No icon

Normatīvie akti

Saistošie noteikumi

Nr.

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

"Par materiālo palīdzību Sējas novadā" 3/2018 20.03.2018. Spēkā esošs, stājies spēkā 24.05.2018.
"Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā" 6/2018 24.04.2018. Spēkā esošs, stājies spēkā 24.05.2018.

Komentāri