No icon

Sējas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācijas

Specifikācijas ietver šādas nodaļas:

1. nodaļa. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas uzturēšana ziemā;
2. nodaļa. Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana;
3. nodaļa. Satiksmes organizēšana;
4. nodaļa. Segumu uzturēšana;
5. nodaļa. Autoceļu kopšana;
6. nodaļa. Autoceļu apsekošana;
 
Specifikācijas paredzēts periodiski pārskatīt un, ja nepieciešams, papildināt vai mainīt.

SĒJAS NOVADA AUTOCEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU SPECIFIKĀCIJAS

Komentāri