. Labā un Ļaunā skola. Somans Čainani. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.

 3. P.S. Tu man patīc. Keisija Vesta. Rīga: BaibaBooks, 2017.

 4. Septītā kamera. Kerija Drūrija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

 5. Tā runāja Zosu māte. Laura Dreiže. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

 6. Tur aiz stacijas ir jūra. Juta Rihtere. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

 

Savukārt pieaugušajiem lasītājiem piedāvājam ne mazāk interesantu, noderīgu un aizraujošu literatūru.

 

Latviešu literatūra

Monika Zīle „Mētelis ar sudrablapsu”, Dace Judina „Uzraksti man…vakar”, Inguna Ula Cepīte „Ulsiks” , Elita Veidemane „Zemdegas gruzd. Eduards Pāvuls”, Andris Akmentiņš „Skolotāji” no sērijas „Mēs. Latvija. XX gadsimts”.

Latvijas vēsture.

„Latvijas valsts stāsts 20.-21.gadsimts . Veltījums Latvijas simtgadei.

Dzeja veltīta Latvijas simtgadei

„100 dzejoļi Latvijai”,

„Rekur ir!” jauni dzejoļi Latvijas bērniem

Ārzemju literatūra latviešu valodā

Ingrīda Kreca „Snoushilas muižas mantinieki”, Kristofs Onodibio „Ticēt. Brīnumainajam”,

Kristofs Onodibio „Ienirt”.

 

Laipni gaidīti!

Sējas novada bibliotēkas vadītāja Liene Reniņa


 

 

Sējas novada “Ainavas” bibliotēkas jaunumi jūlijā.

 

Ainavas bibliotēkā grāmatu krājums papildināts ar 35 jaunām grāmatām.

BĒRNU UN JAUNIEŠU GRĀMATAS

5+

U.Kestere “Nelūgtie ciemiņi” ,

M.Dibika “Pastnieks Pele”,

T.Kalninskis “Zaķa garauša laimes zeme”,

9+

H.Eversons “Brūne”,

I.Paklone “Okeāns un tuksnesis “,

K.Ferēkena,E.Mutona “mani sauc Jans,un es neesmu nekas īpašs”.

11+

A.Manfelde “Kurš no mums lidos?”

A.Kļavis “Melnais akmens”,1.grām.

H.Šeins “Tumšmute”,

M.G.Leonarda “Vaboļpuika”,

K.Hamilla “ Vislabākās zāles”,

15+

K.Drūrija “Septītā kamera”,

K.Vesta “P.S.Tu man patīc”,

J.Rihtere “ Tur aiz stacijas ir jūra.”

R.R.Rasela „Nikijas dienasgrāmata. Ne pārāk perfektas suņu aukles stāsti.”,D.Valjams “Puika kleitā”, Džo Aberkrombijs “Puspasaules” 2.daļa “Puse kara” 3.daļa. K.Kesa “Prinča līgava “Kronis” 5.grām. T.Parvela “Keper 62 :ielūgums “ 1.grām. “Kleper 62 : Pirms starta” 2.grām. A.Kļavis “bēgšana no čūsku valstības” 2.grām.,Dž.greja “Kaķis stiķis noslēdz vecus rēķinus”.

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA :M.ZīleMētelis ar sudrablapsu”, I.Dimante “Divi džokeri un papardes zieds”, un “Nāve kraukļu ciemā”, M.Pohodņeva “Prāgas pastkartes”,

ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA : D.Penaks “Kā romāns”,P.Hokinsa “Meitene vilcienā”,Dž.Mensela “Debesīs sadziedas putni”, S.Deja”Sagūstīta tevī”, P.Svonsons “Visi skaistie meli”.

NOZARU LITERATŪRA: I.Kalderons Adizes metohodoloģija “ Prasmīga pārmaiņu vadība.”

 

E.Ozoliņa


 

Sējas novada Lojas bibliotēkas aktualitātes (19.06.2018)

 

Sējas novada bibliotēkā grāmatu krājumu papildinājusi ar 18 jaunām grāmatām.

Pašiem mazākajiem: V.Kaplāna, G.Mabīrs „Kā vilku piemin, tā vilks klāt”.

Jaunākā un vidējā vecuma skolas bērniem: R.Dāls „Raganas”, Dž.Kinnijs „Grega dienasgrāmata. Laižamies.”-12.daļa, R.R.Rasela „Nikijas dienasgrāmata. Ne pārāk perfektas suņu aukles stāsti.”-10.daļa, L.Pīčone „Toms Geits /viss ir lieliski”.

Jauniešiem: A.Toda „After. Pēc mūsu tikšanās”.

Latviešu daiļliteratūra: „Bērnības atmiņas Lauku Jaunajā muižā (1903-1918)”, I.Bauere „Palieku Tev uzticams.Juris Neikens”.

Ārzemju daiļliteratūra latviešu valodā: A.Jonuleita „Ābolu smarža”, H.Boida : „Kad atkal tu nāksi”, N.Robertsa „Noķer mani, ja vari”, K.Svotmena „Pirms tu aizej”, K.Teilore „Pļavas ziedu vasara”, Dž.D.Selindžers „Uz kraujas rudzu laukā”.

Psiholoģija: J.Jūls „Būt vadošajiem vilkiem”, V.Siņeļņikovs „Dzīve bez bailēm”.

Nozaru literatūra: „Dendroterapija - koku un krūmu ārstnieciskais spēks”, P.Vollēbens „Koku slepenā dzīve”.

 

Bibliotēkas vadītāja L.Reniņa


 

Jaunumi Pabažu bibliotēkā (01.06.2018.)

 

Jūnija mēnesī bibliotēkas grāmatu krājums ir papildināts ar 34 grāmatām. Skolēniem iegādāta ‘’Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018’’ grāmatu kolekcija. Pašus mazākos lasītājus gaida V. Kaplānes ‘’Kā vilku piemin, tā vilks klāt’’ grāmata, kas būs asprātīgs stāsts par grāmatas varu un bailēm no vilka. Vai esi kādreiz ielūkojies vāveres dobumā. M. Dibikas ‘’Pastnieks Pele’’ grāmatā smalki aprakstīts par dzīvnieku mājām. M. de Koka ‘’Kā vecmamma vislaik samazinājās’’ grāmata ir slavas dziesma mīlestībai starp mazmeitu un vecmāmiņu. H. Ēvreosa “Brūne” ir stāsts par draudzību, drosmi un pretošanos. E. Kārlsones “Aukliņa, putns un es” ir grāmata par meiteni, kas satiek Aukliņu un viss mainās. Rakstnieks A. Kļavis ir sarakstījis vēsturisku romānu pusaudžiem “Melnais akmens”. Š. Hegartijs “Tumšmute” ir jautra un aizraujoša grāmata skolēniem. K. Hamillas “Vislabākās zāles” romāns vēsta ne tikai par to, ka dzīvē ir drāmas, bet arī to, ka ar daudz ko var tikt galā pat tad, ja cilvēkam ir tikai divpadsmit gadi. A. Manfeldes “Kurš no mums lidos” grāmata ir jālasa priekšā saviem bērniem. S. Čainani “Labā un ļaunā skola” būs lielisks fantāzijas romāns jauniešiem. L. Dreižes “Tā runāja Zosu māte” jauniešos rosinās interesi uz lasīšanu: mistika, spriedze, noslēpumains detektīvstāsts. K. Āreleidas “Pilsētu dedzināšana” romānā pieaugušo attiecības un lēmumi izmaina kādas meitenes dzīvi. Tikai pieaugot meitene saprot, ka no atmiņām nav iespējams aizbēgt. A. Naneti “Mans vectēvs bija ķiršu koks” grāmatā lasīsiet par zēnu, kurš iesāks cīņu par pilsētas dārzu. M. Libertes “Kaimiņiene” ir aizraujošs, līdz pēdējam sīkumam nostrādāts stāsts. S. Šūmeikeres “Misters Ročesters” ir slavenākais un skaistākais mīlas stāsts no mistera Ročestera skatpunkta. K. Teilores “Pļavas ziedu vasara” romānā draudzenes apmainās mājām. Lēmums mainīs draudzeņu dzīvi. J. Adlers-Olsens “Bez robežām” romānā turpinās izmeklētāja Karla Merka izmeklēšana pie jaunām krimināllietām. Iegādāta A. Kolberga romānu triloģija “Mendela Davidsona briljanti”. N. Robertsas “Noķer mani, ja vari” romānā rakstniece psiholoģiski niansēti parādījusi cilvēka mēģinājumus tikt galā ar dziļajām un sāpīgajām rētām, kuras radījis traģisks notikums. D. Čemberlenas “Nozagtā laulība” ir aizraujošs vēstījums, kas ved lasītāju tālu projām no ikdienas un liek domāt – kā būtu, ja būtu. J. Jūla “Būt vadošajiem vilkiem” ir grāmata vecākiem. Autors piedāvā praktiskus piemērus un iedrošina vecākus īstenot tādu vadības stilu, kas veicina visu ģimenes locekļu izaugsmi. Ē. Kūļa “Piecas sievietes savos gadalaikos” ir grāmata par piecām ikdienišķām sievietēm viņu dzīves gadalaikos, lai arī kādi tie ir bijuši un vēl būs šajā vējainajā krastā.

Tiksimies bibliotēkā!

I. Petrova


 

Jaunumi Pabažu bibliotēkā (15.05.2018.)

 

Bibliotēkas grāmatu krājums maijā ir papildināts ar 29 jaunieguvumiem.

Rakstniece I. Gaile izmantojot savu komiķes talantu ir sakūlusi kaislību kokteili savā grāmatā “Neredzamie”. A. Kadiša grāmatas atšķiras ar īpatnējo dokumentālo, bet vienlaikus, humora caurvīto, aizraujošo vēstījuma stilu. Grāmatā “Sibīrijas piezīmes” autors piedāvā doties ar laivu pa vienu no Sibīrijas mežonīgākajām un noslēpumainākajām upēm – Vitimu. D. Judinas “Tīrītājs” grāmatā lasīsiet, ka ikvienai valstiskajai iekārtai un sabiedrībai pienāk tāds attīstības posms, kad tā draud noslīkt savos mēslos. Tas ir pirmais trauksmes signāls, kuru ignorējot sākas pašattīrīšanās. Reiz sācis darboties, Tīrītājs nav apturams... D. Avotiņa “Tāds laimīgs cilvēks” savu jauno romānu ir veltījusi savas audžumātes piemiņai. K. Račko “Debesis pelnos” romānā jāsadeg mīlestībā – visskaistāk tas šķiet tieši neskartām sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosījušas jūtu uguns radītas sāpes. Š. Linkas “Izvēle” romānā uzzināsiet kas notiek, ja nepareizā brīdī tu izdari nepareizu izvēli. A. Pārksas “Svešinieks manās mājās” autores uzmanības lokā ir sievietes jūtas, viņas ģimene un tās šķietami ikdienišķās, mazās lietas, par kurām aizdomājas vien tad, kad jau ir noticis nenovēršamais. Savus lasītājus gaidīs Jū Nesbē “Slāpes” jaunākais darbs. S. Montefjores “Deverilu pils meitas” romānu raksturo mīlestība, cilvēciskās šaubas, attiecību samezglojumi un visdziļākās ilgas, kas liek aizrautīgi lasīt darbu līdz pēdējai lappusei. R. Galbraita “Zīdtārpiņš” ir aizraujošs kriminālromāns ar negaidītiem sižeta pavērsieniem. B. T. Bredfordas “Kavendonas sievietes” ir triloģijas otrā grāmata, kurā jaunākās paaudzes sievietes izaugušas ne vien žilbinoši skaistas, bet arī cīnītājas – kā viņas tiek dēvētas ģimenē, un viņas būs tās, kas apvienos spēkus un pūles, lai glābtu dzimtas namu. Triloģijas trešā grāmata “Kavendonas veiksme” piepilda šīs episkās sāgas lappuses ar romantiskām jūtām, bēdām un prieku, bet vai veiksme nosargās jauno paaudzi. R. Zuili “Kā izprast mūsu bērnu emocijas” autors runā par bailēm, dusmām, skumjām un prieku, par to, kā mācīt paust un vadīt šīs emocijas, un kā vecākiem nodrošināt saviem bērniem iespēju augt ģimenē, kurā valda emocionāli līdzsvarota gaisotne. A. Auziņa “Mīlestības mācība” romānā attēlotā skola padomju laikā, par ko jaunā paaudze neko nezina. Interesanti ir uzzināt, kā skolotāja tiek galā ar palaidņiem. D. Nollas “Laimīgā meitene” romāns jūs vispirms saniknos, pēc tam ieintriģēs un visbeidzot iekaros jūsu sirdis. Bērnus priecēs I. Zanderes “Zirgā” bilžu stāsts par nevaldāmo fantāzijas skrējienu. S. Kalnietes “Cinītis” nav grāmata par lielo vēsturi, bet tā būs par nozīmīgiem notikumiem autores dzīvē. Pēc lasītāju lūguma iegādāta N. Ikstenas “Ārprātija piedzīvojumi” grāmata un G. Rača jaunākās dzejas grāmata.

Tiksimies bibliotēkā.

I. Petrova


 

Jaunumi Pabažu bibliotēkā

 

Februāra mēnesī bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 30 jaunieguvumiem.
I. Baueres “Dieva riekšavā” romāna galvenie notikumi risinās 19. gadsimta sākumā Cēsu pusē. Atklāt noslēpumu vai paņemt to līdzi kapā. Par laimi, pagātne nav kaps. D. Avotiņas “Likteņmezgli” romāns māca, ka Latvijas zeme ir zemnieku zeme. Svēta zeme. Maizes audzētāja. Tautas spēks. Liepājas rakstnieka Ē. Kūļa īsprozas izlasē “Nelūdz, sudrabkaija” sakopoti dažādu laikposmu darbi. Stāsti un noveles valdzinās gan ar daudzveidību, gan krāsainību saturā un valodā. M. Zālītes “Paradīzes putni” romānā apburoši viegli pieskārieni pasaulei sapņa gaismā mijas ar atskārsmi par dubļos iemītiem likteņiem. K. Vestas “Tu man patīc”romāns jauniešiem pārsteigs ar humoru, sirsnīgumu un dzirksti. D. Avotiņas “Liktenim tīk pajokot” liriskais romāns sākas ar klasisku mīlas trīsstūri, kurā mazliet neparasti, iespējams, ir vien tas, ka viena no trīsstūra smailēm ir muižnieku kārtas pārstāvis. D. Judinas “Kad klusums kliedz” romānā viss notiek vienlaikus – tagadne, pagātne un nākotne. Visam sava cena. Arī klusēšanai. Klusums kliedz visskaļāk. B. Zīles “Melu meistars” grāmata ir aizraujošs stāsts par mīlestību, noziegumiem, dzīves jēgas un patiesības meklējumiem uz spilgti attēlotas nesenās vēstures fona. Skolēnus iepriecinās D. Kinnija “Grega dienasgrāmata” 12. grāmata. A. Bikovas “Patstāvīgs bērns vai kā kļūt par ideālu mammu” izlasot šo grāmatu, uzzināsiet – kad bērnam palīdzēt, bet kad tomēr labāk to nedarīt. I. Paičs “Deviņi dvēseles uzdevumi” sniegs atbildes, ka jebkura izaugsme un pārmaiņas cilvēka dzīvē sākas ar dziļu un godīgu skatījumu uz sevi. Būt cilvēkam nozīmē nest sevī kaislības. A. Lemberga “Zagļi Lemberga kurpēs” grāmatā ir izanalizēts tikai viens no apjomīgā kriminālprocesa kāzusiem. Šķiet, siers garšo visiem – vismaz nav gadījies sastapt nevienu, kurš apgalvotu pretējo. Grāmatā “Siera ēdieni”atradīsiet interesantas receptes, kas bagātinās ikdienas maltīti un palīdzēs uzklāt svētku galdu. Lai izdodas! K. Eljotas “Par pagājušo nakti” romāns ir intrigu un sirsnīga humora pilns. K. Vaitas “Vēja čuksti stikla lauskās” romānā rūpīgi glabātie noslēpumi izlaužas un pilnībā maina ne vienu vien dzīvi. Stiklu mēdz uzskatīt par trauslu materiālu, bet tikai retais aizdomājas, ka tas ņemts no zemes, rūdīts ugunī un bezgalīgi skalojies okeāna viļņos. K. Mortones “Ezera māja’’atklās kādas ģimenes pagātni, ko jauna meitene pūlas aizmirst visu mūžu. E. Gilbertas “Lielā burvība” grāmata pavērs ceļu uz brīnumainu pasauli. L. Madeleines “Mazā Parīzes konditoreja” grāmata ir reibinošs stāsts par kaisli un nodevību, bet tajā mīlestība, protams gūst virsroku. Pēc lasītāju lūguma iegādāta D. Brauna jaunākā grāmata “Sākums” , A. Todas “After” ceturtā grāmata un E. Ferrantes “Pazudušais bērns” ceturtā grāmata. Tiksimies bibliotēkā!

Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova


 

Jaunumi Pabažu bibliotēkā

 

Pabažu bibliotēkas grāmatu krājums septembrī papildināts ar 33 jaunieguvumiem.

D Judinas ''Gredzens'' grāmatā viss sākās ar kartupeļu vagā atrastu sudraba gredzenu. Atradums iekustina neapturamu pagātnes notikumu lavīnu. D. Butrimas romāna ''Kaislīgie rododendri'' lietošanas galvenais nosacījums – uztvert izlasīto pēc iespējas vieglāk. Bet drīkst izgaršot arī kā jauno, romāna varoņa radīto vīnu. ''Dimanti tavā pagalmā'' ir praktiska dzīvesstila grāmata, kuru veidojusi vairāku sieviešu žurnālu galvenā redaktore G. Bičevska. I. Indrānes ''Basām kājām'' grāmatā ir apkopoti īsi stāstiņi un tēlojumi. A. Auziņa ''Bīstamā līdzība'' romāna darbība aptver plašu laika posmu – no 19. gadsimta līdz trešās Atmodas gadiem. M Jakubovska ''Ievu kalni, ievu lejas'' romāns ir autora cieņas un mīlestības apliecinājums laukiem. Cilvēkiem, kas tajos joprojām dzīvo un nepadodas visiem negantajiem vējiem. Pēc lasītāju ieteikuma, iegādāta A. Vēriņa grāmata ''Peonijas''. V. Lāča ''Latviešu ļeģions'' grāmata ir pierādījums tam, ka latviešu tautas lielākā daļa un tautas jaunākā paaudze bija gatava darīt visu, lai krievu un komunistu vara Baigā gada izpausmēs nekad vairs Latvijā neatkārtotos. E. Mārtužas ''Langobardi'' grāmatā notikumi savērpjas un saaužas kā sievietes austie audekli. Z. Saga ''Meitene tīmeklī'' romāns ir par meiteni, kura tīmeklī raksta blogu par savām slēptākajām jūtām, par draudzību, zēniem, savu trako ģimenīti. Skolēniem iegādāta E. Horovica triloģijas grāmatas. Galvenā varoņa ģenialitāte liek saprast, cik tā parastu pusaudzi padara par varoni, kuram piemīt gan jūtīgums, gan spēcīgs raksturs. D. Santopolo ''Gaisma, kuru mēs pazaudējām'' ir romāns par sievietes un vīrieša mīlasstāstu. N. Robertsas ''Kad saulriets noskūpsta debesis'' romāna pamatā ir līdzsvars starp romantiku un trilleri, tomēr šis vēstījums ir dziļāks, spriedze gandrīz vai taustāma, un beigu atrisinājums liks sirdij pukstēt paātrināti. M. Robotama ''Dzīvību vai nāvi'' romānu izlasot atradīsiet atbildes uz jautājumu – kāpēc lai cilvēks bēgtu no cietuma tieši vienu dienu pirms savas atbrīvošanas. K. Kroftas ''Kamēr tu gulēji'' ir šokējošs psiholoģisks trilleris, kas pārsteidz ar pavērsienu asumu un vērienīgu ātrumu. Vismazākos lasītājus gaidīs M. Bonda ''Pasaka par peļu pili'' grāmata. Lasi šo sirsnības un mīļuma caurvīto stāstu un dzīvo līdzi pelīšu gaitām. Savus lasītājus gaidīs D. Gripando, T. Perijas, L. Moriartija, S. Simukas, K. Kellijas jaunākie darbi. Tiksimies bibliotēkā un jauku visiem rudeni !

Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova


 

Grāmatu jaunumi “Ainavas” bibliotēkā.

 

Bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 40 jaunieguvumiem.

Latviešu autoru daiļliteratūras cienītājiem-
Arnolds Auziņš “Pūcei aste noziedēja”(Romāns),
Kornēlija Apškrūma “Piektais gadalaiks”(Atmiņu stāsti),
Dagnija Dreika”Baltais tornis”(romāns),
Egīls Dambis”Trīs saules”(dzeja),
Māris Linde “Ne tikai pēdas sniegā...”(romāns).

Tulkotā ārzemju daiļliteratūra.
L. Railija “Orhideju nams”,
M.Makinērlija”Mīlestības ieleja”,
Dž.Korija “Mana vīra sieva”,
S.E.Filipsa “Mana muļķa sirds”,un “Varoņi ir mana vājība”,
K.Hārmeta “Aizmirstības kanēļa smarža”,
D.Eliss”Adrenalīns”,
K.Kesa “Prinča līgava Mantiniece”(4.grām.),
M.Džonsone “Randiņš tējnīcā”,
H.Lindberga “Stokholmas fails”,
M.Kīza”Šarmantā vīrietī iemīlēties nedrīkst”,
D.Džesta “Tiffany zvaigznes”.

Bērnu un Jauniešu daiļliteratūra.
R.Benska no sērijas: Noslēpumainā Karaļvalsts
“Nāru klintis ”3.grām. un “Burvju kalns” 4.grām.,
,H.Veba”Aizmirstais kucēns”,
T.Parvela”Muris un Vufs”,
M.Bonds”Pasaka par peļu pili”,
M.Rungulis”Pastaiga mirušo pilsētā:Pārupes spoku stāsti”,
Ieva Samauska “Skaļā klase”,
S.Edgāra,P.Boerns”14 -14”,
Z.Saga”Meitene tīmeklī”1.gr.,”Meitene tīmeklī dodas turnejā”2.gr.,
Dž.Klārka “Kaķu meitiņa Pūciņa”,
E.Naits “Lesija atgriežas mājās”
 

 


 

 

Jaunumi Pabažu bibliotēkā

 

Lai veicinātu skolēnu lasīšanu, Pabažu bibliotēka iegādājās ''Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017'' grāmatu kolekciju. Vismazākos lasītājus gaidīs D. Šukisa ''Ezītis, kurš mīlēja slepeni'' grāmatiņa, kur attēloti notikumi jautrajā lauku sētā. A. Kreituses ''Puika, kas zīmēja kaķus'' ir grāmata, kurā vizuālais tēls mijiedarbojas ar pasakas tekstu, rosinot lasītāja/skatītāja fantāziju. Ķ. Kasparaviča ''Īsi stāstiņi par lietām'' ir grāmata, kurā apkopoti brīnišķīgākie stāsti par lietām, kas apbūruši mazākos lasītājus un viņu vecākus. Kad rūķis Snūķis nozog pavasari un rudeni, sākās piedzīvojumi L. Stumbres ''Pūcīte ar zeltainajām acīm'' grāmatā, jo dzīve bez piedzīvojumiem vispār ir garlaicīga. T. Parvela ''Muris un Vufs'' ir maigi humoristiska, brīnišķīgi uzrakstīta, izklaidējoša grāmata. M. Viškas ''Baltais lācis'' ir pasaku pavārgrāmata vecākiem un bērniem, kas sola piedzīvojumus virtuvē. M. Parras ''Vafeļu sirdis'' ir stāsts par divu labāko draugu gaitām viena gada garumā. Neaizmirstams, piedzīvojumiem bagāts stāsts par draudzību un brīvību lasāms E. Ibotsones ''Ceļojums uz Amazoni'' grāmatā. I. Samauskas ''Skaļā klase'' dzejoļu krājumā skolēns lasīs pats savus vārdus, vecāki dzirdēs sava bērna raizes. O. Olafsdotiras ''Rabarberu sarkanais'' ir stāsts par meitemi, kas nav tāda kā visi citi bērni. Š. Vilkinsones ''Es joprojām krītu''romāns par Īrijas jauniešiem, kas atklāj interesantas atšķirības salīdzinājumā ar Latvijas skolas dzīvi, bet galvenokārt vēsta par attiecībām ģimenē. K. Vērdiņa ''Tētis'' dzejoļu krājums par tēti politiķi, šoferi, filozofu, mīļo tēti un kašķīgo tēti. Gan jau tētis galā tiks ! M. Turtšaninovas ''Marēsi sarkanā klostera hronikas'' grāmatā lasīsiet par negaidītiem notikumiem un pārbaudījumiem, kas piemeklē Marēsi. Skolēnu vecākiem ieteicams izlasīt E. Dora ''Mums neredzamā gaisma'' grāmatu, kad divas dzīves, divi stāsti kādā brīdī saplūst vienā. D. Vīgantes ''Ledus apelsīns'' ir psiholoģiski precīzi stāsti par cilvēkiem, kuru dzīves veidojis 20. gadsimts. R. M. Stefordas ''Brīvroku mamma'' grāmatā ir ieteikumi vecākiem, kā nolikt malā telefonu, sadedzināt veicamo darbu sarakstu un pārstāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu patiesi būtisko. Ņ Masiļūnes ''Pankūkas, pīrāgi'' lasīsiet, ka pankūku mīklai var pievienot visneiedomājamākās sastāvdaļas. Tās var cept plānas un biezas, raudzētas un neraudzētas. Bet pats galvenais – tās var ēst turpat virtuvē no pannas, jo īsti labi garšo tikai karstas pankūkas. R. S. Bakingema ''Strupceļš'' ir absolūti moderns trilleris par izdzīvošanu un atriebību. Rakstnieces A. Mariņinas ''Sods bez ļauna nodoma'' jaunākā grāmata gaidīs savus lasītājus. D. Dreikas ''Baltais tornis'' romāna pamatā ir veca un mūžam jaunā problēma par savas vietas un sava ceļa meklējumiem dzīvē. T. Mērtona ''Septiņloku kalns'' stāsts ietver mūžīgos kopīgās cilvēciskās pieredzes elementus. Tieši tas padara šo stāstu tik universālu. Savus lasītājus gaidīs H. Lindbergas, Š. Linkas un S. Larkas jaunākie darbi. Tiksimies bibliotēkā!

Pabažu bibliotēkas vadītāja I. Petrova

Komentāri