No icon

Pabažu kūltūras nams.

Pabažu kultūras nams:


 

 

Kultūras nama vadītāja Rita Celma t.27891864; ritac@inbox.lv

Vokālā ansambļa ,,Zustrenes,, vadītāja Zeltīte Osmane t.29398412; zeltums12@tvnet.lv

Līnijdeju grupas ,,Asorti,, vadītāja Alta Bringina t.20382811; aalta@inbox.lv

Dāmu kluba ,,Baltā,, vadītāja Rita Celma t.27891864; ritac@inbox.lv

Biedrības ,,Pabažu kungi,, vadītājs Normunds Broks t.29144923; nbrokss@gmail.com

 

Pabažu kultūras nams ir novada domes iestāde, kas darbojas atbilstoši iestādes Nolikumam. Pabažu kultūras namā organizētas valsts svētku un tradicionālo svētku norises, izglītojoši pasākumi dažādās nozarēs, demonstrētas Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Kultūras nams sadarbojas ar novada domes struktūrvienībām, iestādēm, sabiedriskām organizācijām, kā arī ar citu novadu līdzīga rakstura iestādēm. Nodrošina kultūras pakalpojumu daudzveidību atbilstoši sabiedrības pieprasījumam, tajā skaitā, attīsta sadarbību ar citām kultūras, izglītības un sporta iestādēm novadā, nevalstiskajām organizācijām. Atbalsta un prezentē amatieru mākslas kolektīvus un to darbību. Dokumentē un analizē kultūras aktivitāšu radošo darbību. Pabažu kultūras namā  8. gadu darbojas sieviešu vokālais ansamblis ,,Zustrenes”,  10. gadu darbojas līnijdeju grupa ,,Asorti”, 20. gadus ar pieaugušo interešu izglītību nodarbojas dāmu klubiņš ,,Baltā”, vingrošanas interešu grupa aktīvi vingro 6. gadu.

Līnijdeju grupa ,,Asorti’’ dibināta 2008. gada februārī. Dejotāju vecums ir visdažādākais, tās ir interesantas gan bērniem, gan cilvēkiem gados,  tādēļ tika dots šāds grupas nosaukums.Nodarbībās tiek apgūti soļi dažādu stilu mūzikas ritmos- gan īru, gan kantri, gan valšu, gan arī daudz citu. Grupā valda savstarpēji draudzīga atmosfēra , daudziem tā ir vienīgā iespēja, kā atbrīvoties no ikdienas rūpēm. Bieži dejotāji nedēļas nogales pavada izbraukumos,  dažādos sadejošanās pasākumos kā arī piedalās Pabažu kultūras nama organizētajos pasākumos. Apciemo tuvākās līnijdeju grupas ,,Sunbeach” Saulkrasti, ,,Jautrās raganiņas ‘’ Ragana, ,,Wendendance’’ Cēsis. Piedalās Minsteres Latviešu centra līnijdeju grupas ,,Balzams”deju pasākumos. Vad. Alta Bringina

Vokālais ansamblis  Zustrenes: Kam dziesmu netrūkst, kam prieks pāri malām puto, kam pēc  vārda kabatā nav jālien? Tās ir Zustrenes. Sanāk kopā un izdzied savu bēdu un prieku. Tiek arī pašu novadam un kaimiņu novadam.  Dziedātājas atzīst, ka kopā satur: iespēja atraisīt savas slēptās dziņas un talantus, pleca sajūta grūtā brīdī, vēlme nekļūt par čīkstētājām un kašķu podiem,  bezmaksas iekšējās enerģijas batereju uzlāde  un vēl tūkstošiem sīku iemeslu, kas saucās vienā vārdā – dzīvesprieks! Patika pret mūziku un dzeju palīdz neiesūnot un izvelk no siltajām čībām un klubkrēsla  vakaros, lai dotos uz mēģinājumiem. Vad. Zeltīte Osmane

Pabažu dāmu klubiņš ,,Baltā,, iegūst jaunas zināšanas, pilnveido sevi, izbauda darbīgo sieviešu atmosfēru kopā ar interesantiem un gudriem lektoriem. Lekcijās ir iespēja satikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Tā ir izraušanās no mājas, lai būtu sabiedrībā un justos vajadzīgas. Lekcijās pavadītais laiks dod iespēju palīdzēt risināt problēmas tepat uz vietas.

 

Komentāri