Uzņēmējiem!

Lauku atbalsta programmas 2014. -­ 2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  paredz sniegt atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai. Noteikumi paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu izbūvi un pārbūvi, atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un noteiktajām prioritātēm. Prioritāri atbalstīs tos grants ceļus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Lasīt tālāk ...

Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā.

Lasīt tālāk ...

Uzņēmumu reģistrs aicina pieteikties Konsultāciju dienai 20.maijā Rīgā un reģionos

Lai veicinātu uzņēmēju aktivitāti, nodrošinot Komerclikumā noteikto prasību par dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu un pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro izpildi, Uzņēmumu reģistrs organizē Konsultāciju dienas Rīgā un reģionos. 20.maijā notiks jau otrā Konsultāciju diena visās Uzņēmumu reģistra reģionālajās nodaļās.
 
Konsultācijas uzņēmējiem Rīgā, Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Saldū, Valmierā un Ventspilī

Lasīt tālāk ...

Valsts subsīdijas apdrošināšanas iemaksu segšanai

Apdrošināšanas brokeris ir starpnieks, kas strādā klienta interesēs piemeklējot klientam izdevīgāko un vēlamāko apdrošināšanu un konsultē klientu iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
SIA Agrobroker strādā ar lielākajām Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām piedāvājot to apdrošināšanas produktus un specializējas uz lauksaimnieku apdrošināšanu informējot par valsts piešķirtām subsīdijām apdrošināšanas iemaksu segšanai. Šogad subsīdiju apjoms ir 800 900 latu.
MK 26.03.2013. noteikumu Nr.160 redakcijā:
1. Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem:
1.1. par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību) – ne vairāk kā 25 latus;
1.2. par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru;
1.3. par augļu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā 150 latu par hektāru;
1.4. par vienas aitas vai kazas apdrošināšanu pret ganību risku.
Neatkarīgi vai apdrošinājuma ņēmējs ir juridiska vai fiziska persona 50% no minētajiem apdrošināšanas veidiem noteikto limitu ietvaros tiek atmaksāta no fonda.

Inguna Feldmane
Apdrošināšanas brokeris
SIA AgroBroker
Puķu iela 8, Rīga, LV-1048
Mob.28399066; 29469388
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
www.agrobroker.lv

Uzņēmumu katalogs

Lursoft uzņēmējdarbības statistika Sējas novadā

KONKURSI

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktajā kārtībā.
Publisku piegādes un pakalpojumu līgumcenu robeža ir vienāda ar 42 000 EUR bez PVN vai lielāka.
Publisku būvdarbu līgumcenu robeža ir vienāda ar 170 000 EUR bez PVN vai lielāka.


 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājuma iesniegšanas datums Saistīto dokumentu elektroniskās versijas Iepirkuma rezultāti un lēmums, līgums Piezīmes
SND2017/5/K
(Publicēts: 12.09.2017.)
 
Elektroenerģijas iegāde 03.10.2017., plkst.11:00

Nolikums

 

Elektroenerģijas patēriņš 2016.g.

05.10.2017.

Lēmums

Līgums

SND2017/4/K
(Publicēts: 28.03.2017.)
Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C12 (Murjāņi- Beltes) pārbūve 21.04.2017., plkst.11:00 Nolikums
TP1
TP2
TP3
Tāme
 

Atbildes
Atbildes

Lēmums

SND2017/2/K/ERAF
(Publicēts: 24.03.2017.)
Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Sējas novada kultūras namā 19.04.2017., plkst.11:00

Nolikums
Pielikumi:
Būvatļauja
Izpilddokumentācija 1
Izpilddokumentacija 2
Izpilddokumentācija 3

Apsekošanas atzinums

TP ZIP

 

Jautājumi un atbildes

GP skice dwg

Lēmums

Līgums 

SND2013/1/K
(Publicēts 25.07.2013.)
Sējas novada domes ēkas "Jēņi" siltināšana 27.08.2013., plkst.14:00

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts (ZIP 15,2 MB)

Pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 14-08-2013 

Pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 21-08-2013

Lēmums

Līgums

 

Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 13.08.2013., plkst.10:00.
SND2013/2/K
(Publicēts: 13.08.2013.)
Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveide 10.09.2013., plkst.14:00 Nolikums
Tāme


Tehniskais projekts (ZIP 41.1 MB)


Pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 20-08-2013

Lēmums

Līgums

 

Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 20.08.2013., plkst. 10:00.
    2014.gads      
SND2014/1/K/ERAF
(Publicēts: 09.04.2014.)
Būvniecības darbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā Ar izdarītajiem grozījumiem Nolikumā 12.05.2014., plkst.11:00

 
Nolikums

TEHNISKAIS PROJEKTS (zip):
AR_AVK
BK
EL
ELT
Izejmateriāli
TIS
UKT

Finanšu piedāvājuma forma- Tāme

Tehniskās specifikācijas formas:
1. AR
2. AVK
3. BK
4. UKT
5. ELT
6. EL
Lēmums Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 17.04.2014., plkst.14:00, saskaņā ar Nolikuma 1.6.4.punktu.


Ieinteresēto pretendentu sanāksmes protokols

 

Jautājumi un atbildes
(protokols)

 

Grozījumi Nolikumā (protokols)
 

Līgums

SND2014/2/K
(Publicēts: 26.05.2014.)
Atkritumu apsaimniekošana Sējas novadā 25.06.2014., plkst.11:00 Nolikums

Lēmums
 


Līgums

Jautājumi un atbildes
(protokols)


Pretendets ir uzdevis jautājumu par piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamību.
Komisija sniedz sekojošu atbildi, ka, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Saskaņā ar Nolikuma 1.7.1.punktu līgums, ja konkurss netiek pārsūdzēts, jānoslēdz ne vēlāk kā 120 dienu laikā no lēmuma par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas dienas.

SND2014/3/K/EZF
(Publicēts: 10.07.2014.)
Būvniecības darbu veikšana projektā „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novada Pabažu ciemā pie Pabažu ezera” 08.08.2014.,
plkst. 11:00
NOLIKUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS:

Vispārīgā daļa .Zip
Vispārīgā daļa_GI .Zip
AR .Zip
Paskaidrojuma raksts_AR
GP 1, GP 2 sk.pie grozījumiem vai spiest uz linku: http://failiem.lv/u/kysoqin
GP_3
BK .Zip
UKT .Zip
DT .Zip
ELT .Zip

TĀME

Lēmums


Līgums

Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 21.07.2014., plkst. 14:00, saskaņā ar Nolikuma 1.6.4.punktu.

Ieinteresēto pretendentu sanāksmes protokols

Grozījumi Nolikumā un Tehniskajā projektā (protokols)


Jautājumi un atbildes (protokols)

 

    2017.gads      
2017/1/K Degvielas iegāde Sējas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai 21.03.2017., plkst.11:00 Nolikums 10.04.2017. Atsaucoties uz pretendenta uzdoto jautājumu, informējam, ka nedēļas vidējo cenu nosaka pēc Sējas novada domei, "Jēņi", Loja, Sējas novads, tuvākajā DUS piedāvātās degvielas cenas.

Lēmums
           
           
2017/3/K Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C3 (Kalējkrogs- Jaunķīši) pārbūve 11.04.2017., plkst. 11:00

Nolikums
Excel
Excel
Tehniskais projekts ZIP
TP 2 ZIP
TP 3 ZIP
TP 4 ZIP
TP 5 ZIP
Būvatļauja

 

Atbilde uz jautājumiem

Atbilde uz jautājumiem 2

Līgums

Cenu aptaujas

Cenu aptaujas Nr. un izsludināšanas datums

Cenu aptaujas nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Saistīto dokumentu elektroniskās
versijas
13-11/CA-9 Ekspertīzes veikšana būvprojektam "Sējas kultūras nama pārbūve" 19.10.2017.

Darba uzdevums
Inventarizācija
ZIP

Lēmums

13-11/CA-8 Ekspertīzes veikšana būvprojektam "Sējas novada kultūras nama pārbūve"

Cenu aptauja pārtraukta!
12.10.2017.

Darba uzdevums
Inventarizācija
ZIP

13-11/CA-6 Lojas Kultūras nama gazifikācija 19.05.2017.

Projekts

Nosacījumi
 

 13-11/CA-1 
Publicēts:08.03.2013.
 Par Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšanu   15.03.2013.  CA nosacījumi 

Lojas ceļu saraksts

Sējas ceļu saraksts

Pabažu ceļu saraksts 
Lēmums

13-11/CA-2
Publicēts: 27.03.2013.

Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija 03.04.2013.

CA nosacījumi

 Kompleksa vizualizācija

Lēmums 04.04.2013.

13-11/CA-3
Publicēts: 09.04.2013.
Datoru iegāde 17.04.2013. CA nosacījumi
CA lēmums

 

 

13-11/CA-6
Publicēts: 06.09.2013.
 

Būvuzraudzība objekta "Jēņi" siltināšanai un remontdarbiem 12.09.2013.

CA nosacījumi

Lēmums
Lēmums 2

13-11/CA-7
Publicēts: 12.09.2013.
 
Būvuzraudzība Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveidei 19.09.2013.

CA nosacījumi

Lēmums

13-11/CA-8
Publicēts: 12.12.2013.
 
Tualetes bloka rekonstrukcija Sējas pamatskolā 20.12.2013. CA nosacījumi
Tāmes forma
AR-1
AR-2
AR-3
AR-4
AR-5
UK
  2014.gads    
13-11/CA-1
Publicēts: 14.03.2014.
Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana 20.03.2014., plkst.14:00

Nosacījumi

Lojas ceļu saraksts
Sējas ceļu saraksts
Pabažu ceļu saraksts


Lēmums

13-11/CA-2
Publicēts: 15.09.2014.
Apkures sistēmas izbūve Sējas novada pašvaldības īpašumos „Gundegas”-11, „Kamenes”- 12, 19 un 20 02.10.2014.
 

CA Nosacījumi
Apkures projekti:
"Gundegas"- 11 .zip
"Kamenes"- 12 .zip
"Kamenes'- 19 .zip
"Kamenes"- 20 .zip

Lēmums gāze
apkure
 

3-11/CA-3
Publicēts: 16.09.2014.
Medījumu dzesēšanas kameru iegāde 19.09.2014., plkst. 14:00

Nosacījumi

Lēmums

13-11/CA-4
Publicēts 17.09.2014.
Iekšējo gāzes vadu izbūve apkures sistēmai Sējas novada pašvaldības īpašumos 02.10.2014., plkst.14:00 CA Nosacījumi

Gāzesvadu plāni:
„Gundegas”-11
„Kamenes”-12
„Kamenes”-19
„Kamenes”-20


Paskaidrojuma raksti:
„Gundegas”-11
„Kamenes”-12
„Kamenes”-19
„Kamenes”-20
  2015.gads    
13-11/CA-1
(Publicēts: 16.03.2015.)
Sējas pamatskolas datortīkla izveide 20.03.2015., plkst.14:00

Nosacījumi


 

Lēmums

13-11/CA-2
(Publicēts: 16.03.2015.)
Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana 20.03.2015., plkst.14:00

Nosacījumi
Lojas ceļu saraksts
Sējas ceļu saraksts
Pabažu ceļu saraksts


Lēmums

13-11/CA-3
(Publicēts: 13.04.2015.)
Lietus kanalizācijas izbūve Pabažu ciemā 22.04.2015., plkst.14:00 Nosacījumi
Tāme

Lēmums
13-11/CA-4
(Publicēts: 25.05.2015.)
Būvuzraudzības veikšana Sējas pamatskolas būvdarbiem 29.05.2015., plkst.14:00 Nosacījumi

Publicēts: 17.07.2015
 
PVC Logi + Ārdurvis 27.07.2015., plkst. 14:00 Nosacījumi un parametri
Attēls
Publicēts: 17.07.2015 PVC Logi + Ārdurvis 27.07.2015., plkst. 14:00 Nosacījumi un parametri
Attēls
13-11/CA-5
(Publicēts: 10.09.2015.)
Individuālās gāzes apkures ierīkošana dzīvoklim “Kamenes”-8, Sējas novadā 18.09.2015., plkst. 14:00 Nosacījumi

Apkures projekts
Gāzes projekts

Lēmums
  2016.gads    
13-11/CA-1
(Publicēts: 04.03.2016.)
Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana 09.03.2016., plkst.14:00

Nosacījumi

Lēmums

 

13-11/CA-2
(Publicēts: 10.03.2016.)
Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana 18.03.2016., plkst.14:00

Nosacījumi
 


Lēmums

 

13-11/CA-3
(Publicēts: 21.03.2016.)
Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana 30.03.2016., plkst.14:00 Nosacījumi

Iepirkumu saraksts 9. panta kārtībā

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42000)
Būvdarbu veikšana (no EUR 20 000 līdz EUR 170000)

Lasīt tālāk ...

Izsoles un nomas objektu saraksts


Sējas novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamos īpašumus
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv
 Nr.
p.k.
 Objekts  Izsoles sākumcena   Izsoles datums
  ,,Brīvkalni-2 kadastra numurs  80920010288, zemes gabals 2.37. ha  (kadastra apzīmējums) 80920010289.    Izsoles sākuma cena-18000,00 EUR,  izsoles solis 300.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 1800,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz 13.04. 2018. A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 16.aprīlī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi

 

  "Brīvkalni - 2"

Sējas novada dome , saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”, pamatojoties uz likuma ”Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 3. panta 2. daļu un 8. panta 2. daļu un Sējas novada domes lēmumu , protokols Nr.1. 3.§ , p. 3.5./1.5...no 23.01.2018. pārdod atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Brīvkalni-2”, kadastra apzīmējums. 80920010288, kurš reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000570406 , sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 2,88 ha. ( kadastra apzīmējums 80920010288) kurš kadastra informācijas sistēmā atdalīts ar kadastra numuru 80920010640,

Izsoles sākuma cena EUR 2800.00 (divi tūkstoši astoņi simti EUR un 00 centi), izsoles solis 100.00EUR

Izsole notiks 19.03.2018. pulksten 16.00 Sējas novada domes 1. stāva sēžu zāles telpās , „Jēņi”, s.n. Murjāņi , Sējas novads, LV 2142.

Dalībnieku reģistrācija līdz 19.03.2018. pulksten 15.30 Sējas novada domē , grāmatvedības kabinetā , ēkā „Jēņi” otrajā stāvā

Izsoles nodrošinājums 10 % no sākuma cenas EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit EUR, 00 centi) un dalības maksa EUR 15.00 (piecpadsmit EUR, 00 centi) jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē.

NOTEIKUMI

 

 

1. "Tidriķu lauki" ,,Tidriķu lauki”,  kadastra apzīmējums  80920020785. Izsoles sākuma cena-1600,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR Izsoles nodrošinājums 160,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 18.12.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2017.gada 18.decembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi
 
2. "Ceļmaltidriķi" ,,Ceļmaltidriķi”,  kadastra apzīmējums 80920020787. Izsoles sākuma cena-1800,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR Izsoles nodrošinājums 180,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 18.12.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2017.gada 18.decembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi
3. "Lejas Brīvkalni" „Lejas Brīvkalni” (kadastra numurs 8092-001-0089), sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 0,3409 ha. Izsoles sākuma cena-  1050,00 EUR Izsole notiks 2017. gada 20. novembrī.
Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa  15,00 EUR par izsolāmo objektu jāiemaksā a/s „SEB banka” Siguldas filiālē, bankas kods UNLALV2X027 Sējas novada domes kontā LV89UNLA0027800130818 līdz 2017.gada 20. Novembrim plkst.15.30.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst . 900 - 1200. Izsole notiks Sējas Novada domē.

Noteikumi

Sakarā ar brīvdienu 20.11.2017, izsole tiek pārcelta uz 23.11.2017. plkst. 16.00.
Pārējie nosacījumi nemainās.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
4. "Pērlītes" ,,Pērlītes”,  kadastra numurs  8092-007-0134 (kadastra apzīmējums 8092-007-0131) Izsoles sākuma cena-1500,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR Izsoles nodrošinājums 150,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 23.10.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.Izsole notiks  2017.gada 23.oktobrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi
5. "Loja - 22" ,,Loja-22”,  kadastra numurs 80920060246 Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 23.10.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.Izsole notiks  2017.gada 23.oktobrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi
6. "Saknītes" Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Sējas novadā ,,Saknītes”,  kadastra numurs  8092 007 0090. Izsoles sākuma cena - 7200,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR,  Izsoles nodrošinājums 720,00 EUR Izsoles nodrošinājums 720,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 14.08.2017.plkst.14.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2017.gada 14. augustā plkst. 15.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi
7. "Remonthalle"  Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Sējas novadā, kadastra numurs 8092 006 0275. ( zemes vienības  kadastra apzīmējums 80920060491,kopplatība 0,5158 ha, kurš reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000056515. Izsoles nodrošinājums 10 % no sākuma cenas EUR 250.00 ( divi simti piecdesmit EUR un  00 centi) un dalības maksa EUR 15.00  (piecpadsmit  00 centi) jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē.  Izsoles objekta sākuma cena EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti EUR un 00 centi), izsoles solis EUR 100.00 Izsole notiks 22.05.2017. plkst. 15.00 Sējas novada domes 1. stāva sēžu zāles telpās. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi

 
8. "Tīrumkalni" kadastra numurs 8092 002 0001. (zemes vienības  kadastra apzīmējums 80920040073). Izsoles nodrošinājums 150,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 06.03.2017.plkst.14.00 A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsoles sākuma cena-1500,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR Izsole notiks  2017.gada 6. martā plkst. 15.00, Sējas novada domē.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā www.seja.lv

Noteikumi
 
9. „Ābelīte 92” Kad. Nr. 8092 001 0541. Izsoles solis 100.00 EUR,  Izsoles nodrošinājums 152,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 02.06.2016.plkst.15.00 A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsoles objekta sākuma cena - EUR 1520.00. Izsole notiks  2016.gada 2. jūnijā plkst. 16.00, Sējas novada domē

Noteikumi
10. "Ābelīte 225" Kad. Nr. 8092 001 0187. Izsoles solis 100.00 EUR,  Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 02.06.2016.plkst.15.00 A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsoles sākuma cena - 1200,00 EUR Izsole notiks  2016.gada 2. jūnijā plkst. 16.00, Sējas novada domē

Noteikumi

Par pašvaldības  nomas zemesgabala apstiprināšanu.
1.Sējas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, ņemot vērā visus  ar lietu saistītos apstākļus ,pamatojoties uz Sējas novada teritorijas plānojumu, LR likumu “Par pašvaldībām”, II nodaļas 15.p-ts, atklāti balsojot ar 9 balsīm par ( G.Liepiņš,  I.Keviešens, N.Broks, M.Iekļava, A.Pastare, I.Petrova, G.Lūsis, A.Bisenieks, St.Vērdiņa), pret – nav, atturas  – nav, nolemj:
1.       1.1.Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.pants otrā daļa 3) punkts, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu, 15.panta 13) punktu, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektiem ar izmantošanas mērķi – atpūtas teritorijas sakārtošana un izmantošana   (uzrādīta  meža zemes platība):
2.       izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz daļu no pašvaldībai piederošazemes gabala ar kadastra numurs 8092-007-0433 , “Plītes-P”platība līdz 0,26 ha,  ( teritorija starp pašvaldības ceļu un   dzīvojamo māju “Plītes”, )   Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 14.novembrī plkst.17.00  Sējas novada domē, „Jēņi”, LV-2142.   Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē.   Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam 30.00 EUR/gadā . Nomnieks maksā nomas maksu un likumā noteiktos nodokļus. Nomas līgums tiks slēgts uz pieciem gadiem. Pieteikties  uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2016.gada 14.novembrim plkst. 16.45.

Nekustamā īpašuma  ,,Plītes P”, daļas no zemes gabala  nomas tiesību izsoles noteikumi


Sējas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (06.08.2015)
 Nr.
p.k.
 Objekts  Izsoles sākumcena   Izsoles datums
1. Nekustamais īpašums „Ābelīte 225” "Ābelīte-225" (kadastra numurs 8092-001-0187) Izsoles sākuma cena- 1200,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR,  Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 06.08.2015.plkst.14.00 A/S "SEB banka" Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsoles objekta sākuma cena  : EUR 1200.00. 2015.gada 6. augustā plkst. 15:00
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst . 900 - 1200.

Noteikumi
Par Sējas novada zemju nomu
 Nr.
p.k.
 Objekts    Izsoles sākumcena   Piezīmes
  "Pabažu pamatskola" Sējas Novada dome izsludina izsoli uz nomas tiesībām Zemes gabalu ( Pabažos, blakus vecajai degvielas uzpildes stacijai) no nekustamā īpašuma “Pabažu pamatskola”, kadastra numurs 8092-002-0466, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0466 , (Zemesgabals“Pabažu pamatskola”) , platību līdz 0,200  ha. Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam, Zemesgabals “Pabažu pamatskola”, 10,00 EUR/gadā (par zemes gabalu). Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 2. novembrī plkst. 15.oo,  Sējas novada Pabažu c. “Ezeriņi” . Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv Pieteikties uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2017.gada 2. novembrim,  plkst.15.00.

Noteikumi
Nolikums
  “Gaujaskrasti” izsludināt izsoli nomas tiesībām Sējas novada piederošam nekustamam īpašumam  “Gaujaskrasti”, kadastra numurs 8092-007-0462, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8092-007-0462  , platība 0,1216  ha. 10,00 EUR/gadā par visu zemes gabalu Izsole notiks 2017. gada 12. jūnijā plkst. 15.oo,  Sējas novada domē ,,Jēņi”. ”   Ar izsoles noteikumiem  varēs iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.
Pieteikties uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2017.gada 12. jūnijam plkst.14.45.

Noteikumi
1. "Amatnieki - 2" Izsludināt zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra numuru 8092-002-0667 daļu, platība sakņu dārza izveidošanai, 2. zemes gabali  līdz 0,1 ha platībai. Izsoles nomas maksas sākuma cena mazdārziņu teritorijai 10.00 EUR/gadā. Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 13. aprīlim plkst. 15.00
Izsole par nomas tiesībām notiks 2017.gada 13.aprīlī plkst.15.00 Sējas novada Pabažos ,,Ezeriņi” 
2. ''Jaunkrimulda'' Izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo īpašumu, kadastra numurs 8092-007-0151, (Kadastra apzīmējums 80920070151), vecā  palīgražošanas ceha ēkas daļas otro stāvu kadastra numurs 8092-007-0151, ( ēkas daļa un zemes domājamā daļa) sākuma cena mēnesī  visam īpašumam 17.59 EUR + PVN  (ēkas  ražošanas telpas 140,9 m2 x 0.10 EUR/m2 = 14.09 EUR, zemes domājamai daļai 3,50 EUR/mēnesī). 2017.gada 10. aprīlī,  plkst.15.00, Sējas novada domē ,,Jēņos”

Noteikumi
3. ''Ezerskola'' Izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo īpašumu, kadastra numurs 8092-002 0502, ( ēkas daļu). Ar mērķi izveidot telpas un materiāli tehnisko bāzi izglītības un sociālo pakalpojumu funkciju pilnveidošanai sabiedrības interesēm. sākuma cenu mēnesī  visam īpašumam 20.00 EUR + PVN  (ēkas neapdzīvotās telpas 200 m2 x 0.10 EUR) 2017.gada 10. aprīlī,  plkst.15.15, Sējas novada domē ,,Jēņos”

Noteikumi
5. "Pabaži 7F" kadastra numurs 8092-002-0454 Izsoles sākuma cena nomas zemes gabalam “Pabaži 7F” ar  platību 9,86 ha 11.00 EUR/ha gadā Pašvaldībai piederošs īpašums “Pabaži 7F” ar kopējo platību 29,82 ha, iznomājamā platība 9,86 ha. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 19.decembrī plkst. 17.00, ,,Jēņi”, Lojas ciems, Sējas novads. Pieteikties Sējas novada domē līdz 2016.gada 19. decembrim plkst. 16.45.
Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu, nekustamā īpašuma nodokli un  PVN. Nomas līgums tiek noslēgts uz pieciem gadiem.

Noteikumi
6. „Sējas smēde” Kadastra numurs 8092-004-0173
Zeme un ēka
sākuma cena mēnesī  visam īpašumam 40,78 EUR + PVN (ēkas  ražošanas telpas 189,2 m2 x 0.15 EUR/m2 = 28,38 EUR, pagraba telpas 149,6 x 0.05 EUR/ m2 =7,48 EUR, zemei 4,92 EUR/mēnesī). Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 10.oktobrī,  plkst.15.00, Sējas novada domē ,,Jēņos”
7. "Sējas ziedi-1" un "Sējas ziedi-2" Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-004-0492 , divas nomas zemes platības,   “Sējas ziedi-1”  , platība līdz 0,32 ha, un “Sējas ziedi-2”, platība 0,18 ha  (Sējas c., teritorija starp “Sējas smēdi” un   dzīvojamo māju “Atpūtas”; mazākais gabals atrodas pie “Ātpūtas” robežas, lielākā platība robežojas ar “Sējas smēde” zemi ). Pieteikties Sējas novada domē līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst.16.45 “Sējas ziedi -1” 32,00EUR/gadā,
“Sējas ziedi -2” 18,00EUR/gadā.
Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 18. jūlijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)

Nomnieks maksā PVN, noma uz vienu gadu, noma automātiski pagarinās, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Nomas zemes nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks.

Noteikumi
8. “Amatnieki- 2” Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-002-0667 daļa, platība sakņu dārza izveidošanai. (platība līdz 0,1 ha) Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 2.maijam plkst. 16.50        Izsoles sākuma cena mazdārziņu teritorijām 0,01 EUR/m2 ( viens eirocents gadā)    Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 2.maijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)
9. “Pabažu sākumskola” Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-002-0466 daļa, sakņu dārza izveidošanai. (platība līdz 0,2 ha) Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 2.maijam plkst. 16.50        Izsoles sākuma cena mazdārziņu teritorijām 0,01 EUR/m2 ( viens eirocents gadā)    Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 2.maijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)
10. “Jaunkrimulda-P” Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-007-0151 daļa, platība lauksaimnieciskai izmantošanai, atbilstoši reālai situācijai dabā. (platība līdz 0,482 ha) Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 2.maijam plkst. 16.50        Izsoles sākuma cena mazdārziņu teritorijām 0,01 EUR/m2 ( viens eirocents gadā)    Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 2.maijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)
11. "Tidriķu lauki" Pieteikties Sējas novada domē līdz 2015.gada 24. septembrim. Platība 0.01ha 0.15 €/m2/gadā IZNOMĀTS!
12. Zemes gabals „Tupenīši”  (Nr.8), platība 0,04 ha (Pabažu c.) Pieteikties Sējas novada domē līdz 2014.gada 8. maijam 0.15 €/m2/gadā Izsole notiks 2014.gada 8.maijā plkst. 15.00 Sējas novadā , Pabažu c., „Ezeriņi”.
13. Zemes gabals „Tupenīši”  (Nr.26), platība 0,09 ha (Pabažu c.) Pieteikties Sējas novada domē līdz 2014.gada 8. maijam 0.15 €/m2/gadā Izsole notiks 2014.gada 8.maijā plkst. 15.00 Sējas novadā , Pabažu c., „Ezeriņi”.
14. Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-007-0151 daļa, platība sakņu dārza izveidošanai atbilstoši reālai situācijai dabā, “Jaunkrimulda 2” (aiz daudzdzīvokļu {3 dzīvokļi} dzīvojamās mājas  „Jaunkrimulda 2” Pieteikties Sējas novada domē līdz 2014.gada 12. maijam 0.15 €/m2/gadā Izsole notiks 2014.gada 12.maijā (plkst. 1500 ) Sējas novada domes telpās
15. Loja-35 vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0390 platība 0,1014 ha (mazdārziņi Lojā)  Pieteikties Sējas novada domē līdz 2015.gada 12. aprīlim 0.15 €/m2/gadā Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī (plkst. 1400 ) Sējas novada domes telpās

Saskaņā ar  Sējas novada domes 20.11.2012 sēdes lēmumu nr. 12, Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektiem ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības produktu ražošanai, mazdārziņa/sakņu dārza  izveidošanai pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem un brīvajiem dzīvokļiem.
Nr.p.k. Nosaukums, kadatra Nr. / adrese platība Sākuma cena Piezīmes
 1. Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -16  0,06 ha  0,01 Ls/m2  
 2. Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -22 0,06 ha  0,01 Ls/m2  
 2 Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -17 0,06 ha 0,01 Ls/m2  
 3. Dzīvokļa īpašums "Plītes" -1, kad.Nr. 8092-900-0232, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-1, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744   0,07 Ls/m2 mēnesī  
 4. Dzīvokļa īpašums "Plītes" -2, kad.Nr. 8092-900-0233, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-2, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744    ---  IZNOMĀTS!

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 24.04.2012. lēmumu Nr.5.2.1., rīko pašvaldībai piederošo zemes gabalu IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:
Nr.p.k. Nosaukums, kadatra Nr. / adrese platība Cena Piezīmes
1. 8092-001-0092 (pie „Brīvkalniem”, netālu no Saulkrastu robežas) 0,33 ha 7 Ls/ha  
2. „Lejas ferma” 1,0 ha ---  IZNOMĀTS!
3. „Amatnieki-2” 0,5 ha 7 Ls/ha  
4. „Tidriķi”, 8092-002-0456 (pie dzīvojamās mājas „Tidriķi”) 2,8 ha 7 Ls/ha  
5. 8092-002-0457, (aiz ceļa, mežmala) 1,1 ha 7 Ls/ha  
6. „Ķemeri-3” (pie dzīvojamās mājas „Ķemeri-3”) 1,35 ha 7 Ls/ha  
7. 8092-004-0045 (pie dzīvojamās mājas „Vizbuļi”) 0,48 ha 7 Ls/ha  
8. 8092-004-0073 (pie dzīvojamās mājas „Upmalnieki”) 1,0 ha 7 Ls/ha  
9. „Zvirgzdi-P” 2,79 ha ---  IZNOMĀTS!
10. „Pagasta nabagmāja” ( Sējas c.) 0,22 ha 7 Ls/ha  
11. 8092-004-0049(pie „Lāčplēši” lauksaimn. izmantoš. zemes, pie grāvja) 0,5 ha 7 Ls/ha  
14. „Zeltenītes” (starp  mājām „Kalnalapiņas” un „Lejaslapiņas”) 0,9 ha ---  IZNOMĀTS!
15.  „Avoti-2” (aiz bijušās  dzīvojamās  mājas „Avoti”, nav piebraucamā ceļa) 1,0 ha ---  IZNOMĀTS!
16. „Loja-28-P” (8092-006-0421) (Lojas c., ceļmalā) 0,2 ha ---  IZNOMĀTS!
17. Starpgabals ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0373 (Lojas c., starp īpašumu „Pīlādzīši” un „Loja-27”)  0,1 ha 0,01 Ls/m2  
18.  „Tīrumkraujas” (blakus mājām „Kraujas”) 1,0 ha ---  IZNOMĀTS!
19. „Kraujas-3” (blakus mājām „Kraujas”) 0,8 ha 7 Ls/ha  
20. „Ādamsoni-P” 10,0 ha ---  IZNOMĀTS!
21. ”Velotreks-P” (atrodas Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa) 2,8 ha ---  IZNOMĀTS!
22. „Gaujaskrasti  ” (Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa, apaudzis)    0,12 ha 0,01 Ls/m2  
23. „Tupenīši” (Nr.22), (Pabažu c.) 0.06 --- IZNOMĀTS!
24. „Tupenīši”  (Nr.25), (Pabažu c.) 0,07 ha   IZNOMĀTS!
25.  „Vecsējas” (Sējas c.) 0,8476 ha --- IZNOMĀTS!
26. "Pabaži 7F" 9,65ha  --- IZNOMĀTS!

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 19.04.2011. lēmumu Nr.4.2., rīko pašvaldībai piederošo telpu pēc adreses  „Jēņi”, Sējas novads IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:
 Nr.
p.k.
 Objekta adrese  Telpa  Izsoles sākumcena par1m2/mēnesī  Piezīmes
 1.  "Jēņi"  Frizētavas telpa  ---  IZNOMĀTS!
 2.  "Jēņi"  Noliktavas telpas  ---  IZNOMĀTS!
 3.  "Jēņi"  Trīsistabu dzīvoklis  ---  IZNOMĀTS!
 4.  "Remonthalle" 
Mehāniskās darbnīcas
 Palīgtelpas
(sliktā stāvoklī)
 ---  IZNOMĀTS!
 5. Daļa no nekustamā īpašuma "Remonthalle", 
kadastra Nr. 8092 006 0275
 942 m2 zeme, kas robežojas ar Centra fermu.  ---  IZNOMĀTS!

Sējas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu mantu
 Nr.
p.k.
 Objekts  Izsoles sākumcena  Izsoles datums
1. Ērģeles Dalības maksa 5.00 EUR  un nodrošinājuma nauda  10% no sākumcenas jāiemaksā Sējas novada domes kontā līdz reģistrācijai 29.10.2015. A/S "SEB banka" Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 Maksāšanas līdzekļi – 100% EUR. Pārdodamo objektu var apskatīties Mūzikas Mākslas skolā iepriekš sazinoties ar direktori tel.27891858, Ievu Lapšāni. Izsoles objekta sākuma cena  : EUR 45.00. Izsole notiks 2015. gada 29.oktobrī plkst.15.00 Sējas novada sēžu zālē „Jēņi’

Apakškategorijas

Aktīvā pozīcija: Uzņēmējiem Uzņēmumu katalogs Uzņēmējiem