No icon

Normatīvie akti

 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem” - Vairāk

"Par sociālajiem pabalstiem" - Vairāk

Saistošo noteikumu Nr.7/12 grozījumi Nr.10/13 -Par sociālajiem pabalstiem - Vairāk

(15.03.16) Saistošo noteikumu Nr.7/12 grozījumi - Par sociālajiem pabalstiem - Vairāk

 

Komentāri