Sējas novads
Sējas novada dome aicina darbā apkopēju uz pilnu slodzi PII “Bitīte”.
Sunday, 30 Aug 2020 23:31 pm
Sējas novads

Sējas novads

 

Galvenie darba pienākumi:

AMATA APRAKSTS

Iestādes nosaukums:

Sējas novada PII “Bitīte”

Amata nosaukums,

Kods:

Apkopēja 911201           

Amata pakļautība:

Iestādes vadītāja, medmāsa

Prasības:

  1. Amatā tiek pieņemta persona ar pamatskolas vai vidējo izglītību, kuras veselības stāvoklis atbilst fiziska darba veikšanai.
  2. Drošības tehnikas pārzināšana, ugunsdrošības un sanitāro normu prasību ievērošana.   

Darba mērķis:

Uzturēt kārtībā Sējas novada PII “Bitīte” telpas

Darba pienākumi:

1. Veikt koplietojuma telpu mitro uzkopšanu, būt atbildīgai par telpu tīrību sanitārajām un higiēnas prasībām.

2.Nepieciešamības gadījumā veikt darbus pēc darba devēja norādījuma.

3.Rūpēties par darba inventāru.

4.Sniegt informāciju iestādes vadībai par novērotiem bojājumiem.

Tiesības un pilnvaras:

1.Saņemt visu informāciju, kas nepieciešama tiešo darba pienākumu veikšanai.

2.Izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai.

3.Savlaicīgi prasīt darbam nepieciešamos līdzekļus un inventāru.

Apkopēja atbild par:

  1. Sava darba uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
  2. Darba drošības prasību ievērošanu, lietojamo aprīkojumu drošu lietošanu.
  3. Darba drošības pārkāpumiem un nepareizu darba laika izmantošanu.
  4. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
  5. Savas vainas vai neuzmanības dēļ nodarīto kaitējumu.
  6.  Par savu pienākumu nepildīšanu atbild iekšējo noteikumu, amata apraksta un LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Darba nosacījumi:

1.Ievērot sanitāri higiēniskās normas.

2.Inventāra nodrošinājums.

 

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 1. oktobrim.

Atalgojums par pilnu darba laiku 40.stundas nedēļā – 435.00 EUR, profesijas klasifikatora kods 911201

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz guntis.liepins@seja.lv vai pa pastu: Sējas novada dome, “Jēņi”, p.n. Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, līdz 10.09.2020.