APSKATES OBJEKTI

Aizsargājamo ainavu apvidus ”Ādaži”

Daļa no Rampas un Bitenieku purviem atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”. Purvos izveidojusies īpatnēja veģetācija, kur zāļu un pārejas purvu Vairāk

Dzelves - Kroņa purvs

Dabas liegums Dzelves - Kroņa purvs ir Natura 2000 teritorija. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss piešķirts 1999.gadā. Teritorijas platība ir 2133 ha.

Purvam raksturīga liela ornitofaunistiskā un Vairāk

Brankšu dzirnavas

1867.gadā namdaris Kārlis Vītols no Bīriņu muižas īpašnieka barona Pistolkorsa nopircis „Brankšu” mājas. Ap 1890.gadu barons sācis būvēt no Bīriņu Vairāk

Stēderes senkapi

Stēderes senkapi, līdzīgi kā Murjāņu senkapi, ir liecība par lībiešu dzīvi šajā apvidū 10.-13.gs. Arheoloģiskajos pētījumos atrasti četri 10.-12.gs lībiešu Vairāk

Pabažu ezers un kultūras nams

Pabažu ezers ir iecienīta atpūtas vieta. Tas ir publiskais eszers atpūtai un makšķerēšanai.

Viena no leģendām saistīta ar blakus esošo Pabažu Vairāk

Pirts muzejs

Pirmais pirts muzejs Latvijā. Veidots kā privātais brīvdabas muzejs.

2007.gadā idejas realizēšanai tika izveidots nodibinājums “Fonds Pirts muzejam”. Pirmie darbi Sējas Vairāk

“Rūķīši” agrākais mākslinieku savienības radošais nams

Aktieru un mākslinieku atpūtas un jaunrades nams. Celts pēc arhitektu Ģelža un Dombrovska projekta.

Kopš 1966.gada tur bija Latvijas Teātra darbinieku Vairāk

photography

Murjāņu senkapi

Gaujas senlejas labā krasta mežā no Murjāņiem līdz pat Piejūras zemienes sākumam – līdz Vīlētājiem atrodas pāri par 60 dažāda Vairāk

Sējas pamatskola

Sējas skolas celtniecība uzsākta 1914.gadā par Sējas pagasta iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem. Celtniecība pabeigta 1922.gadā, iesvētīta tā gada 26.novembrī. Skola izveidojās apvienojoties Vairāk