No icon

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu -

Siguldas filiāles

 ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

(Nr. 7.1.1.0/15/I/001)

Karjeras konsultanta/-es amatu

(1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem:

Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:

 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā, ja ir iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un/vai bakalaura grāds psiholoģijā vai pedagoģijā, vai sociālajā darbā, vai profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants;
 • darba pieredze karjeras konsultēšanā ne mazāk kā divi gadi, ja ir iegūta bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vēlama darba pieredze psiholoģiskā atbalsta sniegšanā vai pieaugušo karjeras konsultēšanā;
 • Vēlama darba pieredze nodarbinātības jomā;
 • Saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros;
 • Konsultēšanas prasmes;
 • Zināšanas par personāla atlases procesu;
 • Komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • Vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Datorprasmes MS Office lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem.
 • Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos.
 • Piedalīties personāla atlasē atbilstoši darba devēju pieprasījumam dalībai projekta pasākumos.
 • Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalga 1.kategorija: 655.00 EUR, 2.kategorija: 725.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija līdz 2020.gada 19.februārim Pretendentam jānosūta uz e-pasta adresi: sigulda@nva.gov.lv vai pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūras  Siguldas filiālei, Dārza iela 2a, Sigulda, LV-2150. Informācija pa tālruni 67870975 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

 

Atlases konkurss notiks trīs kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – praktiskie uzdevumi (rakstiski), pēc kuru rezultātiem tiks novērtētas pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV – 1010.

Komentāri