PROJEKTI

Apstiprināts projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projektu Nr. 14-04-LL01-L413203-000014 "Aktīvās atpūtas inventārs", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku Vairāk

Realizēts projekts „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera”

Vairāk

Realizēts projekts „Hokeja laukuma labiekārtošana”

2015. gada 30. septembrī tika realizēts projekts Nr.14-04-LL01-L413202-000009 „Hokeja laukuma labiekārtošana”. Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas Vairāk

Veselīgas pašvaldības statuss

      Sējas novada pašvaldība, balstoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk - NVPT) kritēriju izpildi, ir uzņemta NVPT un saņēmusi Vairāk

SUP inventārs

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes  2016.gada 25.novembra lēmumu ir apstiprināts projekts Nr.16-04-AL32-A019.2202-000012 „SUP inventārs”, kas tika iesniegts Vairāk