Sējas novads
Iepirkumu saraksts 9. panta kārtībā
Wednesday, 29 Nov 2017 21:23 pm
Sējas novads

Sējas novads

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42000)
Būvdarbu veikšana (no EUR 20 000 līdz EUR 170000)

Informācija par iepirkumu

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma
identifikācijas
Nr.

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Saistīto dokumentu elektroniskās
versijas

Lēmuma pieņemšanas
datums

Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, Euro

SND 2021/9/MI Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Sējas pamatskolā un Bērnu dārza PII Bitītē

10.06.2021

Plkst 10:00

Nolikums 21.06.2021 Lēmums
SND 2021/8/MI Multifunkcionlās trases izbūve Pabažos

14.05.2021

plkst 10:00

Nolikums

Tāme

Topogrāfija

AR 1

AR 2

AR 3

AR 4

AR 5

AR 6

GP 1

GP 2

Skaidrojošais apraksts

Projektēšanas uzdevums

14.05.2021

 

Lēmums
SND 2021/7/MI Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Sējas pamatskolas sporta laukumā

24.05.2021

plkst 10:00

Nolikums 26.05.2021 Lēmums
SND 2021/6/MI Pašvaldības ceļu greiderēšana

10.05.2021

plkst.10:00

Nolikums

Autoceļi

Ceļu uzturēšanas klases

14.05.2021 Lēmums
SND 2021/5/MI Darbinieku veselības apdrošināšana

06.04.2021

plkst 10:00

Nolikums 07.04.2021 Lēmums
SND2021/4/MI Darbinieku veselības apdrošināšana

30.03.2021

plkst. 10:00

Nolikums   Pārtraukts
SND 2021/3/MI Pārtikas produktu iegāde - Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde

25.03.2021

plkst 10:00

Nolikums 07.04.2021 Lēmums
SND 2021/2/MI

Pārtikas produktu iegāde

17.02.2021 Nolikums 25.02.2021 Lēmums
SND 2021/01/MI Pašvaldības Ceļa 80-92-C12 “Murjāņi – Beltes” posma no 2,2 km līdz 4.25 km divkārtu virsmas apstrāde, Sējas novads

26.01.2021

plkst 10:00

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

  Lēmums
SND 2020/16/MI

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „ Gājēju un veloceliņš Loja - Murjāņi, Sējas novadā"

02.12.2020.

līdz plkst 10:00

Nolikums 11.12.220 Lēmums
SND 2020/15/MI Elektroenerģijas iegāde 26.10.2020

Nolikums

Elektroenerģijas patēriņš 2019. gadā

26.10.2020 Lēmums
SND 2020/14/MI Ceļu uzturēšana ziemas periodā 28.10.2020

Nolikums

Autoceu saraksts

30.10.2020 Lēmums
SND 2020/13/MI Pašvaldības ēkas "Jaunkrimulda 1" jumta seguma maiņa 23.10.2020

Nolikums

Tame

 

3.11.2020

Lēmums

Līgums

SND2020/12/MI

(publicēts 10.07.2020 )

Pašvaldības Ceļa 80-92-C12 “Murjāņi – Beltes” posma no 1,2 km līdz 2.2 km  divkārtu virsmas apstrāde, Sējas novads

23.07.2020 plkst 9:00

Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6

Pielikums 7

29.07.2020

Lēmums

Līgums

SND2020/11/MI

(publicēts 25.06.2020 )

Pašvaldības Ceļa 80-92-C12 “Murjāņi – Beltes” posma no 1,2 km līdz 2.2 km  divkārtu virsmas apstrāde

08.07.2020  plkst 9:00

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

   Pārtraukts

SND 2020/10/MI

(publicēts 11.06.2020)

Ceļa 80-92-C10 "Birzes – Sējas skola - Katlāpi." posma no 0,0 km līdz 0.74 km Asfalta seguma virskārtas izbūve, Sējas novads

26.06.2020 plkst 9:00 

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

 

Lēmums

Ligums

SND 2020/9/MI

(publicēts 18.05.2020)

Ceļa 80-92-C54 “Brīvzemnieki – Krimuldas pag.” posma no 0,0 km līdz 0.32 km Asfalta seguma virskārtas izbūve 29.05.2020 plkst 9:00

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

 

Lēmums

Līgums

 

SND 2020/8/MI

(publicēts 11.05.2020)

PII Pabažu ēkas telpu remonts 22.05.2020 plkst 9:00 Nolikums 27.05.2020

Lēmums

Līgums

SND 2020/6/MI

(publicēts 23.05.2020)

"Pašvaldības ceļa 80-92-C6 "Loja – Krimuldas pag." divkārtu virsmas apstrāde, Sējas novads" 08.05.2020 plkst 09:00 Nolikums 13.05.20202

Lēmums

Līgums

SND 2020/5/MI

(publicēts 01.04.2020)

"Zāles pļaušanas pakalpojumi" 17.04.2020 plkst 9:30 Nolikums   Pārtraukts

SND 2020/2/MI

(publicēts 19.03.2020 )

"Darbinieku veselības apdrošināšana" 01.04.2020 plkst 9:00 Nolikums 06.04.2020

Lēmums

Līgums

SND 2020/4/MI/ELFLA

(publicēts 17.03.2020 )

"Velotrases izveide Lojas ciemā" 30.03.2020 plkst. 9:00

Nolikums

Grafiskais materiāls

Tāme

Topogrāfija

01.04.2020

Lēmums

Līgums

SND 2020/1/MI/ELFLA

(publicēts 26.02.2020)

"Velotrases izveide Lojas ciemā" 12.03.2020 plkst. 11:00

Nolikums

Grafiskais materiāls

Tāme

Topogrāfija

  Izbeigts

SND2019/9/MI

(Publicēts: 31.10.2019.)

 

"Ceļu uzturēšana ziemas periodā" 12.11.2019., plkst. 11.00

Nolikums

Lojas ceļi

Sējas ceļi

Pabažu ceļi

29.11.2019 Lēmums

SND2019/8/MI

(Publicēts: 29.10.2019.)

"Pārtikas produktu iegāde"

11.11.2019., plkst. 11.00.

Nolikums    

SND2019/7/MI

(Publicēts: 17.10.2019.)

 

"Pārtikas produktu iegāde"

30.10.2019., plkst. 11.00.

Nolikums  

Pārtraukts

SND2019/5/MI

(Publicēts: 28.03.2019.)

"Zāles pļaušanas pakalpojumi"

09.04.2019., plkst. 11.00.

Nolikums

15.04.2019.

Lēmums

Līgums

SND2019/4/MI

(Publicēts: 25.03.2019.)

"Darbinieku veselības apdrošināšana"

08.04.2019., plkst. 09.00.

Nolikums

Līgumiestāžu saraksts

08.04.2019.

Lēmums

Līgums

SND2019/3/MI

(Publicēts: 21.03.2019.)

"Pašvaldības ceļu greiderēšana"

02.04.2019., plkst. 14.00.

Nolikums

A grupas ceļi

B grupas ceļi

C grupas ceļi

Pabažu ciema ielas

Murjāņu ciema ielas

C uzturēšanas klases ceļi

D uzturēšanas klases ceļi

04.04.2019.

Lēmums

Līgums

SND2019/2/MI

(Publicēts 12.03.2019.)

'Dīķa ierīkošana ugunsdzēsības vajadzībām ar ūdens ņemšanas akām"

02.04.2019., plkst. 11.00.

Nolikums

TP un tehniskais piedāvājums

Finanšu piedāvājums, tāme

Apliecinājuma karte

 

Plānotā objekta apskate notiks 22.03.2019. plkst. 11.00., sīkāku informāciju skatīt nolikuma 3.6. punktā.

15.04.2019.

Lēmums

SND2019/1/MI

(Publicēts: 07.03.2019.)

"Pašvaldības autoceļa seguma uzlabošana, Sējas novads"

26.03.2019., plkst. 11.00.

Nolikums

TP, finanšu tāme un tehniskais piedāvājums

TP inženiertehniskās komunikācijas

Apliecinājuma karte

 

Plānotā objekta apskate notiks 14.03.2019. plkst. 14.00., sīkāku informāciju skatīt nolikuma 3.6. punktā.

15.04.2019.

Lēmums

Līgums

SND2018/13/MI

(Publicēts: 15.11.2018.)

Ūdenssaimniecības sistēmas pārbūve objektā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli"

27.11.2018., plkst. 11.00

Nolikums

TP, finanšu un tehniskā piedāvājuma formas

Objekta apskates sēdes protokols

TP papildinājumi 1

TP papildinājumi 2

28.11.2018.

Lēmums

Līgums

SND2018/12/MI

(Publicēts 22.10.2018.)

Ceļu uzturēšana ziemas periodā

05.11.2018., plkst. 11.00

Nolikums

Loja

Sēja

Pabaži

26.11.2018.

Lēmums

Līgums

SND2018/10/MI

(Publicēts: 10.09.2018.)

Pārtikas produktu iegāde

25.09.2018., plkst. 11.00

Nolikums

25.09.2018.

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

SND2018/9/MI

(Publicēts: 24.08.2018.)

Pārtikas produktu iegāde

04.09.2018., plkst. 11.00

Nolikums

10.09.2018.

Lēmums

Iepirkuma procedūra pārtaukta bez rezultātiem un iepirkuma līguma slēgšanas.

SND2018/8/MI

(Publicēts: 11.06.2018.)

Zāles pļaušanas pakalpojumi

25.06.2018., plkst. 11.00

Nolikums

25.06.2018.

Lēmums

Līgums

Sējas novada administratīvo teritoriju saraksti

SND2018/7/MI

(Publicēts: 20.04.2018.)

Zālāja pļaušanas pakalpojumi

02.05.2018., plkst. 11.00

Nolikums

07.05.2018.

Lēmums

Līgums

SND2018/6/MI

(Publicēts: 10.04.2018.)

Dziļurbuma izbūve

24.04.2018., plkst. 11.00

Nolikums

Loja robežu plāns

LVĢMC izziņa

03.07.2018.

Lēmums

Iepirkuma procedūra pārtaukta bez rezultātiem un iepirkuma līguma slēgšanas.

SND2018/5/MI

(Publicēts: 28.03.2018.)

Pašvaldības ceļu greiderēšana

11.04.2018., plkst. 11:00

Nolikums

Ceļu saraksti

11.04.2018.

Lēmums

Līgums

SND2018/4/MI

(Publicēts: 15.03.2018.)

Darbinieku veselības apdrošināšana

26.03.2018., plkst. 11.00

Nolikums

28.03.2018.

Lēmums

Līgums

SND2018/3/MI/ERAF

(Publicēts: 12.01.2018.)

Būvuzraudzība būvdarbiem projektam "Sējas novada kultūras nama pārvbūve"

23.01.2018., plkst. 11.00

Nolikums

31.01.2018.

Jautājumi un atbildes

Lēmums

SND2018/2/MI/ERAF

(Publicēts: 04.01.2018.)

Būvuzraudzība būvdarbiem projektam "Sējas novada kultūras nama pārvbūve"

16.01.2018., plkst. 11.00

Nolikums

10.01.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta

Lēmums

SND2018/1/MI/ERAF

(Publicēts: 04.01.2018.)

Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcijas un aprīkošana III. kārta

15.01.2018., plkst. 11.00

Nolikums

TP un tāme

17.01.2018.

Jautājumi un atbildes

Lēmums

Līgums

SND2017/10/MI
(Publicēts: 23.10.2017.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā

03.11.2017., plkst.11:00

Nolikums
Ceļu saraksts:
LOJA
PABAŽI
SĒJA

09.11.2017.

Lēmums

Līgums

Līgums

SND2017/7/MI
(Publicēts: 16.06.2017.)

Pašvaldības ēkas "Sējas pils parks" jumta seguma maiņa

29.06.2017., plkst.11:00

Nolikums
Tāme
Apliecinājuma karte
Iesniegums

Rasējums_mezgli

30.06.2017.

3 protokols
4 protokols

Līgums

SND2017/6/MI
(Publicēts 28.03.2017.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana

10.04.2017., plkst.11:00

Nolikums

26.04.2017.

Lēmums

Līgums

SND2017/5/MI/ELFLA
(Publicēts: 27.03.2017.)

Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcija un aprīkošana II.kārta

07.04.2017., plkst.11:00

Nolikums
Tehniskais projekts 1 ZIP
TP 2 ZIP
Būvatļauja
Tāme, apjomi

26.04.2017.

Lēmums

Līgums
 

SND2017/2/MI
(Publicēts: 24.03.2017.)

Pārtikas produktu iegāde Sējas novada sporta centra un Sējas pamatskolas vajadzībām

04.04.2017., plkst.11:00

Nolikums

26.04.2017.

Lēmums

SND2017/4/MI
(Publicēts: 23.03.2017.)

Darbinieku veselības apdrošināšana

03.04.2017. plkst.11:00

Nolikums

06.04.2017.

Lēmums

SND2014/7/MI/ ELFLA

„Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Lojas ciemā”

08.12.2014 plkst.11:00

Nolikums

2014.gada 08.decembrī, plkst.13:00

* Atvēršanas prorokols

Lēmums

Līgums

SND2013/1/MI/ERAF

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana ūdenssaimniecības attīstībai Sējas novada Pabažu ciemā

15.02.2013., plkst.14:00

objekta apskate 08.02.2013., plkst.11:00

Nolikums

Nolikums


TEP

Esošā situācija

Ilgtermiņa attīst. progr.

Prioritārā attīst. progr.

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

Plānošanas un Arhitektūras uzdevums
 

05.03.2013.

Lēmums

SND2013/2/MI

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada domes ēkas "Jēņi" siltināšanai

18.02.2013., plkst.14:00

objekta apskate 11.02.2013., plkst.13:00

Plānošanas un Arhitektūras uzd.

Nolikums

Tehniskās apsekošanas atzinums

Ēkas energoaudita pārskats

04.03.2013.

Lēmums

Autoruzraudzības līgums

 

SND2013/3/MI 

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada domes vajadzībām 


25.02.2013., plkst.14:00


Nolikums
 

05.03.2013.

Lēmums

SND2013/4/MI/KPFI

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas pamatskolas darbmācības ēkai 

28.02.2013., plkst.14:00

objekta apskate 19.02.2013., plkst.11:00

Nolikums

Darba uzdevums

Plānošanas un Arhitektūras uzdevums

04.03.2013.

Lēmums

Autoruzraudzības līgums

 

SND2013/5/MI
(Publicēts: 25.03.2013.)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada Lojas ciema labiekārtošanai


11.04.2013.,
plkst.14:00

Objekta apskate
28.03.2013.,
plkst.11:00

Nolikums
Plānošanas un Arhitektūras uzdevums

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

07.05.2013.

Lēmums

SND2013/6/MI
(Publicēts: 12.04.2013.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana

25.04.2013.,
plkst. 14:00

Nolikums

13.05.2013.

Lēmums

SND2013/7/MI
(Publicēts: 10.06.2013.)

PII "Bitīte" ēkas iekštelpu remonts

21.06.2013.,
plkst.14:00

Objekta apskate:

13.06.2013.,
plkst.11:00
 

Nolikums
  
Tāme

Tāmes paskaidrojuma raksts

02.07.2013.

Lēmums

SND2013/8/MI/LEADER
(Publicēts: 18.07.2013.)

Sējas novada kultūras nama palīgtelpu izveide

07.08.2013., plkst.14:00

Objekta apskate:
23.07.2013., plkst.13:00

 

Tāme un paskaidrojuma raksts

Nolikums

07.08.2013.

Lēmums

Līgums

 

SND2013/9/MI/EZF
(Publicēts: 18.07.2013.)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana publiskās atpūtas vietas izveidei Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera

07.08.2013., plkst.11:00

Objekta apskate:
23.07.2013., plkst.14:00
 

Nolikums

PAU

Tāme

Skice

Jautājumi un atbildes 24 07 2013

Jautājumi un atbildes 05 08 2013
 

12.09.2013.

Lēmums
 

Pārtraukta iepirkuma procedūra bez rezultātiem
 

SND2013/10/MI/ELFLA
(Publicēts: 11.09.2013.)
 

Pamatlīdzekļu iegāde Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcai

23.09.2013., plkst.14:00

Nolikums

23.09.2013.

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, pamatojoties uz to, ka iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums.

SND2013/11/MI/EZF
(Publicēts: 16.09.2013.)

ATKĀRTOTI IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana publiskās atpūtas vietas izveidei Sējas novadā Pabažu ciemā pie Pabažu ezera

Piedāvājumu iesniegšana
līdz 27.09.2013.,
plkst.11:00

Objekta apskate:
20.09.2013., plkst.10:00

Nolikums
APU
Tāme
Skice

08.10.2013.

Lēmums

Līgums

SND2013/12/MI/ELFLA
(Publicēts: 24.09.2013.)

ATKĀRTOTI IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS
(IEPIRKUMS PA DAĻĀM)

Pamatlīdzekļu iegāde Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcai

Piedāvājumu iesniegšana līdz 07.10.2013., plkst.11:00

Nolikums

14.10.2013.

Lēmums

Līgums


 

SND2013/13/MI
(Publicēts: 09.10.2013.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā

Piedāvājuma iesniegšana līdz 21.10.2013., plkst.11:00

Nolikums
Ceļu saraksti:
1. Lojas ciema teritorija
2. Sējas ciema teritorija
3. Pabažu ciema          teritorija
 

28.10.2013.

Lēmums
Līgums


 

SND2013/14/MI
(Publicēts: 22.10.2013.)

Lietota automobiļa iegāde Sējas novada domes vajadzībām

Piedāvājuma iesniegšana līdz 04.11.2013., plkst.11:00

Nolikums

14.11.2013.

Lēmums

Līgums

SND2013/15/MI
(Publicēts: 02.01.2014.)

Par papildus Sējas novada domes ēkas 'Jēņi"siltināšanas būvdarbu veikšanu

 

Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta desmito daļu, iepirkums- sarunu procedūra, kura faktiskā situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam.

17.12.2013.

Līgums

SND2013/16/MI
(Publicēts: 17.12.2013.)

Tautastērpu iegāde Sējas novada kultūras namam

Piedāvājuma iesniegšana līdz 06.01.2014., plkst.10:00

Nolikums

07.01.2014.

Lēmums
Līgums

 

2014.gads

 

 

 

 

SND2014/1/MI
(Publicēts: 03.02.2014.)

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 14.02.2014., plkst.11:00

Nolikums

03.03.2014.

Lēmums
Līgums

SND2014/2/MI
(Publicēts 15.04.2014.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 30.04.2014., plkst.11:00

Nolikums

14.05.2014.

Lēmums
Līgums

SND2014/3/MI
(Publicēts: 12.06.2014.)

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanaprojektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā”

Piedāvājumu iesniegšana līdz 26.06.2014., plkst. 11:00

Nolikums

27.06.2014.

Lēmums
Līgums

SND2014/4/MI
(Publicēts: 27.06.2014.)

Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā”

 

Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8⊃2;. panta sešpadsmitās daļas 2) apakšpunktu- sarunu procedūra

27.06.2014.

Lēmums
Līgums

SND2014/5/MI
(Publicēts: 27.08.2014.)

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektā „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novada Pabažu ciemā pie Pabažu ezera”

Piedāvājumu iesniegšana līdz 09.09.2014., plkst. 11:00

Nolikums

19.09.2014.

Lēmums

Līgums

SND2014/6/MI
(Publicēts: 02.10.2014.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā

Piedāvājumu iesniegšana līdz 13.10.2014., plkst.11:00

Nolikums

Ceļu saraksti:
Lojas ciema ceļu saraksts
Sējas ciema ceļu saraksts
Pabažu ciema ceļu saraksts

23.10.2014.

Lēmums
Līgums 1, 2 daļa
Līgums 3 daļa

SND2014/8/MI
(Publicēts: 17.12.2014.)

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Sējas novada Lojas kultūras nama ēkai

Piedāvājumu iesniegšana līdz 12.01.2015., plkst. 14:00

Nolikums

Būvatļauja

Inventarizācija

26.01.2015.

Lēmums
 

 

Līgums

 

 

2015.gads

 

 

 

SND2015/1/MI/ERAF
(Publicēts: 30.01.2015.)

Datortehnikas iegāde un uzstādīšana publiskā interneta pieejas punkta izveidei

Piedāvājumu iesniegšana līdz 16.02.2015., plkst.14:00

Nolikums

03.03.2015.

Lēmums

SND2015/2/MI
(Publicēts: 23.02.2015.)

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 06.03.2015., plkst.11:00

Nolikums

09.03.2015.

Lēmums

SND2015/3/MI
(Publicēts: 09.03.2015.)

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 20.03.2015., plkst.11:00

Nolikums

23.03.2015.

Lēmums
Līgums

SND2015/4/MI
(Publicēts: 13.04.2015.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 24.04.2015., plkst.11:00

Nolikums

07.05.2015.

Lēmums

Līgums


lND2015/5/MI
(Publicēts: 05.05.2015.)

Sējas pamatskolas būvdarbi

Piedāvājumu iesniegšana līdz 18.05.2015., plkst.11:00

Nolikums

Tehniskais projekts:
AR (Zip.)
AVK (Zip.)
BK (Zip.)
EL (Zip.)
UAS (Zip.)
UK (Zip.)

Būvatļauja

TĀME

26.05.2015.

Lēmums

LīgumsllSND2015/6/MI
(Publicēts 18.05.2015.)

Lietota salona flīģeļa iegāde Sējas mūzikas un mākslas skolai

Piedāvājumu iesniegšana līdz 01.06.2015., plkst.11:00

Nolikums

15.06.2015.

Lēmums

Līgums

SND2015/7/MI (Publicēts 16.07.2015.)

Pašvaldības autoceļa "Pabaži-Ķemeri" seguma uzlabošana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 28.07.2015., plkst. 11:00

Nolikums
Dokumentācija

28.07.2015

Lēmums
Līgums

SND2015/8/MI
(Publicēts 24.08.2015.)

Jaunu PVC logu izgatavošana, piegāde un montāža

Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.09.2015., plkst.11:00

Nolikums

13.10.2015.


21.10.2015.

Lēmums
Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

SND2015/9/MI
(Publicēts 12.10.2015.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaumniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā

Piedāvājumu iesniegšana līdz 23.10.2015., plkst.11:00

Nolikums
Ceļu saraksti:
Loja
Sēja
Pabaži

28.10.2015.Lēmums
Līgums
Līgums
Līgums

 

ND2015/10/MI
(Publicēts: 21.10.2015.)

Jaunu PVC logu izgatavošana, piegāde, montāža un aiļu apdare

Piedāvājumu iesniegšana līdz 03.11.2015., plkst.11:00

Nolikums

16.11.2015.

Lēmums

Līgums

SND2015/11/MI
(Publicēts: 23.12.2015.)

Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana

Piedāvājuma iesniegšana līdz 11.01.2016.,
plkst.11:00

Nolikums
 

Būvatļauja
Projektēšanas uzdevums
Inventarizācija

01.02.2016.

Lēmums

Līgums


Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

 

 

2016

 

 

 

SND2016/1/MI
(Publicēts: 17.02.2016.)

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšana līdz 01.03.2016., plkst. 11:00

Nolikums

09.03.2016.

Lēmums

Līgums

SND2016/2/MI/ELFLA
(Publicēts: 25.02.2016.)

Sējas novada pašvaldības grants autoceļa 80-92-C3 "Kalējkrogs- Jaunķīši" pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Piedāvājuma iesniegšana līdz 09.03.2016., plkst.11:00

Nolikums

09.03.2016.

Lēmums
Līgums

SND2016/3/MI
(Publicēts: 25.02.2016.)

Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 07.03.2016., plkst.11:00

Nolikums

Ceļu saraksti:
Lojas ceļu saraksts
Sējas ceļu saraksts
Pabažu ceļu saraksts

07.03.2016.

Lēmums

Līgums

SND2016/4/MI
(Publicēts: 30.03.2016.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju zālāju pļaušana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 11.04.2016., plkst.11:00

Nolikums

19.04.2016.

Lēmums:
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3

Līgum


SND2016/5/MI/ELFLA
(Publicēts: 09.05.2016.)

Sējas novada pašvaldības autoceļa 80-92-C12 "Murjāņi- Beltes" pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Piedāvājumu iesniegšana līdz 23.05.2016., plkst.11:00

Nolikums

23.05.2016.

Lēmums

Līgums

SND2016/6/MI
(Publicēts: 15.06.2016.)

Grants 0-32 iegāde ceļa brauktuves seguma nestspējas pastiprināšanai

Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.06.2016., plkst.11:00

Nolikums

30.06.2016.

Lēmums


Līgums
 

SND2016/7/MI
(Publicēts: 20.07.2016.)

Jaunu PVC logu izgatavošana, piegāde, montāža un aiļu apdare

Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.07.2016., plkst.11:00

Nolikums

05.07.2016.

Lēmums
 

Līgums

SND2016/8/MI
(Publicēts: 29.07.2016.)

Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas iegāde

Piedāvājumu iesniegšana līdz 09.08.2016., plkst.11:00

Nolikums

09.08.2016.

Lēmums


Līgums
 

SND2016/9/MI
(Publicēts: 20.10.2016.)

Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā

Piedāvājumu iesniegšana līdz 31.10.2016., plkst.11:00

Nolikums
CEĻU SARAKSTI:
LOJA
SĒJA
PABAŽI

31.10.2016.

Lēmums

Līgums 1.d., 2.d.
Līgums 3.d.


 

 

 

2017.gads

 

 

 

SND2017/1/MI
(Publicēts: 07.03.2017.)

Pārtikas produktu iegāde Sējas novada PII "Bitīte" vajadzību nodrošināšanai

Piedāvājumu iesniegšana līdz 20.03.2017., plkst.11:00

Nolikums

26.04.2017.

Lēmums

 

 

 

 

 

 

SND2017/3/MI
(Publicēts 16.03.2017.)

Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana

Piedāvājumu iesniegšana līdz 27.03.2017., plkst.11:00

Nolikums

Ceļu saraksti:
Loja
Sēja
Pabaži

29.03.2017.

Lēmums
Līgums