Sējas novads
Projekts “Sējas novada pašvaldības autoceļa Nr.80-92-C3 “Kalējkrogs-Jaunķīši” pārbūve” īstenots
Thursday, 26 Jul 2018 13:09 pm
Sējas novads

Sējas novads

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017.gada 27.oktobri  lēmumu 04.3-11/17.316-e tika apstiprināts projekts Nr. 17-04-A00702-000113 “Sējas novada pašvaldības autoceļa Nr.80-92-C3 “Kalējkrogs-Jaunķīši” pārbūve “, kas  iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

 Projekta rezultātā tika pārbūvēts ceļa posms “Kalējkrogs- Jaunķīši” 3.560 km. Projekta ietvaros tika saglabāts esošā ceļa novietojums, nodrošināta ūdens novade grāvjos, esošo grāvju tīrīšana, saglabātas nobrauktuves uz viensētām vai mājām un uz pieguļošiem īpašumiem, būvniecības laikā skarto teritoriju sakārtošana pēc būvdarbu beigām. Ceļa posms “Kalējkrogs- Jaunķīši” kalpo vietējai satiksmei un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 444 444.44 , pamatojoties uz lēmumu Nr. 04.3-11/17/359-e par grozījumiem projektā Nr. 17-04-A00702-000113, kas stājās spēkā 2017.gada 21.decembrī. Līdz ar projekta īstenošanu Sējas novada pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 400 000.00 apmērā.

Sējas novada domes projektu vadītājas v.i. E.Kārkliņa.