EZERS DEJO!

,,Dejo, un tu būsi kas vairāk – lielāks, skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi!”

1.augustā Pabažu ezerkrasta estrādē līnijdeju kolektīvi ,,Asorti,, no Pabažiem, ,,Sunbeach,, no Saulkrastiem, ,,Draiskās raganiņas,, no Raganas, ,,Straupīte,, no Straupes, ,,Wild Roses,, no Valmieras un dejotāji no dažādām Rīgas līnijdeju grupām  aicināja visus, kam patīk dejot, mācīties mīļākās kolektīvu dejas, baudīt skaistus dabas skatus ezermalā un, beidzoties deju maratonam, pēc atpūtas pauzes vakarā priecēt viens otru ar dejām nelielā koncertā.

,,Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos- kuri nenobīstas.”

Arī mēs nenobijāmies un viss notika! Vēlamies šo deju dienu viest par tradīciju katra augusta pirmajā sestdienā.Veicām konkursu pasākuma nosaukumam. Un tas ir : EZERS DEJO!

Lutināti ar negaidītiem saules stariem  un mierīgu pēcpusdienu, līnijdejotājas deju maratonā izdejoja 76 dejas! Paldies Mairim Peksim par pozitīvo attieksmi un mūzikas apskaņošanas darbu šajā pasākumā! Pateicamies par atsaucību, atbalstu, sadarbību, iekrāsojot jaunās tradīcijas pasākuma sākumu ar cerības, mīlestības, sapņu piepildīšanās un prieka krāsām līnijdeju festivāla dalībniekus.

Pabažu k/n vadītāja Rita.

Aktīvā pozīcija: Sējas novads Kultūra Pabažu kultūras nams EZERS DEJO!