Sējas novads
KONKURSI
Wednesday, 29 Nov 2017 21:12 pm
Sējas novads

Sējas novads

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktajā kārtībā.
Publisku piegādes un pakalpojumu līgumcenu robeža ir vienāda ar 42 000 EUR bez PVN vai lielāka.
Publisku būvdarbu līgumcenu robeža ir vienāda ar 170 000 EUR bez PVN vai lielāka.

Informējam, ka no 2019. gada 1. janvāra saskaņā ar 25.09.2018. M.K. not. nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" vairs netiek paredzēta iepirkumu informācijas ievietošana iestāžu tīmekļa vietnēs.

Papildus informējam, ka visa informācija par atklātiem konkursiem ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājuma iesniegšanas datums Saistīto dokumentu elektroniskās versijas Iepirkuma rezultāti un lēmums, līgums Piezīmes
SND 2021/04/K

Pašvaldības ceļa 80-92-C8 “Murjāņu veik. – Jaunkrimulda” dubultās virsmas apstrāde, Sējas novads”

26.05.2021

plkst 10:00

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 Tāme

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Pielikums Nr.8

Lēmums  

SND 2021/03/K

Izsludināts – 28.04.2021

Pašvaldības ceļa Jaunkrimulda - Baltmārtiņi  dubultās  virsmas apstrāde, Sējas novads

20.05.2021

plkst 10:00

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2 Tāme

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

 

Lēmums  

SND 2021/2/K

Izsludināts: 29.04.2021

Gājēju un veloceliņa Loja - Murjāņi, Sējas novadā projekta realizācija

21.05.2021

plkst 10:00

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2 Tāme

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

Pielikums Nr. 8

1. Vispārīgā daļa, 2. ELT, 3. DOP

Lēmums  

SND 2021/01/K

Izsludināts 01.04.2021

Pašvaldības ceļa Jaunkrimulda - Baltmārtiņi  dubultās  virsmas apstrāde, Sējas novads PĀRTRAUKTS

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 Tāme

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

   
SND 2020/01/S/ERAF Sējas novada kultūras nama būvniecības darbu pabeigšana 28.10.2020 plks 9:00

Nolikums

Pielikums NR.1

Pielikums NR.2

Būves ekspertīzes atzinums

Tāme

Lēmums  
SND2017/5/K
(Publicēts: 12.09.2017.)
 
Elektroenerģijas iegāde 03.10.2017., plkst.11:00

Nolikums

 

Elektroenerģijas patēriņš 2016.g.

05.10.2017.

Lēmums

Līgums

SND2017/4/K
(Publicēts: 28.03.2017.)
Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C12 (Murjāņi- Beltes) pārbūve 21.04.2017., plkst.11:00 Nolikums
TP1
TP2
TP3
Tāme
 

Atbildes
Atbildes
Lēmums

SND2017/2/K/ERAF
(Publicēts: 24.03.2017.)
Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Sējas novada kultūras namā 19.04.2017., plkst.11:00

Nolikums
Pielikumi:
Būvatļauja
Izpilddokumentācija 1
Izpilddokumentacija 2
Izpilddokumentācija 3

Apsekošanas atzinums

TP ZIP

 

Jautājumi un atbildes

GP skice dwg

Lēmums

Līgums


 

SND2013/1/K
(Publicēts 25.07.2013.)
Sējas novada domes ēkas "Jēņi" siltināšana 27.08.2013., plkst.14:00

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts (ZIP 15,2 MB)

Pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 14-08-2013 

Pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 21-08-2013
 

Lēmums

Līgums

 

Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 13.08.2013., plkst.10:00.
SND2013/2/K
(Publicēts: 13.08.2013.)
Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveide 10.09.2013., plkst.14:00 Nolikums
Tāme

Tehniskais projekts (ZIP 41.1 MB)

Pretendentu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 20-08-2013

Lēmums

Līgums

 

Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 20.08.2013., plkst. 10:00.
    2014.gads      
SND2014/1/K/ERAF
(Publicēts: 09.04.2014.)
Būvniecības darbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā Ar izdarītajiem grozījumiem Nolikumā 12.05.2014., plkst.11:00

 
Nolikums

TEHNISKAIS PROJEKTS (zip):
AR_AVK
BK
EL
ELT
Izejmateriāli
TIS
UKT

Finanšu piedāvājuma forma- Tāme

Tehniskās specifikācijas formas:
1. AR
2. AVK
3. BK
4. UKT
5. ELT
6. EL
Lēmums Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 17.04.2014., plkst.14:00, saskaņā ar Nolikuma 1.6.4.punktu.


Ieinteresēto pretendentu sanāksmes protokols
 

Jautājumi un atbildes
(protokols)

 

Grozījumi Nolikumā (protokols)
 

Līgums

SND2014/2/K
(Publicēts: 26.05.2014.)
Atkritumu apsaimniekošana Sējas novadā 25.06.2014., plkst.11:00 Nolikums

Lēmums
 


Līgums

Jautājumi un atbildes
(protokols)


Pretendets ir uzdevis jautājumu par piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamību.
Komisija sniedz sekojošu atbildi, ka, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Saskaņā ar Nolikuma 1.7.1.punktu līgums, ja konkurss netiek pārsūdzēts, jānoslēdz ne vēlāk kā 120 dienu laikā no lēmuma par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas dienas.

SND2014/3/K/EZF
(Publicēts: 10.07.2014.)
Būvniecības darbu veikšana projektā „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novada Pabažu ciemā pie Pabažu ezera” 08.08.2014.,
plkst. 11:00
NOLIKUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS:

Vispārīgā daļa .Zip
Vispārīgā daļa_GI .Zip
AR .Zip
Paskaidrojuma raksts_AR
GP 1, GP 2 sk.pie grozījumiem vai spiest uz linku: http://failiem.lv/u/kysoqin
GP_3
BK .Zip
UKT .Zip
DT .Zip
ELT .Zip

TĀME

Lēmums


Līgums

Ieinteresēto pretendentu objekta apskates sanāksme notiks 21.07.2014., plkst. 14:00, saskaņā ar Nolikuma 1.6.4.punktu.

Ieinteresēto pretendentu sanāksmes protokols

Grozījumi Nolikumā un Tehniskajā projektā (protokols)


Jautājumi un atbildes (protokols)
 

    2017.gads      
2017/1/K Degvielas iegāde Sējas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai 21.03.2017., plkst.11:00 Nolikums 10.04.2017. Atsaucoties uz pretendenta uzdoto jautājumu, informējam, ka nedēļas vidējo cenu nosaka pēc Sējas novada domei, "Jēņi", Loja, Sējas novads, tuvākajā DUS piedāvātās degvielas cenas.

Lēmums
           
           
2017/3/K Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C3 (Kalējkrogs- Jaunķīši) pārbūve 11.04.2017., plkst. 11:00

Nolikums
Excel
Excel
Tehniskais projekts ZIP
TP 2 ZIP
TP 3 ZIP
TP 4 ZIP
TP 5 ZIP
Būvatļauja

 

Atbilde uz jautājumiem

Atbilde uz jautājumiem 2

Līgums