Realizēts projekts „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera”

 
     Ar 2013.gada 10.septembra Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros tika apstiprināts projekta „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera” iesniegums. Projekta mērķis bija sakārtot publiski pieejamo infrastruktūru sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai Sējas novadā pie Pabažu ezera. Pabažu ezers ir Civillikumā noteiktais publiskais ezers, kas nodots valdījumā Sējas novada pašvaldībai. Pašvaldībai piederošā teritorija pie ezera bija minimāli labiekārtota un izskatījās nepievilcīga.  
     Realizējot projektu tā mērķis tika sasniegts. Projekta Nr.13-04-ZL06-Z401101-000002 „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera” ietvaros tika uzbūvēta 230 m2 liela brīvdabas estrāde, laivu piestātne, laipa, izbūvētas 160 skatītāju sēdvietas, bruģēts gājēju celiņš, pastaigu taka un brauktuves daļa 777,1 m2 platībā, izveidots zālājs, apstādījumi un soliņi, ierīkota 474 m2 liela smilšu pludmale un bērnu rotaļu laukums, uzbūvēta moduļa tipa ēka ar dušām, tualetēm, ierīkots apgaismojums visai labiekārtotai teritorijai. Šī publiski pieejamā teritorija ir izveidota tā, lai tā būtu pieejama arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
     Projekts tika realizēts līdz 2015.gada 31.maijam. Brīvdabas estrādes atklāšana notika reizē ar Sējas novada svētku noslēguma pasākumu 2015.gada 6.jūnijā. Un 2015.gada 15.jūlijā brīvdabas estrādi ar koncertu „Rūtoj...” pieskandināja vokālā  grupa „Latvian Voices”.
     Projekta realizācijas rezultātā ne tikai Pabažu ciema iedzīvotājiem, bet visiem Sējas novada iedzīvotājiem un kaimiņu novadu iedzīvotājiem ir iespēja atpūsties un baudīt vispusīgus kultūras pasākumus sakārtotā vidē.     
     Projekts realizēts par kopējām izmaksām 314839,18 euro, no kurām publiskais finansējums ir 162993,37 euro.
 
Sējas novada domes projektu
vadītāja Maija Muižniece

 
 
Aktīvā pozīcija: Projekti Realizēts projekts „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera”