No icon

Sējas novada civilās aizsardzības plāns

Apstiprināts Sējas novada domes 2013.gada 19.februāra sēdē

Sējas novada civilās aizsardzības (CA) pasākumu plāns izstrādāts atbilstoši 26.10.2006. Civilās aizsardzības likuma 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilas aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”.

Cilvēka darbības nepareiza pārvaldība, piemēram, apdzīvoto vietu un ekonomikas līdzekļu aizvien plašāka izvietošanas regulāri applūstošās teritorijās, erozija un zemes dabīgo ūdens aiztures spēju samazināšana, izcērtot mežus, sausumi un globālā sasilšana palielina nekontrolējamu dabas procesu varbūtību un to negatīvās sekas.

CA pasākumu plāna mērķis ir noteikt CA sistēmu katastrofu pārvaldīšanā, nosakot tās darbības organizatorisku kārtību cilvēku, īpašuma un vides aizsardzībai katastrofu gadījumos un pastāvot katastrofu draudiem.

Plāna uzdevumi noteikt sadarbības kārtību valsts iestādēm, pašvaldībām, komersantiem un iedzīvotājiem katastrofu pārvaldīšanas īstenošanā.

Sējas novada civilās aizsardzības (CA) pasākumu plāns

Sējas novada civilās aizsardzības komisijas sastāva izmaiņu apstiprināšanas un Civilās
aizsardzības plāna apstiprināšanas lēmums

Komentāri