No icon

Būvvaldes pieņemtie lēmumi

Iesniegšanas datums Plānotā būvdarbu veikšanas vieta Būvniecības veids Būves plānotā funkcija Būvvaldes lēmums
Būvniecības iesniegumi - uzskaites kartes
27.10.2017 "Lejaslapiņas" Elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Dūmlogi" Atjaunošana Meliorācijas sistēma Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Veldzes" Nojaukšana Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Dīķi" Pārbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 Gaismas iela 8, Murjāņi Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
15.09.2017 "Jaunrozes" Nojaukšana Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
11.09.2017 "Kultūras nams Loja" Fasādes siltināšana   Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Poligons" Barjeru izbūve   Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Odiņi" Saimniecības ēkas novietošana Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Veldzes" Dīķa ierīkošana   Izsniegt būvatļauju
04.08.2017 "Dīķi" Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
21.07.2017 "Dzelves" Meliorācijas sistēmas pārbūve   Izsniegt būvatļauju
07.07.2017 "Baloži" Telekomunikāciju masts TELE-2   Izsniegt būvatļauju
07.07.2017 "Jaunvanniņas - M" Jaunbūve Savrupmāja Izsniegt būvatļauju
30.06.2017 "Lejasupītes" Pārbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Ābelītes - 96" Elektroapgādes līnija   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Odiņi" Elektrolīnijas pārvietošana   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Brekši" Dīķa ierīkošana   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Avotiņi - 2" Dīķa ierīkošana   Izsniegt būvatļauju
16.06.2017 "Ābelītes - 98" jaunbūve saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju
12.06.2017 "Sējas pils parks" dzīvojamās ēkas siltināšana   Izsniegt būvatļauju
12.05.2017 "Airītes" jaunbūve saimniecības mazēka Izsniegt būvatļauju
13.05.2017 "Gunāri" Elektrolīnijas jaunbūve   Izsniegt būvatļauju
12.05.2017 "Murjāņdārzssaimniecība" jaunbūve mazēka Izsniegt būvatļauju
12.05.2017 "Pāveli" jaunbūve dārza mazēka Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Ausmas" Elektroapgādes līnija   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Mākoņi" Elektroapgādes līnija   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Rožmalas" Saimniecības ēka   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Dzieti" Saimniecības ēka   Izsniegt būvatļauju
28.04.2017 "Saulesdārzs" Malkas šķūnis un noliktava   Izsniegt būvatļauju
21.04.2017 "Inčukalna gāzes krātuve" PGK pārbūve   Izsniegt būvatļauju
21.04.2017 "Baloži" Telekomunikāciju masts   Pieņemts lēmums par publisko apspriedi
21.04.2017 "Klintslejas 4/3" Bērnu rotaļu laukums   Izsniegt būvatļauju
07.04.2017 "Ozolnieki" 0.4kV elektrolīnijas pārbūve   Izsniegt būvatļauju
07.04.2017 "Zalkši" Saimniecības ēkas un šķūņa jaunbūve   Izsniegt būvatļauju
24.03.2017 Kultūras nams Loja Kultūras nama pārbūve   Izsniegt būvatļauju
24.03.2017 "Pāveli" Elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju
17.03.2017 "Vaivariņi 25" Siltumnīcas jaunbūve   Izsniegt būvatļauju
17.02.2017 "Birzes", Sējas nov. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana   Izsniegta akceptēta apliecinājuma karte
06.01.2017 'Zīles', Sējas nov. Jauna būvniecība Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2017-78(1)
02.01.2017 "Vaivariņi 108", Vaivariņi, Sējas nov. Jauna būvniecība Elektroapgāde Akceptēt paskaidrojuma rakstu 02.01.2016
23.12.2016 "Dīķi", Sējas nov. Palīgēkas – nojumes, sakņu pagraba un siltummnīcas jaunbūve   Izsniegt būvatļauju 23.12.2016
02.12.2016 "Dīķi", Sējas nov. Saimniecības ēkas pārbūve   Izsniegt būvatļauju 02.12.2016
25.11.2016 "Lejasupītes", Sējas nov. Ēkas vienkāršotā atjaunošana   Izsniegt būvatļauju 25.11.2016
11.11.2016 "Graudiņi", Sējas nov. Graudu glabāšanas līnija "Eipuri"   Izsniegt būvatļauju 11.11.2016
11.11.2016 'Klintslejas - 4', Murjāņi Telpu grupas lietošanas maiņa bez pārbūves   Izsniegt būvatļauju 11.11.2016
28.10.2016 "Zalkši", Sējas nov. Dzīvojamās mājas elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju 28.10.2016
28.10.2016 "Kalnsētas", Murjāņi Dzīvojamās mājas elektroapgāde   Izsniegt būvatļauju 28.10.2016
21.10.2016 b/a saimniecības ēkas pārbūve un saimniecības ēkas nojaukšana   Izsniegt būvatļauju 21.10.2016
04.03.2016 "Krastkalni" pārbūve Meliorācija Izsniegt būvatļauju 11.03.2016
12.02.2016 D/S "Ābelīte - 351" jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju 12.02.2016
18.12.2015 "Dīķi" pārbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 18.12.2015
04.12.2015 "Saulaines" jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju 04.12.2015
25.09.2015 "Salas" jaunbūve Pirts izsniegt būvatļauju 25.09.2015
18.08.2015 "Sarmas - A" Pabažos pārbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 18.08.2015
18.09.2015 D/S "Vaivariņi - 2" jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 18.09.2015
11.09.2015 "Mežgaiļi" pārbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 11.09.2015
21.08.2015 D/S "Vaivariņi - 35" pārbūve Dārza māja, saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 21.08.2015
14.08.2015 "Murjāņi - Bērziņi" jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt būvatļauju 14.08.2015
07.08.2015 Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkts 2 pārbūve Gāzes apgāde Izsniegt būvatļauju 07.08.2015
31.07.2015 D/S "Ābelīte - 312" jaunbūve Pirts Izsniegt būvatļauju 31.07.2015
31.07.2015 "Kalnsuliņas" jaunbūve Dzīvojamā māja, pirts, garāža Izsniegt būvatļauju 31.07.2015
24.07.2015 "Ezerkalni" jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 24.07.2015
05.06.2015 "Gaujmalnieki" jaunbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 05.06.2015
05.06.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 05.06.2015
29.05.2015 "Dīķi" pārbūve Saimniecības ēka izsniegt būvatļauju 29.05.2015
22.05.2015 ''Kamejas' jaunbūve Dzīvojamā māja un pirts izsniegt būvatļauju 22.05.2015
15.05.2015 'Drīviņi' pārbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 15.05.2015
08.05.2015 D/S 'Ābelīte - 313' jaunbūve Dārza māja izsniegt būvatļauju 08.05.2015
08.05.2015 D/S 'Ābelīte - 290' pārbūve Dārza māja izsniegt būvatļauju 08.05.2015
23.04.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve Dzīvojamā māja izsniegt būvatļauju 23.04.2015
14.04.2015 "Skujiņas" nojaukšana - izsniegt būvatļauju 17.04.2015
08.05.2015 D/S "Ābelīte - 313" jaunbūve Dārza māja Izdot būvatlauju 08.05.2015
08.05.2015 D/S "Ābelīte - 290" pārbūve Dārza māja Izdot būvatļauju 08.05.2015
23.04.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve Dzīvojamā māja Izdot būvatļauju 23.04.2015
10.04.2015 D/S "Ābelīte - 58" jaunbūve Dārza māja Izdot būvatļauju 10.04.2015
27.03.2015 Murjāņi, Pasta iela3 Pārbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 27.03.2015
15.11.2014 “Magones” jaunbūve Saimniecības noliktava   Izdot būvatļaiju 15.11.2014
14.11.2014 "Priedīšu mežs" pārbūve meliorācija Izsniegta būvatļauja #2
08.11.2014 Loja, Centrs 1 fasādes atjaunošana noliktava Izdot apliecinājuma karti
07.11.2014 Lojas kultūras nams pārbūve kultūras nams Izsniegta būvatļauja #1
25.04.2014 “Dīķi” rekonstrukcija dzīvojamā māja, saimn. ēka Izsniegt PAU
25.04.2014 “Senzeme” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
04.04.2014 “Jaunkrasti” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
22.11.2013 Poligona ceļš 1.posms jaunbūve Meža ceļš Izsniegt PAU
15.11.2013 “Sīpoli” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
25.10.2013 “Lojasstrauti” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
27.09.2013 “Melderi” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
11.09.2013 “Roberti” jaunbūve dzīvojamā māja Izsniegt PAU
06.09.2013 "Vecmurjāņi" jaunbūve atpūtas kompleks Izsniegt PAU
30.08.2013 "Kalniņi" jaunbūve dzīvojamā māja ar palīgēkām Izsniegt PAU
30.08.2013 d/s "Ābelīte" Nr.241 jaunbūve dārza māja Izsniegt PAU
23.08.2013 EPL A-T-Z-815-2.3 rekonstrukcija rekonstrukcija elektroapgāde Izsniegt PAU
23.08.2013 20kV gaisvadu EPL A-85 rekonstrukcija rekonstrukcija elektroapgāde Izsniegt PAU
16.08.2013 0,4 kV EPL Z-8156-1 rekonstrukcija ārējā elektroapgāde PAU 16.08.2013
09.08.2013 "Kalnavijas" jaunbūve dzīvojamā māja 09.08.2013
01.08.2013 "Purvvidi" - kūdras izstrāde 01.08.2013
Akceptēšanai iesniegtie būvprojekti
30.04.2015 Sējas pamatskolas rekonstrukcija pārbūve skola Akceptēt 30.04.2015
24.04.2015 "Pilskalni -1" pārbūve dzīvojamā māja Akceptēt 24.04.2015
23.04.2015 "Kurzemnieki" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēt 23.04.2015
17.04.2015 D/S "Ābelīte - 279" jaunbūve dārza māja Akceptēt 17.04.2015
10.04.2015 D/S "Ābelīte - 58" jaunbūve dārza māja Akceptēt 10.04.2015
27.03.2015 "Alnīši" jaunbūve saimniecības ēka Akceptēts 27.03.2015
28.11.2014 d/s “Vaivariņi” jaunbūve dārza māja Akceptēts 28.11.2014
25.04.2014 “Urgas” jaunbūve dzīvojamā māja, saimn. ēka Akceptēts 25.04.2014
04.04.2014 “Sīpoli” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 04.04.2014
04.04.2014 “Jāņlapiņas” rekonstrukcija ārējā elektroapgāde Akceptēts 04.04.2014
04.04.2014 “Lapiņas”, “Apšenieki”, “Upmaļi”, “Briedīši” rekonstrukcija ārējā elektroapgāde Akceptēts 04.04.2014
20.12.2013 “Melderi” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 20.12.2013
13.12.2013 “Roberti” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 13.12.2013
13.12.2013 “Jēņi” jaunbūve Lojas ciema labiekārtošana Akceptēts 13.12.2013
22.11.2013 Sējas novads rekonstrukcija 20kV EPL Akceptēts 22.11.2013
01.11.2013 “Roberti” jaunbūve elektroapgāde Akceptēts 01.11.2013
01.11.2013 “Klintslejas” 4/1,4/2,4/3 jaunbūve optiskais pieslēgums Akceptēts 01.11.2013
04.10.2013 “Liepennes” jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 04.10.2013
03.10.2013 d/s “Vaivariņi” rekonstrukcija dārza māja Akceptēts 03.10.2013
03.10.2013 d/s “Vaivariņi” rekonstrukcija dārza māja Akceptēts 03.10.2013
27.09.2013 “Gravas” rekonstrukcija gāzes apgāde Akceptēts 03.10.2013
20.09.2013 "Pakaviņi" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 20.09.2013
19.09.2013 "Kalējkrogs", "Kalēji" rekonstrukcija dz.māja - reālā sadale Akceptēts 19.09.2013
13.09.2013 "Lapiņas", Apšenieki 0.4 kV rekonstrukcija elektroapgāde Akceptēts 13.09.2013
13.09.2013 "Norītes" jaunbūve Darbnīcas ēka Akceptēts 13.09.2013
16.08.2013 "Kalnavijas" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 16.08.2013
02.08.2013 Sējas skola, Lojas ciems rekonstrukcija Pamatskolas mājturības nodarbību ēkas rekonstrukcija Akceptēts 02.08.2013
02.08.2013 "Grantiņi" jaunbūve ārējā elektroapgāde Akceptēts 02.08.2013
26.07.2013 "Kalnennes" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 26.07.2013
05.07.2013 "Vecvētras" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 05.07.2013
03.07.2013 "Vīksnas" jaunbūve dzīvojamā māja Akceptēts 03.07.2013
03.06.2013 "Robežnieki" jaunbūve liellopu ferma Akceptēts 03.06.2013
Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai
27.03.2015 Murjāņi, Pasta iela3 Pārbūve Saimniecības ēka Izsniegt būvatļauju 27.03.2015
07.11.2014 0.4kV EPL 7-85382 rekonstrukcija elektroapgāde Atbalstīt,07.11.2014
04.04.2014 “Sīpoli” jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,04.04.2014
Būvatļauja Nr. 60
29.01.2014 “Robežnieki” jaunbūve liellopu ferma Atbalstīt, 29.01.2014
Būvatļauja Nr. 59
10.01.2014 “Roberti” jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt, 10.01.2014
Būvatļauja Nr. 58
11.10.2013 “Medņi” rekonstrukcija dzīvojamā māja Atbalstīt,  11.10.2013
Būvatļauja Nr. 56
11.10.2013 “Sējas pamatskola” rekonstrukcija darbnīca Atbalstīt,  11.10.2013
Būvatļauja Nr. 55
01.10.2013 “Jēņi” rekonstrukcija administratīvā ēka Atbalstīt,  01.10.2013
Būvatļauja Nr. 54
01.10.2013 “Pakaviņi” jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,  01.10.2013
Būvatļauja Nr. 53
27.09.2013 “Norītes” jaunbūve darbnīca Atbalstīt,  27.09.2013
Būvatļauja Nr. 52
16.08.2013 "Kalnennes" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,  16.08.2013
Būvatļauja Nr. 50
16.08.2013 "Kalnavijas" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt,  16.08.2013
Būvatļauja Nr. 51
12.07.2013 Priežu iela 9 jaunbūve savrupmāja Atbalstīt,  12.07.2013
Būvatļauja Nr. 49
12.07.2013 Jaungaujiena jaunbūve laivu novietne Atbalstīt, 12.07.2013
Būvatļauja Nr. 48
11.07.2013 "Robežnieki" jaunbūve liellopu ferma Atbalstīt, 12.07.2013
Būvatļauja Nr. 47
05.07.2013 "Vīksnas" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt, 05.07.2013
Būvatļauja Nr. 46
05.07.2013 "Vecvētras" jaunbūve dzīvojamā māja Atbalstīt, 05.06.2013
Būvatļauja Nr. 45
14.06.2013 D/S "Ābelīte" jaunbūve dārza māja un saimniecības ēka Atbalstīt, 14.06.2013
Būvatļauja Nr. 44

Komentāri