Sējas novada ģerbonis

Datnes lejupielādei:
Krāsains ģerboņa makets
AI CDR EPS JPG PDF PSD TIF GIF
Melnbalts ģerboņa makets
AI CDR EPS JPG PDF PSD TIF GIF

Ģerboņa heraldiskais apraksts

Novadu ģerboņi apkopoti grāmatā

2.maijā Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Latvijas Valsts Heraldikas komisija rīkoja grāmatas „Latvijas novadu heraldika” atvēršanas svētkus. Izdevumā apkopoti jaunizveidotie novadu ģerboņi, to skaitā arī Sējas novada ģerbonis. Jauno izdevumu "Latvijas novadu heraldika", kā arī pirmo Latvijas Valsts Heraldikas komisijas izdoto grāmatu "Latvijas valsts ģerboņi", Latvijas Valsts prezidents dāvināja visām Latvijas pašvaldībām. Abi sējumi interesentiem pieejami Sējas novada bibliotēkā.
Aktīvā pozīcija: Sējas novads Sējas novada simbolika Novads Novada simbolika