No icon

Sējas novada dome aicina darbā veļas mazgātāju uz nepilnu darba laiku PII “Bitīte”.

 

Galvenie darba pienākumi:

AMATA APRAKSTS

Iestādes nosaukums:

Sējas novada PII “Bitīte”

Amata nosaukums,

Veļas mazgātāja           

Amata pakļautība:

Iestādes vadītāja, medmāsa

Prasības:

 1. Amatā tiek pieņemta persona ar pamatskolas vai vidējo izglītību, kuras veselības stāvoklis atbilst fiziska darba veikšanai.
 2. Drošības tehnikas pārzināšana, ugunsdrošības un sanitāro normu prasību ievērošana.   

Darba mērķis:

Mazgāt un gludināt gultas veļu un bērnu apģērbu Sējas novada PII “Bitīte” Pabažu mācību punktā.

Darba pienākumi:

1. Veikt veļas mazgāšanu, būt atbildīgai par sanitārajām un higiēnas prasībām.

2.Nepieciešamības gadījumā veikt darbus pēc darba devēja norādījuma.

3.Rūpēties par darba inventāru.

4.Sniegt informāciju iestādes vadībai par novērotiem bojājumiem.

Tiesības un pilnvaras:

1.Saņemt visu informāciju, kas nepieciešama tiešo darba pienākumu veikšanai.

2.Izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai.

3.Savlaicīgi prasīt darbam nepieciešamos līdzekļus un inventāru.

Veļas mazgātāja atbild par:

 1. Sava darba uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
 2. Darba drošības prasību ievērošanu, lietojamo aprīkojumu drošu lietošanu.
 3. Darba drošības pārkāpumiem un nepareizu darba laika izmantošanu.
 4. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 5. Savas vainas vai neuzmanības dēļ nodarīto kaitējumu.
 6.  Par savu pienākumu nepildīšanu atbild iekšējo noteikumu, amata apraksta un LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Darba nosacījumi:

1.Ievērot sanitāri higiēniskās un tehniskās normas veļas mazgāšanas aprīkojumam..

2.Inventāra nodrošinājums.

 

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • Medicīnas izziņa;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 10.septembris.

Atalgojums par nepilnu darba laiku 20.stundas nedēļā – 245.00 EUR.

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz guntis.liepins@seja.lv vai pa pastu: Sējas novada dome, “Jēņi”, p.n. Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, līdz 10.09.2020.

 

Komentāri