Aktīvā pozīcija: Rail Baltica Rail Baltica - par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu