No icon

Veselīgas pašvaldības statuss


      Sējas novada pašvaldība, balstoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk - NVPT) kritēriju izpildi, ir uzņemta NVPT un saņēmusi Veselīgas pašvaldības statusu. Šā gada 9.decembrī NVPT seminārā par 2016.gadā paveikto un 2017.gada darba plānu pašvaldības pārstāvjiem svinīgi pasniedza Veselības ministrijas apliecinājumu, ka Sējas novada pašvaldība 2016.gada 17.jūnijā ir uzņemta Latvijas NVPT. NVPT mērķis ir sekmēt labās prakses piemērus, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.
           
     Jau kā NVPT dalībniece Sējas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza izvērtēšanai projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses pakalpojumu pasākumi Sējas novadā” iesniegumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmās atlases kārtas ietvaros.

Komentāri