"RailBaltica" tikšanās ar iedzīvotājiem 13. augustā

13. augusta novakarē Lojas kultūras namā norisinājās Sējas novada iedzīvotāju un „RailBaltica” projekta izstrādātāju tikšanās. Kopumā bija reģistrējušies 77 apmeklētāji.

Lai noskaidrotu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un rastu skaidrību par to, kas māju, īpašumu saimniekus un novada iedzīvotājus varētu sagaidīt turpmāk, uz  tikšanos bija ieradušies novada iedzīvotāji no visas novada teritorijas. „RailBaltica” projekta izstrādātājus pārstāvēja telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis, uz jautājumiem gatavi atbildēt bija arī Latvenergo un Vides pārraudzības biroja pārstāvji.

Tikšanās iesākās spraigi, iedzīvotāji nebija gatavi gaidīt, kad tiem tiks dots vārds, bet gan vēlējās visu noskaidrot tagad un tūlīt. Tikai diskusijas gaitā emocijas nedaudz rimās, iedzīvotāji ļāva izteikties arī N. Balgalim, kurš iepazīstināja ar projekta gaitu un vēlāk arī atbildēja uz jautājumiem.

Tā kā iedzīvotāju aktivitāte bija liela un vairākumā bija jautājumi par projekta ietekmi uz konkrētiem īpašumiem, tika nolemts, ka publiskās sarunas formāts vairs nav produktīvs, tādēļ iedzīvotāji personīgi tos devās uzdot N. Balgailim.

Nākamie jaunumi par projekta norisi varētu būt oktobrī/ novembrī, taču gala lēmums tiks pieņemts februāri.
Aktīvā pozīcija: Rail Baltica "RailBaltica" tikšanās ar iedzīvotājiem 13. augustā