Apstiprināts projekts „Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un aprīkošana II kārta”


 Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes  2016.gada 22.decembra lēmumu ir apstiprināts projekts Nr.16-04-AL32-A019.2201-000003 „Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un aprīkošana II kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir rekonstruēt un aprīkot sporta laukumu Lojas ciemā II kārtas ietvaros, veidojot tā teritoriju kā kvalitatīvu un pievilcīgu sportisko aktivitāšu zonu Sējas novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt futbola laukumu, volejbola un basketbola spēļu laukuma apgaismojumu, uzstādīt skatītājiem un spēlētājiem gar volejbola un basketbola laukumu malām soliņus, izbūvēt vasaras sezonas ūdensapgādes sistēmu. Ar projekta realizāciju paredzamās aktivitātes turpinās sporta laukuma rekonstrukcijas un aprīkošanas I kārtā uzsākto, radot kvalitatīvu papildinājumu pašvaldības sniegto pakalpojumu un piedāvāto brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstā.  

Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 99 085,11 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas – 50 000,00 EUR. Īstenojot projektu Sējas novada pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu 45 000,00 EUR apmērā.
 
Aktīvā pozīcija: Projekti Apstiprināts projekts „Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un aprīkošana II kārta”