PABAŽU KULTŪRAS NAMS AICINA PIEDALĪTIES:

PIRMDIENA  17.00 VOKĀLAIS ANSAMBLIS "ZUSTRENES" VADĪTĀJA
ZELTĪTE OSMANE  /T. 29398412/                          
  19.00 VINGROŠANA VADĪTĀJA
GITA GINTERE KIKUSTE /T.26881714/
  20.10 LĪNIJDEJU GRUPA "ASORTI" VADĪTĪJA
ALTA BRINGINA /T.20382811/
OTRDIENA    /atkarīgs pēc pieprasījuma/ 18.00 DĀMU KLUBIŅŠ "BALTĀ" VADĪTĀJA
RITA CELMA /T.27891864/
TREŠDIENA 18.00 VINGROŠANA VADĪTĀJA
GITA GINTERE KIKUSTE /T.26881714/
  19.00 LĪNIJDEJU GRUPA "ASORTI" VADĪTĪJA
ALTA BRINGINA /T.20382811/
CETURTDIENA 17.00 VOKĀLAIS ANSAMBLIS
"ZUSTRENES"
VADĪTĀJA
ZELTĪTE OSMANE /T. 29398412/  
  19.15 ZUMBA VADĪTĀJA
LIENA OZOLIŅA  /T. 29171221/
PIEKTDIENA/atkarīgs pēc pieprasījuma/ 16.00 DĀMU KLUBIŅŠ "BALTĀ" VADĪTĀJA
RITA CELMA /T.27891864/
SESTDIENA 10.30 PUNKTIŅSKOLA VADĪTĀJA
ZELTĪTE OSMANE /T. 29398412/                           
Aktīvā pozīcija: Sējas novads Kultūra Pabažu kultūras nams PABAŽU KULTŪRAS NAMS AICINA PIEDALĪTIES: