Karikatūras - 2

Savu nostāju un viedokli par dzelzceļa „Rail Baltica” projekta realizāciju karikatūru veidā pauž Sējas novada „Jauncepļu” īpašnieks Vilnis Grundšteins, kura īpašumu vistiešākā veidā skars minētās dzelzceļa trases izbūve.

Skatīt visas karikatūras

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība
 
Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālrunis: 67028275.
 
Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.
 
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī un no 2015. gada 11. novembra līdz 11. decembrim notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros notika 15 ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 23. decembrī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri izsniegti 2016. gada 11. un 23. februārī, un 22. martā.
 
Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.
 
Ziņojuma nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. IVN ziņojuma labojumi un papildinājumi iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 31. martā.
 
Ar IVN Ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Ministru kabinets 2016.gada 9.augustā pieņēma un  25.augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kur pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu).

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Latvijas zeme, daba, tauta" aicina uz sapulci!

Biedrība “Latvijas zeme, daba, tauta” aicina uz sapulci Salacgrīvas, Limbažu un Sējas iedzīvotājus!
Šī gada 15. septembrī plkst. 19:00
Limbažu novada Skultes pagastā, Mandegās,"Pagastmājā"


Sapulce par kompensācijām «Rail Baltica» projektā skartajiem īpašumiem

Kā rīkoties, lai saņemtu taisnīgu atlīdzību par nekustamajiem īpašumiem RAIL BALTICA projekta īstenošanas rezultātā.
Konsultē - zvērināta advokāte Inta Sikora.
Aicinām visus interesentus, kurus tieši vai netieši skar Rail Baltica trase.
Info tel. 29119107 Ieva Duļevska

Plakāts

Karikatūras

Savu nostāju un viedokli par dzelzceļa „Rail Baltica” projekta realizāciju karikatūru veidā pauž Sējas novada „Jauncepļu” īpašnieks Vilnis Grundšteins, kura īpašumu vistiešākā veidā skars minētās dzelzceļa trases izbūve.

Skatīt visas karikatūras

''RailBaltica'' sabiedriskā apspriešana

Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisināsies no 11. novembra līdz 11. decembrim. Lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi.

Sējas novada iedzīvotāji aicināti uz sabiedrisko apspriešanu par "Rail Baltica" trases novietojumu. Apspriešana notiks Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas pagastā, Sējas novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00.

Pilnsabiedrības RB Latvija eksperti -  izpētes veicēji – sniegs individuālas konsultācijas 2 stundas pirms sanāksmes, kā arī sanāksmes laikā. Interesenti varēs konkrētāk iepazīt trases novietojumam izstrādātās alternatīvas un uzdot jautājumus par to, kā tās varētu skart īpašumus, piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem, vides jautājumiem un atsavināšanas procesu.

Savukārt Google Map kartē
https://goo.gl/zKdxRJ
visiem interesentiem apskatāmas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica alternatīvas.  

Sabiedriskajā apspriešanā, 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisinās no 11. novembra līdz 11. decembrim,  lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi”

Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrības RB Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām izveidojusi tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu un trašu aizņemtās teritorijas 60 m platā joslā. Plānošanas gaitā izdevies būtiski samazināt skarto privātīpašumu skaitu - no sākotnējiem 2000 īpašumiem trase skars  mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Izpēte ir pierādījusi, ka plānotajam dzelzceļam nav būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.
 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma
sabiedrisko apspriešanu


Ierosinātājs ir akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”
Paredzētā darbība ir "Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums"
Darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē.
Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī.

Trešais Igaunijas – Latvijas elektropārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts, kas nodrošinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu un elektroenerģijas tirgus darbību ilgtermiņā. Tas savienos Sindi (Kilingi-Nõmme) Igaunijā ar Rīgas TEC-2 Latvijā. Trases kopējais garums ir aptuveni 220 km (~10% Igaunijā, ~90% Latvijā). Tiek izskatītas divas alternatīvas ar dažādiem apakšvariantiem. Septiņās pašvaldībās plānotā elektrolīnijas trase apvienota ar plānoto Rail Baltica dzelzceļa trasi un sapulcēs tiks apspriesti abi projekti vienlaicīgi.

Ar ziņojumu var iepazīties visāsskartajās pašvaldībās un internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/
no š.g. 13. novembra līdz 20. decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

*Sabiedriskā apspriešanas sapulce notiks kopā ar Rail Baltica sabiedrisko apspriešanu.
(23.11.2015, 18:00)

 

"RailBaltica" tikšanās ar iedzīvotājiem 13. augustā

13. augusta novakarē Lojas kultūras namā norisinājās Sējas novada iedzīvotāju un „RailBaltica” projekta izstrādātāju tikšanās. Kopumā bija reģistrējušies 77 apmeklētāji.

Lai noskaidrotu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un rastu skaidrību par to, kas māju, īpašumu saimniekus un novada iedzīvotājus varētu sagaidīt turpmāk, uz  tikšanos bija ieradušies novada iedzīvotāji no visas novada teritorijas. „RailBaltica” projekta izstrādātājus pārstāvēja telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis, uz jautājumiem gatavi atbildēt bija arī Latvenergo un Vides pārraudzības biroja pārstāvji.

Tikšanās iesākās spraigi, iedzīvotāji nebija gatavi gaidīt, kad tiem tiks dots vārds, bet gan vēlējās visu noskaidrot tagad un tūlīt. Tikai diskusijas gaitā emocijas nedaudz rimās, iedzīvotāji ļāva izteikties arī N. Balgalim, kurš iepazīstināja ar projekta gaitu un vēlāk arī atbildēja uz jautājumiem.

Tā kā iedzīvotāju aktivitāte bija liela un vairākumā bija jautājumi par projekta ietekmi uz konkrētiem īpašumiem, tika nolemts, ka publiskās sarunas formāts vairs nav produktīvs, tādēļ iedzīvotāji personīgi tos devās uzdot N. Balgailim.

Nākamie jaunumi par projekta norisi varētu būt oktobrī/ novembrī, taču gala lēmums tiks pieņemts februāri.

Paziņojums RB!

Pamatojoties uz iedzīvotāju lūgumu 2015. gada 13. augustā plkst. 19.00 Lojas kultūras namā
Sējas novada dome organizē tikšanos ar ,,RailBaltica,, projekta izstrādātājiem.

Man ir, ko teikt...

15 Latvijas pašvaldībās, kuras nākotnē skars Rail Baltica trase, jau šī gada februārī un martā notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, un iedzīvotāji un pašvaldības tika aicināti izteikt savus priekšlikumus, lai tos vērtētu ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā un izpētes darba rezultātā noteiktu optimālo trases novietojuma variantu.
Uzziņai.
Rail Balticatrase 265 kilometru garumā stiepjas cauri Latvijai, skarot Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadu un Rīgas pilsētas pašvaldību teritorijai. Kopš pagājušā gada norit projekta Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums, kuru veic  pilnsabiedrība RB Latvija. Līdz šā gada rudenim turpinās projekta izpētes darbi: lokālplānojumu izstrāde pašvaldībās, tiks veidoti tehniskie risinājumi (pārvadi, divlīmeņu autoceļu un „veco” sliežu ceļu šķērsojumi, zvēru pārejas, energoapgādes risinājumi u.c.) un veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), lai septembrī – oktobrī kopā ar IVN ziņojumu sabiedrībai parādītu lokālplānojumu projektus un tos apspriestu tajās pašvaldībās, kuras skar Rail Balticatrase. Jau ziņots, ka Rail Balticaprojekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas  valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni (un tālākā nākotnē pagarinot maršrutu līdz Venēcijai).
 
Savu nostāju un viedokli par dzelzceļa „Rail Baltica” projekta realizāciju karikatūru veidā pauž Sējas novada „Jauncepļu” īpašnieks Vilnis Grundšteins, kura īpašumu vistiešākā veidā skars minētās dzelzceļa trases izbūve.

Skatīt visas karikatūras

RB Latvija:

Darba grupas novados ir veids, kā integrēt iedzīvotāju intereses trases plānošanā.
Pilnsabiedrība RB Latvija uzteic pilsonisko iniciatīvu: veidot darba grupas novados Rail Baltica trases plānošanas laikā, jo tādējādi iedzīvotāji tieši līdzdarbosies plānoto trašu izpētē un pārliecināsies, kā tiek ievērotas pušu intereses, lai Latvijas interesēm izvēlētos visatbilstošāko un vislielāko labumu sniedzošo trases variantu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Rail Baltica