Sējas novads
aicina pieteikties uz skolotāja- logopēda amatu
Sunday, 30 Aug 2020 23:36 pm
Sējas novads

Sējas novads

Sējas pirmsskolas izglītības iestāde „ Bitīte”  Lojā Sējas  novadā, tel.nr.27891859,

e-pasts: bitite@seja.lv, aicina pieteikties uz skolotāja- logopēda amatu.( profesijas kods 234101)

Informācija par vakanci:

 Pienākumi:
Skolotājs logopēds strādā:
- ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, fonētiski fonemātiski traucējumi, fonemātiski traucējumi, logoneiroze, fonētiski izrunas traucējumi, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.
- ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas.

Skolotāja logopēda darba organizācija:

- organizē bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku;

- korekcijas darbu īsteno grupu nodarbībās un individuālās nodarbībās;

- veic logopēdisko nodarbību individuālajam darbam, kā arī logopēdisko nodarbību grupu komplektēšanu;

- konsultē bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;

- veic bērnu attīstības dinamikas izpēti;

- izstrādā savu darba plānu.


Skolotāja logopēda pienākumi:

- veikt izglītojamo valodas traucējumu diagnosticēšanu un profilaksi;

- īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;

- plānot mācību darbu;

- veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību;

- pilnveidot savas profesionālās kompetences, dalīties pieredzē.


Prasības pretendentei/am:

- izglītība – augstākā;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

- precizitāte un augsta atbildības sajūta;

- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;

- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

- spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.

Atalgojums:

·  Atlīdzība par pilnu darba laiku mēnesī 870.00. EUR;

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: bitite@seja.lv; vai dome@seja.lv  līdz 2020. gada 1. oktobrim Tālrunis uzziņām: 27891859.