Grāmatu jaunumi novembrī “Ainavas” bibliotēkā.

Latviešu autoru daiļliteratūras cienītājiem – Inga Gaile “Stikli”  Romāna anotācija:
“Romāna “Stikli” darbība risinās no 1937. līdz 1939.gadam, kad Latvijā valda Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms. Tas ir laikmets, kad Latvijas vēsturē, pēc daļas mūsdienu Latvijas iedzīvotāju domām, bija pārpilnības, latviskuma un kārtības laiks. “Stiklos” valdošā atmosfēra, notikumi, kas risinās laikā, kad viss šķiet labi, bet to, kas neatbilst valdošā vairākuma izpratnei par labo un ļauto, apiet, noklusē vai mēģina ierobežot, diemžēl atgādina šodienas Latviju.”
Stikli” ir sāpīga, aizrautīga, bīstama, ārkārtīgi skaista, dziļa, plūstoša un griezīga grāmata; tas ir stāsts, kur satiekas dzeja ar prozu; romāns ar potenciālu nogremdēt lasītāju. Un gribas teikt – šo būtu jālasa visiem, visiem, bet jo īpaši “pareizajiem” ļaudīm,tikumības cīnītājiem un tiem, kuri vienmēr visu zina labāk.   Gundega Repše “Bogene.”   Anotācija:  Cilvēks ir pasaule, dzimta ir pasaule, nācija ir pasaule. “Bogenē” šīs pasaules neredzamām, taču mežonīgi izjūtamām spēka līnijām ir savā starpā saistītas, tās pārklājas un ieaug cita citā vai, zibeņus šķiļot, saduras, attālinās un pagaist bezgalībā, tās dzimst, dzīvo, mirst. Taču lāgiem pasaules tiek varmācīgi iznīcinātas. Аrī apokalipsē, kas Latviju sasniedza 1940. gada 17. jūnijā. Pilnmēness un Bogene — mūžīgā līdzdzīvotāja, varbūt pēdējais patvērums, bet viņa pastāv.

Pauls Bankovskis “Trakie veči”   Anotācija:  Vectēvs mūža nogali esot vadījis, sēdēdams mājas priekšā un savas dzīves iznākumā vainodams bezmaz vai visu pasauli. Zināms jau, ka depresija ir vienīgi tāda sieviešu kaite. Īstiem vīriem šādas smieklīgas sērgas nepielīp. Bet, ja nu tomēr grūtsirdība kādreiz sāk nomākt, zāles ir viegli atrodamas. Tad ir jāiedzer un savā galvā, savā istabā, šķūnītī, pagrabā, garāžā, darbnīcā, kaut vai gultā zem segas jārada tikai sev vienam piederoša telpa. Tajā tad nu var ieslodzīt un dzenāt visas savas iedomas par to, cik gan viss pasaulē ierīkots šķērsām un aplami un kas gan cilvēcei būtu darāms, lai nepareizības vērstu par labu. Ja nav slinkums un ir vēl spars, ar savu pētījumu rezultātiem kādā dzīves posmā var sākt uzbāzties laikrakstu redakcijām, valsts vai pašvaldību iestādēm un visiem pārējiem. Iedzeršanu un šo savdabīgo jaunrades procesu var un pat vajag apvienot, jo nekādas skaidrības par to, kas ir kaut kā cēloņi un kas sekas, pasaulē nav vēl šobaltdien.

Māra Jaku bovska “Melnā Berta”    Anotācija:  Ir sācies Pirmais pasaules karš, un daudzi latvieši bēg no frontes un jukām. Arī divpadsmitgadīgā Berta Dēliņa kopā ar vecākiem, brāli un māsu pamet dzimto Rīgu, nezinot, vai jebkad vēl atgriezīsies. Tomēr nedz bēgļu gaitas, nedz tas, ka pēc kara par izdzīvošanu jācīnās pašai, nespēj kliedēt jaunās sievietes ilgas pēc izglītības.Sāsts  ir par sievietes ilgām mīlēt un būt mīlētai, par savas tautas vēsturē ieaustiem sapņiem un par latvieša dvēselei raksturīgo spītu izturēt jebkuru likteņa pārbaudījumu.

Monika Zīle  “Pieplakt debesīm”     Anotācija:  divi romāni vienā grāmatā “Pieplakt debesīm”.
     “Aizved mani uz Kolku”
Pavasara izskaņā, kad Kurzemes miestiņa bibliotekāre Guna Dubure beidzot nobriedusi laulības šķiršanas pieteikumam, vīrs izraisa avāriju un kļūst invalīds. Palikt kopā ar Leo pienākuma pēc vai ļauties atplaukušajai pirmajai mīlestībai?… Piedevām gaismā nāk vīra ģimenē no Gunas rūpīgi glabāts noslēpums, vēl ciešāk savelkot situācijas mezglu, kam savu roku pieliek arī labākā draudzene. Guna jūtas iemesta pārbaudījumu straumē, kura mutuļodama brāžas pretī nezināmajam.
    “Kļavas nosarkst divreiz”
Ja zvaigznes patiešām diktē mūža gājumu, tad kāpēc divām vienā gadā un datumā dzimušām jaunām sievietēm tik atšķirīgi likteņi?… Laimīgi precējušos dzīvespriecīgo Saivu Okti un atstumtības zīmoga skarto Ligiju Stuķi saved kopā kāds bēru sludinājums, kurš meža ieskauto “Dambīšu” saimnieci Helgu mudinājis ielaist savā mājā divus pēkšņi uzradušos svešiniekus.
 
Arnolds Auziņš “Dzīvās atbalsis” Anotācija:   Atmiņu grāmata ir labsirdīga humora pilns stāstu krājums par tiem, kas veidoja un arvien veido Latvijas radošās indrustijas pamatus. Tādas izcilas personības kā Ojārs Grinbergs, Arvīds Žilinskis, Ārija Elksne, Harijs Heislers, Arvīds Grigulis, Kārlis Pamše u. c. Dzīvo un darbojas autora atmiņās, viņi ir reizē lieliski publikas priekšā un asprātīgi sarunbiedri, katrs ar savu likteni un niķiem, bet vienoti radošā talanta spēkā ― mūsu iemīļotie mākslinieki.

Inga Puriņa “Nesoli man laimi”  Anotācija:  Bezrūpīgās sešpadsmitgadnieces Līvas sirdi un prātu iekaro staltais lauku puisis Mārcis, un viņi apprecas agrā jaunībā. Līva ar Mārci ir nešķirami kā cimds ar roku; viss ir ideāli. Kāzas, pašiem savas, no vectēva mantotas mājas, un arī mazulis pieteicies!
Tomēr dzīve Līvu ilgi nelutina, un liktenis viņai iedalījis smagu nastu, ko nest uz trauslajiem pleciem. Liktenīga tikšanās uz meža takas saviļņo ikdienas pelēcībā noklusušo jaunās sievietes sirdsbalsi, un piepeši viņas dzīve apmet negaidītu cilpu, savelkoties ciešā mezglā, kuru atšķetināt viņai nav ne spēka, ne vēlēšanās. Smagums no pleciem noveļas un pazūd mazas meža būdiņas puskrēslā, bet vai uz ilgu laiku? Ko liktenis dāsni devis, tikpat vieglu roku atkal ņem. Ne vairs mājas, ne bērna, ne mīļotā vīrieša. Par daudz solījumu, kas doti vieglu prātu.

Daina Avotiņa “Nezūdošā vērtība” Anotācija:  Romāna galvenās varones Sniedzes dzīvē ir daudz zaudējumu. Vēsturiskie apstākļi – karš un sarežģītie pēckara gadi – atņem viņai tuviniekus, mājas, izglītības iespējas, taču likteņa lemtie dzīves ceļi (bēgļu gaitas, nonākšana kureliešu partizānu nometnē, garais ceļš mājup) pretī dod dzīves rūdījumu un ļauj sastapt daudz labu cilvēku. Un, galvenais, Sniedzei izdodas saglabāt sirds skaidrību un labestību un pašu svarīgāko, nezūdošo vērtību – dzimto zemi.
Mūža nogalē Sniedze, kopā ar mazmeitu atgriezusies vietā, kur reiz stāvēja viņas dzimtās mājas, dalās pārdomās: “Kā viss dzīvē mainās! Mājas sagrūst. Sils, vai redzi, nocirsts, bet saaugušas jaunas priedītes. Cilvēks noveco un mirst. Citi nāk vietā. Tikai zeme, labā zeme paliek un nemainās. Tā ir vienīgā pasaules un cilvēka mūža nezūdošā vērtība.” Arī Dainas Avotiņas mūža nezūdošā vērtība ir dzimtā zeme, viņas mīļās mājas, tuvie cilvēki un, protams, rakstnieces darbi, kas guvuši un gūst nemainīgu lasītāju mīlestību.

Linda Šmite “Lidojumam sakļauti spārni.”  Anotācija:  No peļņas ārzemēs atgriezies jauneklis Indulis Rinks izstrādā plānu, kā daudz vieglāk nopelnīt un labi padzīvot tepat, Latvijā, izmantojot veco vientuļnieču – Nennes, Bertas, Trūdes, Teklas – alkas pēc dzīva cilvēka blakus. Apsviedīgais, viltīgais aprēķinātājs Indulis savā projektā iesaista bijušo kursabiedru Reini Smilgu…
      Kas ir lielāki cietēji – večiņas vai Latvijas jaunā vieglas dzīves morāle?

Maija Pohodņeva, Modris Pelsis   “Naida simetrija “ Anotācija:   Romāna galvenais personāžs ir Anna – izcila snaipere un algotne ar traģisku dzīves pieredzi, dzelžainu raksturu un perfektu intelektu, kāds parastos apstākļos izraisītu apbrīnu. Anna nicina jebkādu vājumu, un nu viņai ir jāveic kārtējais uzdevums kopā ar Andri – bijušo policistu, kuram, viņasprāt, nepiemīt aukstasinīgam killeram nepieciešamās īpašības. Tomēr Annai nav izvēles – viņai, kas allaž ir darbojusies vienatnē, ir “piekabināts” pārinieks un ne jau parasts: kad būs paveikts uzdevums, no tandēma dzīvs drīkst palikt tikai viens vai, visticamāk, neviens. Un abi to labi zina.
Abu attiecības veido savstarpēja neuzticēšanās, slēpts naids – bet ko lai dara? Ir jāsadarbojas. Anna nav radusi iztaujāt savu sirdsapziņu, savukārt Andris nemitīgi urda sevi, jo notikumi ir apmetuši kūleni, pēc kura atgriešanās normālā dzīvē nav iespējama. Tomēr pamazām viņu saskarsmē iezogas apjausma, ka līdzās ir nevis ienaidnieks, bet biedrs. Un… varbūt kaut kas vairāk? Uz šo jautājumu lasītājam atbilde jāatrod pašam.

Māra Svīre “Stāsti pilnmēness vakariem.”   Anotācija:  "Stāstos katrs lasītājs meklē savu: vieni grib, lai būtu kā dzīvē, pašu vai kaimiņu, labi zināmā un pazīstamā, citi ļaujas stāstījumam un domā – saprotu un paredzu, bet pēkšņi sižets apmet kūleni un samulsina gluži kā pašu dārzs mēnesgaismā. Un tad jāsāk domāt: diezin vai autore būtu vienkārši pajokojusi, jāpameklē, vai tur nav ieslēpta kāda cita doma. Bet varbūt pārsteigumā jāparausta pleci: "Re, kā?!"
Tāds ir šis krājums – gan saulainai pasmaidīšanai, gan klusai lapu pāršķiršanai, kad pilnmēness skatās pa logu istabā."

Anna Skaidrīte Gailīte   “Sintijas stāsts.”   Anotācija:   Sintijas skaistos nākotnes sapņus pārtrauc ļauna slimība. Rakstniece savā darbā, pateicoties ierakstiem meitenes dienasgrāmatā, gan izseko slimības gaitai, gan arī smalkjūtīgi un taktiski atspoguļo Sintijas ģimeni, viņas pirmo mīlestību, sapni par mācībām Stradiņa Universitātē. Īpaši izcelta meitenes labestība, gaišums un ticība pozitīvam iznākumam pat ļoti grūtos dzīves brīžos. Šī ticība iedvesmojusi rakstnieci un, cerams, dos spēku arī lasītājiem.
“Es skatos uz pasauli un visu, kas ar mani notiek, ar mīlestību. Es ticu, ka pienāks diena, kad visas rūpes paliks aiz muguras un sāksies mana jaunā dzīve.”
(No Sintijas dienasgrāmatas)    Grāmatā pamatā ir reālu cilvēku reāla dzīve – tas arī ir viens no daudzajiem iemesliem, kādēļ lasītāji šos darbus iemīļojuši. Tie izceļas ar sirsnību, iejūtību, dziļu iejušanos, pat līdzdalību attēloto cilvēku likteņos.
u.c.interesantas orģinālliteratūras grāmatas.
 
 
 Tulkotā  daiļliteratūra.
Džila Mensela  “Brīvais lidojums.”       Anotācija:    Aizkustinošs romantisks stāsts par patiesas draudzības un mīlestības spēku, sirsnību un tuvu cilvēku atbalstu, kāds šajā dzīvē ir nepieciešams ikvienam.   Reizēm dzīve izspēlē jokus. Viena cilvēka dramatisks likteņa pavērsiens var kļūt par gaismas staru kāda cita dzīvē. Kad cilvēki ir jauni un iemīlējušies, un skatās pasaulē atklāti, viņi negaida, pat nenojauš, ar kādām situācijām sastapsies un kā paši tās pārdzīvos…
Trīs aizraujoši un pārdomu vērti stāsti savijas kopējā piedzīvojumā, kurā uzmanības centrā atrodas cilvēka dzīve šeit un tagad, jo kurš gan zina, ko nesīs rītdiena?

Kristīna Doda “Atriebes  impērija”      Anotācija:     Spraigs un ievelkošs kriminālromāns, kas raisa neatslābstošu interesi līdz pat negaidītam atrisinājumam.
Veiksmīgā dizainere Teilore Samersa kļūst par nejaušu liecinieci noziegumam, kuru viņai izdodas novērst. Par to viņai nākas samaksāt ļoti augstu cenu. Viņa zaudē visu – darbu, reputāciju un pat savu vārdu.    Drosme, azarts un izdzīvošanas alkas aizved Teilori uz bērnības kalniem, kuros mīt melnie lāči, vientuļi romantiķi un aukstasinīgi noziedznieki.
Šis dramatiskais stāsts liek aizturētu elpu sekot varoņu gaitām ceļā pretim taisnīgai atriebei un romantiskam piepildījumam.

Nora Robertsa    “Mēnessgaismas atvarā.”       Anotācija:    Viņa nezināja, kas tieši iztraucējis viņu no miega. Un neatkarīgi no tā, cik reižu atmiņās atkal vajadzēja izdzīvot šo nakti, viņa to nekad arī neuzzinās.
Pēc traģiska notikuma bērnībā fotogrāfe Neiomija dara visu, lai aizbēgtu no pagātnes. Viņa nomaina uzvārdu un izskatu, viņa ceļo no vienas vietas uz nākamo, bet nekur neapmetas uz palikšanu.
Neiomija nocietina savu sirdi pret ikvienu, kurš vēlas viņai tuvoties. Jo mīlestība ievaino. Jo pieķeršanās vietai vai cilvēkiem nozīmē atklāties un būt pašai, no kā Neiomija baidās visvairāk. Un vienlaikus – pēc tā viņa alkst visvairāk.
Neilgi pēc tam, kad Neiomijai izdodas atrast māju Saullēkta līcī, kuru gribētos saukt par savu uz visiem laikiem, apkaimē notiek šausminošs noziegums, un visas pēdas ved Neiomijas virzienā…
Juteklisks, dzīvesgudrs, vizuālu gleznu piesātināts romāns par spēcīgu sievieti, kuras vienīgā vājība ir – bailes būt trauslai. Smeldzīgs mīlasstāsts un satraucoša detektīvintriga vienlaikus.

Džordžeta Heiere “Dārgumu medības”    Anotācija:   Tristrams Šīlds ir pēdējais savas dzimtas pārstāvis. Viņam steidzami vajag apprecēties un sagādāt mantinieku – par spīti tam, ka sievietes Tristramam šķiet vien kaitinošas romantiķes, kas dzīvo sapņu pasaulē un no vīriešiem gaida pavisam nepraktiskus varoņdarbus. Jūstasija de Vobāna, viņa māsīca, ir bez ģimenes palikusi jaunava, kurai nepieciešama laulību sniegtā drošība. Viņa ir arī karstasinīga francūziete – romantiķe, kas no vīriešiem pavisam noteikti gaida nepraktiskus varoņdarbus.
      Abi piekrīt noslēgt aprēķina laulības. Tomēr līdz gredzenu mīšanai paiet krietns laika sprīdis – ģimenes noslēpumu, kontrabandistu, dēku un humora pilns. Netrūkst arī mīlestības – bet nemaz vairs nav skaidrs, kurš ar kuru precēsies.
Endrū Gross   “Melnais zelts”      Anotācija:     Bijušo izmeklētāju Taju Hauku satriec televīzijā dzirdētā ziņa – ļauni iebrucēji nogalinājuši brokera ģimeni, kuras daļa bija arī kāda viņam ļoti dārga sieviete…   Tajs kopā ar Naomi Blūmu, Savienoto Valstu Finanšu departamenta aģenti, veic izmeklēšanu un atklāj nežēlīgi smalki izstrādātu globālu shēmu, kas ved uz pasaules finanšu sistēmas katastrofu.   Drosmīgi, gudri un aizraujoši.  Jūs to nevarēsiet nolikt neizlasītu.

Luīze Dautija   “Grēcīgā ābeļdārza iela”  Anotācija:  (Psiholoģisks trilleris )  Un nu šis mirklis ir klāt. Mirklis, kad viss pēkšņi sabrūk. Es to saprotu, un arī tu to saproti, jo iespied seju plaukstās. Mēs abi zinām, ka tūlīt zaudēsim. Viss, ko esam mēģinājuši pasargāt, tas viss tūlīt sagāzīsies.
          Ivonna Kārmaikla ir veiksmīga sieviete – viņai ir žilbinoša karjera un lieliska ģimene. Ivonna allaž ir bijusi paraugpilsone – viņa ir smagi strādājusi, uzturējusi ģimeni, mīlējusi vīru un audzinājusi bērnus. Viņa ir sniegusi savu ieguldījumu sabiedrībā. Varētu teikt – viņa ir laimīga. Nejauši sastapts vīrietis satricina Ivonnas pasauli. Abu kaislīgā dēka atmodina sievietē vēl nebijušas izjūtas. Viņa jūtas iekārojama, iemīlējusies... viņa jūtas dzīva. Tomēr Ivonna nenojauš, ka ar šo mazo sānsoli ir pietuvojusies bezdibenim. Viņa nenojauš, ka viss piedzīvotais ir tikai sagrozīts spoguļattēls, kurā viņai nāksies ielūkoties atkal un atkal, lai beidzot saprastu patiesību.
 
Ketrina Krofta  “Meitene bez pagātnes”  Anotācija: (Psiholoģisks trilleris)                                                                      
 Ikvienam ir noslēpumi. Dažiem tie ir nāvējoši.
Lija dzīvo nošķirtu dzīvi. Viņa ir uzbūvējusi pati savu mazo pasaulīti, kurā patverties no pagātnes notikumiem, kurus labprāt aizmirstu… Ilgojoties pēc sabiedrības un draugiem, Lija iepazīstas ar Džūljenu. Tikko noticējusi, ka arī viņa spēs dzīvot normālu dzīvi,
Lija saņem nepārprotamu draudu vēstuli, kurā tiek pieprasīta atriebība par sagrautu dzīvi…
Niansēti un psiholoģiski smalki izstrādāti tēli ievelk lasītāju baisā piedzīvojumā un ar katru lappusi raisa arvien pieaugošu satraukumu.  Jūs nespēsiet pietiekami ātri šķirt lapas… Viena no labākajām grāmatām šogad!

Džeina Ena Krenca    “Dziļie ūdeņi”      Anotācija:       Aizraujošs detektīvs par neatklātiem noslēpumiem un slepkavu, kas neapstājas...
 Nepiepildītas kaislības piesātinājums pulsē no varoņu dialogiem, arvien jauni pārsteidzoši izmeklēšanas pavērsieni neļauj izlaist grāmatu no rokām, kamēr nav aizvērta pēdējā lappuse.
Medlina zina tā vīrieša vārdu, kurš izpostīja viņas ģimenes mieru uz ilgiem gadiem. Taču viņa nezina, kādu noslēpumu šis vīrietis ir atstājis vecajā „Rītausmas raga” viesnīcā.
Par spīti pagātnes noslēpumiem, dzīve notiek šodien, un jaunais politiķis Trevors Vebsters ir gatavs uz visu, lai nosargātu gadiem ilgi bruģētu ceļu uz Ovālo kabinetu.
Kad ietekme un ambīcijas saduras ar patiesības meklējumiem, sākas cīņa bez noteikumiem...

Šarlote Linka “Maldi”     Anotācija:   Pēteris Simons, šķietami veiksmīgs uzņēmējs un gādīgs vīrs un tēvs, bez vēsts pazūd ceļojuma laikā uz Provansu. Kad viņa sieva Laura izmisusi dodas uz Franciju, lai tur noskaidrotu lietas apstākļus, viņa ne tikai sastopas ar dīvainām pretrunām, bet arī uzzina, ka Pēteris nav bijis tas, par ko viņa to uzskatījusi. Un ka patiesība ir saistīta ar nāvējošām briesmām...
       Jau no pirmās grāmatas lappuses lasītāja interesi piesaista intensīva psiholoģiskā spriedze. Cita citai seko smalki izplānotas nežēlīgas slepkavības. Lasītājs nojauš, ka svarīgi ir motīvi, kas izskaidro varoņu dubulto dzīvi un samilzušās problēmas savstarpējās attiecībās.
       Aizraujošs stāsts par uzticību un vilšanos, par mīlestību un nodevību. Nekas nav tā, kā šķiet. Daudzo romāna varoņu likteņi ir cieši savijušies, un neviens no viņiem nedrīkst pieļaut kļūdu – ir jāspēj ļoti precīzi atšķirt, kurš ir draugs un kurš ienaidnieks.

Dīns Kūncs “Bezgrēcīgie” Anotācija:      Edisons Gudhārts – jauns vīrietis – dzīvo vientulībā zem pilsētas, kāda sākotnēji nezināma iemesla dēļ sabiedrības izstumts un vajāts. Ja kāds Edisonu pamanītu, tas viņam nestu nāvi. Gvineta – savādā nāvē bojā gājuša miljonāra meita – uzturas noslēgtībā, slēpdamās no ienaidniekiem, kuri atraduši viņu, nepazīs žēlastības.
Saikne starp šiem šķietami tik dažādajiem cilvēkiem ir dziļāka par traģēdijām, kas izpostījušas viņu dzīvi. Kaut kas varenāks par aklu nejaušību – un ne mazāk varens par likteni – saved abus kopā šajā pasaulē, kuras stundas jau ir skaitītas.
Romānā “Bezgrēcīgie” bestselleru autors Dīns Kūncs mistēriju, spriedzi un skaudru cilvēka dvēseles izpratni sapludina meistarīgi veidotā stāstā, kas radīs atbalsi ikviena lasītāja sirdī.

Jū Nesbē “ Dēls”  Anotācija:  Spriedzes pilns psiholoģisks romāns. Sonijs Lofthuss cietumā ir pavadījis gandrīz pusi dzīves, izciešot sodu par noziegumiem, kurus nav izdarījis. Kā samaksu viņš saņem nepārtrauktu heroīna piegādi, un daudzi ieslodzītie iet pie viņa kā pie Budas izsūdzēt grēkus.
Pirms vairākiem gadiem Sonija tēvs, negodā kritis policists, izvēlējās izdarīt pašnāvību, nevis atbildēt likuma priekšā par nodarīto. Tagad Sonijs ir korupcijas pašā epicentrā – starp cietuma darbiniekiem, policiju, juristiem, izmisušu mācītāju... Un ikkatrs no tiem ir ieinteresēts, lai Sonijs mūždien būtu narkotiku reibumā un nekad nepamestu cietuma sienas.

Ellena Berga “Tu man arī”        Anotācija:     Lasot romānu  brīžiem jāsmej pilnā balsī. Tā ir lieliska izklaide ikdienas nogurdinātam prātam, un, kas to lai zina, iespējams, kādai šī grāmata noderēs ierosmei mainīt pašas dzīvi!
     Pēc divdesmit pieciem gadiem skolasbiedri satiekas salidojumā. Trīs skolas laikā nešķiramas draudzenes Katrīna, Beatriče un Evija – tolaik Fatālais trio – pēc sākotnējās pompozās izrādīšanās ar dizainera drēbēm un veiksmi karjerā un ģimenes dzīvē atklāj, ka tuvības dzirksts viņu starpā gadu gaitā nav nodzisusi un viņas vēl aizvien ir cita citai vajadzīgas.
Beatriče tikko uzzinājusi, ka laulenis viņu nekaunīgi krāpj. Katrīnu liekulīgi izmanto viņas šefs un mīļākais, kurš ieņem augsto Ģimenes lietu ministra posteni un sabiedrības acīs tēlo perfektu ģimenes tēvu. Savukārt Evija nejauši noklausījusies vīra telefona sarunu, kurā atklājas, ka viņš visu naudu novirzījis uz kontu Kaimanu salās un plāno sievu atstāt bez centa, lai gan tā bija viņas nauda.
Draudzenes paliek uzticīgas savai devīzei “Kopā uz mūžīgiem laikiem!” un nolemj atriebties!
 
 
 
Gijoms MISO  “Centrālparks”  Anotācija: Psiholoģisks trilleris.  Cieši savažoti rokudzelžos, Parīzes policijas izmeklētāja Alise Šēfere un amerikāņu džeza pianists Gabriels Keins atmostas Ņujorkas Centrālparkā. Neviens no abiem neatceras, kā šeit nokļuvis. Viss, kas bijis viņu kabatās, ir pazudis, – nav ne dokumentu, ne naudas; Alises blūze ir izmirkusi asinīs, un Gabrielam uz rokas ir iegriezta ciparu kombinācija. Jā, Alises kabatā ir arī pistole. Un vienīgais, ko abi zina pavisam skaidri: nekad agrāk viņi nav tikušies.
Vēl iepriekšējā vakarā abi bija uzdzīvojuši katrs savā Eiropas valstī, bet nu ir iesaistīti dīvainā piedzīvojumā. Kā viņi nokļuva Ņujorkā? Kāpēc? Un, pats galvenais, kā rīkoties tālāk?
Kopīgā piedzīvojuma sākums ir mulsinošs, turpmākie notikumi – spraigi, bet beigas nav paredzamas.

Lūsija Railija “Vētru māsa” u.c.
 
Jauniešu daiļliteratūra.
Emīlija Lokhārta “Puišu saraksts” 1.daļa.  Anotācija:   Atgriežoties skolā, mācību gadu sākam ar grāmatu "Puišu saraksts"!        Mazliet vairāk tā saistīs meitenes, bet interesēs arī zēnus.
Un tā noteikti patiks jau pieaugušajām meitenēm, kuru meitas pašreiz ir galvenās varones vecumā. Jo mums visiem un visām reiz bijis savs Puišu saraksts un savs skolas visums, kad dzīve riņķo vienīgi ap to. Kā nesabrukt, ja pēkšņi šis visums tevi izspļauj no draudzīgās orbītas, un tu attopies kā izstumtā?  Rūbija izturēs.   Šis būs labestības pilns, sirsnīgs stāsts par skolu. Par draudzību un nodevību, par pirmo mīlestību un vilšanos, ko piedzīvo pusaugu meitene Rū.
   Varbūt Rūbija kādam liks dusmoties, bet varbūt pārsteigs un ļaus uz savu bērnu palūkoties redzīgākām acīm, ja esat jau pieaugušo meiteņu kategorijā. Katrā ziņā, šī grāmata ir citāda un tomēr par to pašu – cilvēciskām kaislībām, lai arī šīs kaislības vēl ir ļoti jaunas un nepieredzējušas.
Bet varbūt Rūbijā atpazīsiet sevi?

Ingo Zīgners  “Mazais pūķis Kokosrieksts”   Anotācija:   Kokosrieksts ir drosmīgs, atjautīgs un zinātkārs ugunspūķītis, kurš kopā ar saviem vecākiem dzīvo uz vēl neatklātās Pūķu salas tālu okeānā. Kā jau visi mazie pūķi, arī viņš mācās spļaut uguni un lidot, lai ziemā varētu doties līdzi pieaugušajiem uz Vasarīgo salu baudīt sauli un siltumu. Taču iemācīties lidot nav tik vienkārši... Kā Kokosrieksts, nemācēdams lidot, tomēr pamanās nokļūt Vasarīgajā salā, un par citiem mazā pūķa un viņa draugu aizraujošajiem piedzīvojumiem varat lasīt šajā bilžu grāmatā.
 
Pireta Rauda “Princese pa pastu”  Anotācija:  
Šajā grāmatā lasāmi neparasti princešu stāsti. Arī princeses te ir neparastas, citādas un jocīgas. Daža var aprīt niknu pūķi, cita to baro ar maizītēm, bet kāda princese rej uz visiem, pat uz karalieni. Princese Mūmija dzīvo piramīdā un baidās nevis no laupītājiem, bet gan no pelēm. Kāda cita princese savam princim tiek nosūtīta pa pastu. Gadās pat tā, ka princeses kājas neganti sper un kļūst par slavenām izlases futbolistēm! Tomēr te netrūkst arī skaistu kleitu, cepuru un rožu krūmu...

Dereks Lendijs “Kaulainais detektīvs Blēžgabals Jaukums”  Anotācija:     Vai vari iedomāties, kādas izjūtas pārņem, divpadsmit gadu vecumā mantojot lielu māju? Un kādas ir izjūtas, uzzinot, ka šajā namā ir apslēpts kāds priekšmets, kas pievilina dažādus šaubīgus radījumus? Stefānijai kopā ar Blēžagabalu Jaukumu jāatrisina šis noslēpums un jāglābj pasaule no nokļūšanas sen aizmirstu nežēlīgu dievu verdzībā.     Šī ir pirmā grāmata sērijā par kaulainā detektīva Blēžagabala Jaukuma piedzīvojumiem, kurā Stefānija uzzina par savas dzimtas saknēm, pieņem vārdu Valkīra Troja un sper pirmos soļus maģijas apgūšanā.

Sers Stīvs Stīvensons   “Agata Mistērija   4.grāmatas  Anotācija:   Agata Mistērija ir 12 gadus veca meitene, viņai ir apbrīnojama atmiņa un viņa vēlas kļūt par detektīvromānu rakstnieci. Kopā ar brālēnu Leriju, kurš studē slavenajā detektīvu skolā Eye International, izseko un atklāj lietas un notikumus viscaur pasaulē – te pazudušu dimantu Amsterdamas ieliņās un Ņujorkā, te Ēģiptes plāksnes zādzību un Bengālijas pērles pazušanu, te slepkavību Parīzē pie Eifeļa torņa, te zādzība pie Niagaras ūdenskrituma, te pazudušais Dodža kronis Venēcijas karnevāla laikā, te kāda intriga Holivudā.

Anna Brigadere “Sprīdītis” Atkārtots izdevums.  Ko tik gan visu Sprīdītisnepiedzīvo, gan Vēja mātes dēlus uzraugot, gan pieveicot milzi Lutausi, gan Sīkstuli. Ar brīnumsvilpīti un sprunguliņu bruņots, Sprīdītis...
 
 
Nozaru literatūra.
 
M.Gailīte,I.Bērziņa, M.Narvils   “Dārza darbi gadalaikos.”Latvijas agronomu padomi dārzkopjiem.
Mūsdienu steidzīgais ritms nosaka nepieciešamību pēc dārza funkcionalitātes, lai pēc iespējas mazāk pūļu būtu jāvelta tā kopšanai, bet vairāk laika paliktu atpūtai kopā ar sev tuviem cilvēkiem,» par dārza iekārtošanu saka viena no šīs grāmatas autorēm puķkope Iveta Bērziņa.
Lai to panāktu nepieciešams arī nelielā piemājas dārzā saimniekot gudri.
  1. Kā izvēlēties labākās sēklas?
  2. Kad dārzam nepieciešams mēslojums?
  3. Kā pareizi apkopt ābelītes rudenī?
  4. Kuras puķes ziedēs visilgāk?
Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem praktiskiem jautājumiem atradīsiet šajā grāmatā.
 
Juris Šteiselis”Bites piemājas dravā” 100 jautājumi un atbildes.Šajā izdevumā atbildes uz jautājumiem par bitēm, to ieradumiem un kaprīzēm varēs atrast gan profesionāli biškopji, gan tie, kas aizraujas ar biškopību prieka pēc.

Kad sagaidāms spietošanas laiks dravā? Kas ir peri, kas — perošana? Vai sūdzības par kaimiņa bitēm ir pamatotas? Kā bites ietekmē “āderes”? Kādas krāsas izmantot stropa krāsošanai? Vai drīkst ķert svešus spietus? Kuras ir galvenās bišu slimības, kas sagādā dravniekiem lielākās rūpes?
 


Liels paldies bērniem ,kuri veltīja savu laiku un atnāca uz bibliotēku lai izgatavotu savu sejas masku!!! Radošas darbnīcas pasākums notika oktobra beigās. Paldies! Cerams uz turpmāku  sadarbību.
Ikviens  laipni  gaidīts  bibliotēkā.
Ainavas bibliotēkas vadītāja    E.Ozoliņa
 
 
 
 
Aktīvā pozīcija: Sējas novads Kultūra Bibliotēkas Grāmatu jaunumi novembrī “Ainavas” bibliotēkā.