No icon

Izsludināta pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirkņos

 

Saistībā ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos uz novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu vietām šādos iecirkņos:

 

768: Saulkrastu novada dome (Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160)

769: Saulkrastu kultūras centrs (Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161)

796: Sējas novada dome ("Jēņi", Loja, Sējas novads, LV-2142)

797: Pabažu kultūras nams ("Pabažu Klubs", Pabaži, Sējas novads, LV-2162)

 

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu (https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas), kas iesniedzama Saulkrastu domes klientu apkalpošanas centrā (KAC) Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160 aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu "Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai" no 2021. gada 15. marta līdz 2021.gada 15. aprīlim.

 

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;

2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;

3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katrs pieteicējs drīkst pieteikt ne vairāk kā 7 kandidātus uz katru iecirkni

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;

2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklis izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

 

 

Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija

velesanukomisija@saulkrasti.lv

+371 26400218

+371 25925806

 

Komentāri