No icon

Finanses

Apstiprināts Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Kategorija: Finanses

Publicēts 25 janvāris 2013

Sējas novada Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš

"Ir noslēdzies 2012.gads, un iespējams novērtēt pašvaldības budžeta finanšu rādītājus. Jāatzīst, ka 2012.gads šajā ziņā pašvaldībai bijis veiksmīgs -  budžeta ieņēmuma sadaļa izpildīta par 104,43% vai, ja runājam skaitļu valodā, tad tie ir 1 391 271 lats. Izdevumus esam izpildījuši par 92,31% jeb 1 360 757 latiem.

Lasīt tālāk ...

Domes priekšsēdētāja ziņojums pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2013

Kategorija: Finanses

Publicēts 25 februāris 2013

Par Sējas novada budžetu 2013. gadam

Novada pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” . Sējas novada budžeta ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti par 1.7% mazāki kā iepriekšējā gadā. Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Lasīt tālāk ...

Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Kategorija: Finanses

Publicēts 08 marts 2013

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2013  - „Par Sējas novada budžetu 2013. gadam” - Apstiprināti Sējas novada domes sēdē 2013.gada 22.janvārī
          Pielikums Nr.1

          Pielikums Nr.2

          Pielikums Nr.3

          Pielikums Nr.4

          Pielikums Nr.5

Komentāri