No icon

Saulkrastu novada Pašvaldības vēlēšanu komisijas ziņojumi un informācija

Pieteikumu reģistrēsanas kārtība

Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izziņo, ka :

  • kandidātu sarakstu pieņemšana tiek uzsākta 17.03.21. un ilgst līdz 06.04.21. (ieskaitot).

  • Ierašanās tikai iepriekš piesakoties velesanukomisija@saulkrasti.lv (izņemot 06.aprīli, kad iesniedzēji tiks pieņemti ierašanās secībā)

  • Pieteikšanās kārtība atrodama šeit

  • Kandidātu sarakstu pieņemšana klātienē notiek Saulkrastu novada domes zālē : Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

  • Komisijas klātienes darba laiks :


 

Datums

Pieņemšanas laiks

17.03.2021.

10:00-12:00

18.03.2021.

14:00-16:00

19.03.2021.

10:00-12:00

22.03.2021.

14:00-16:00

23.03.2021.

10:00-12:00

24.03.2021.

14:00-16:00

25.03.2021.

10:00-12:00

26.03.2021.

10:00-12:00

29.03.2021.

10:00-12:00

30.03.2021.

14:00-16:00

31.03.2021.

10:00-12:00

01.04.2021.

10:00-12:00

06.04.2021.

14:00-18:00


 

  • Konts drošības naudas iemaksai (saskaņā ar likuma „Pašvaldības domes vēlēšanu likums” 18..panta pirmo daļu) : LV46TREL980241502700B; Valsts kase; BIC/SWIFT : TRELLV22; Saņēmējs : Saulkrastu novada dome; Reģ. Nr. LV90000068680; iemaksas mērķis : Saulkrastu novada Pašvaldības vēlēšanu komisijai drošības nauda par kandidātu sarakstu (norāda nosaukumu).

  • Drošības naudas apmērs : EUR 15.00 (piecpadsmit eiro) par katru deputātu (saskaņā ar likuma „Pašvaldības domes vēlēšanu likums” 18..panta pirmo daļu).


 

Saulkrastu novada Pašvaldības vēlēšanu komisija lūdz visas personas klātienes apmeklējumā ievērot COVID-19 izplatības mazināšanas ierobežojumus, t.sk. ievērot 2 m distanci no citām personām, lietot sejas aizsargmaskas, veikt roku dezinfekciju, ar elpceļu saslimšanas pazīmēm neapmeklēt iestādes un publiskas vietas.

Saulkrastu novada Pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretārs I.Rupeika – atbildīgā persona par pieeju CVK lietojumprogrammai. Mobilais tālrunis saziņai : +371 25925806.

Lai iegūtu piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu sagatvošanas lietotājprogrammu, saraksta gatavotājam nepieciešams iesniegt iesniegumu. Pieteikumā jānorāda:

1) partijas vai partiju apvienības nosaukums,

2) kandidātu saraksta gatavotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese,

3) lūgums piešķirt šai personai piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās,

4) pieteikuma sastādīšanas datums un vieta.

Vairāk informācijas šeit.

Saulkrastu novada Pašvaldības vēlēšanu komisijas e-pasts saziņai ar komisiju (visos jautājumos) : velesanukomisija@saulkrasti.lv

Saulkrastu novada Pašvaldības vēlēšanu komisijas mobilais tālrunis saziņai ar komisiju (visos jautājumos) : + 371 26 400 218.


 

Informācija par

Saulkrastu novada Pašvaldību vēlēšanu komisijas sastāvu :

Vēlēšanu komisija

amats

Kristīne Neimane

Komisijas priekšsēdētāja

Ilze Rupeika

Komisijas sekretāre

Sanita Krauze

Komisijas loceklis

Agnese Kūliņa-Priede

Komisijas locekle

Jānis Zariņš

Komisijas loceklis

Tija Martinsone

Komisijas locekle

Juris Rušs

Komisijas loceklis

Komisija darbojas uz likuma pamata. Komisija ievēlēta saskaņā ar 25.11.2020. Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces lēmumu Nr. 2.

Komentāri