No icon

Domes sēžu izraksti

2021. gada maija izraksti

izraksts_ attīstība liet. mērķa maiņa S

izraksts_ attīstība_ Bremzes daļas noma 1

izraksts_ attīstība_ Bremzes daļas noma 2

izraksts_ attīstība_ Maija iela 1 zemes noma

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa 5

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa 6

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa 8

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa 13

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa 16

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa M

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas zemes noma 1

izraksts_ attīstība_ sadale A

izraksts_ attīstība_ sadale G

izraksts_ attīstība_ sadale K

izraksts_ attīstība_ sadale L

izraksts_ attīstība_ sadale M

izraksts_ attīstība_ sadale V

izraksts_ attīstība_ Tupenīši līguma izbeigšana

izraksts_ attīstība_ Tupenīši nomas tiesību izsoles

izraksts_ attīstība_ Tupenīši

izraksts_ attīstība_ zemes liet.mērķa maiņa E

izraksts_ attīstība_mērķa maiņa 12

izraksts_ attīstība_nomas līg.izbeigšana G

izraksts_ attīstība_Pabažu kūtiņas MG

izraksts_ finanšu pārskata apstiprināšana

izraksts_ frizētava Loka

izraksts_ īpašumu maiņa Ķirsītis

izraksts_ izsole Vaivariņi 125A

izraksts_ izsoles rez.apst. Ābelīte 345

izraksts_ izsoles rez.apst. Vaivariņi 131 A

izraksts_ izsoles rez.apst.Ābelīte 20

izraksts_ izsoles rez.apst.Baltmārtiņi

izraksts_ izsoles rez.apst.Vaivariņi 100

izraksts_ izsoles rezultātu apst. Lejasābelīte

izraksts_ kom.parādu dzēšana

izraksts_ kompensācija

izraksts_ Krimuldas ugunsdzēsēju biedrība

izraksts_ SIA EKOLAT

izraksts_ SIA Reaton vienošanās Nr.3

izraksts_ ziedojumu konts

 


2021. gada aprīļa izraksti

izraksts_ anulēt deklarēto dzīvesvietu

izraksts_ attīstība apvienošana

izraksts_ attīstība ceļa apstiprināšana Baltmārtiņi-Akmeņi

izraksts_ attīstība izmaiņas ceļu platībās un kadastra apzīmējumos

izraksts_ attīstība Līčupītes sadale

izraksts_ attīstība mērķa maiņa An

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Av

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Av-1

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Av-2

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Be

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Bēr

izraksts_ attīstība mērķa maiņa C

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Dz

izraksts_ attīstība mērķa maiņa I

izraksts_ attīstība mērķa maiņa J

izraksts_ attīstība mērķa maiņa K

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Ķ

izraksts_ attīstība mērķa maiņa L

izraksts_ attīstība mērķa maiņa La

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Lr

izraksts_ attīstība mērķa maiņa M

izraksts_ attīstība merķa maiņa N

izraksts_ attīstība mērķa maiņa S

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Sp

izraksts_ attīstība mērķa maiņa V

izraksts_ attīstība par nekoptu zemi

izraksts_ attīstība rezerves fondā ieskaitīto zemi Līčupītes

izraksts_ attīstība Tupenīši 11 noma

izraksts_ attīstība Tupenīši noma otrs

izraksts_ attīstība Tupenīši noma

izraksts_ attīstība zemes lit. mērķa maiņa Ce

izraksts_ civilās aizsardzības plāns

izraksts_ izmaiņas amatu sarakstā

izraksts_ izsole Lauki-P

izraksts_ saistošie bāriņtiesas

izraksts_ saistošie noteikumi soc_pal

izraksts_ SIA Reaton

izraksts_īres līguma pārtraukšana


2021. gada marta izraksti

izraksts_ aizņēmums Velo celiņam

izraksts_ apbalvošanas protokols

izraksts_ attīstība mērķa maiņa A

izraksts_ attīstība Bremzes daļas noma

izraksts_ attīstība izsole Tupenīši

izraksts_ attīstība mērķa maiņa An

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Av

izraksts_ attīstība mērķa maiņa B

izraksts_ attīstība mērķa maiņa G

izraksts_ attīstība mērķa maiņa K

izraksts_ attīstība mērķa maiņa L

izraksts_ attīstība mērķa maiņa La

izraksts_ attīstība mērķa maiņa M

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Mi

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Mu

izraksts_ attīstība mērķa maiņa R M 10

izraksts_ attīstība mērķa maiņa R

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Rā

izraksts_ attīstība mērķa maiņa S

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Vo

izraksts_ attīstība sadale P

izraksts_ attīstība sadale R

izraksts_ attīstība sadale V

izraksts_ attīstība sadale Vi

izraksts_ attīstība zemes noma B

izraksts_ attīstība zemes nomas izbeigšana P

izraksts_ attīstība zemes nomas izbeigšana T

izraksts_ attīstība apvienošana A

izraksts_ attīstība mērķa maiņa Be

izraksts_ attīstība mērķa maiņa K

izraksts_ attīstība sadale A

izraksts_ attīstība sadale M

izraksts_ attīstība ZIP

izraksts_ izglītības darbinieku koplīgums

izraksts_ izsole Ābelīte 20

izraksts_ izsole Ābelīte 345

izraksts_ izsole Baltmārtiņi

izraksts_ izsole Lejasābelīte

izraksts_ izsole Vaivariņi 100

izraksts_ izsole Vaivariņi 131 A

izraksts_ papildinājums amatu sarakstā

izraksts_ SIA Projekts EAE veloceliņa projektēšanas līguma pag

izraksts_ SIA Reaton vienošanās

izraksts_ soda naudas apturēšana

izraksts_ ziedojumu konts


2021. gada marts ārkārtas sēde

izraksts_ PII vadītājas apstiprināšana

izraksts_ parādu piedziņa


2021. gada februāra izraksti

izraksts_ apbūves līgums

izraksts_ attīstība adrese Lojaskrasti

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 14

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 15

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 16

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 17

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 18

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 19

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 20

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 21

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 22

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 23

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 25

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 27

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa 28

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa p.11

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa p.26

izraksts_ attīstība liet.mērķa maiņa

izraksts_ attīstība nomas līguma izbeigšana SIA

izraksts_ attīstība parādu dzēšana

izraksts_ attīstība pašv.piekritīga zeme

izraksts_ attīstība sadale Gulbji

izraksts_ attīstība sadale R

izraksts_ attīstība sadale Velotreks-P

izraksts_ attīstība sadale

izraksts_ attīstība zemes noma P

izraksts_ attīstība zemes noma U

izraksts_ attīstība zemes nomas līgumu izbeigšana Strauti

izraksts_ attīstības programmas aktualizācija

izraksts_ Biznesa ideju protokola apstiprināšana

izraksts_ grozījumi saist.not. soc.palīdzības pabalstiem

izraksts_ inventarizācijas rezultātu apstiprināšana

izraksts_ izglītības iestāžu tāme

izraksts_ izsoles rezultāti Ābelīte 71

izraksts_ izsoles rezultāti Ādamsoni -P

izraksts_ izsoles rezultāti Ezerskola 1

izraksts_ izsoles rezultāti Ezerskola 4

izraksts_ izsoles rezultāti Katlāpi 3

izraksts_ izsoles rezultāti Krasta 3

izraksts_ izsoles rezultāti Laukakmeņi

izraksts_ izsoles rezultāti Laukrubeņi

izraksts_ izsoles rezultāti Mazlankas

izraksts_ izsoles rezultāti Strauti

izraksts_ izsoles rezultāti Vaivariņi 82

izraksts_ izsoles rezultāti Ziemelīši

izraksts_ parādu dzēšana šaubīgie debitori

izraksts_ reorg.plāns

izraksts_ soda naudas apturēšana

izraksts_attīstības programmas un Rīcības plāna aktualizācija


2021. gada janvāra izraksti

izraksts_ atvaļinājums G.Liepiņam

izraksts_ budžets fin.kom_

izraksts_ Salaspils bibliotēka

izraksts_ SAM Gauja

izraksts_ sia_iesniegums_par_soda_procentu_dzesanu

izraksts_ ziedojumi

IZRAKSTS_Ābelīte 57_attīstība

IZRAKSTS_Bērziņi_attīstība

IZRAKSTS_Bērziņi_attīstība

IZRAKSTS_debessnieki_attīstība

IZRAKSTS_Gaismas iela 2_attīstība

IZRAKSTS_Gaismas iela 4_attīstība

IZRAKSTS_Gaismas iela 6_attīstība

IZRAKSTS_Gaismas iela 8_attīstība

IZRAKSTS_Jancīši_attīstība

IZRAKSTS_Jaunsulas_attīstība

IZRAKSTS_Ķicdimzas_attīstība

IZRAKSTS_Lazdas 3_attīstība

IZRAKSTS_Lejziedi_attīstība

IZRAKSTS_Mežnoras M_attīstība

izraksts_nomas maksa

izraksts_norakstīt urbi

IZRAKSTS_Ozolaine -attīstība

IZRAKSTS_Piesaules_attīstība

IZRAKSTS_Saulītes_attīstība

izraksts_SIA Matadors

IZRAKSTS_Silenieki_attīstība

IZRAKSTS_Urdziņas_attīstība

IZRAKSTS_Vaivariņi_attīstība

IZRAKSTS_Zūzas_attīstība


2020. gada decembra izraksti

izraksts_ attīstība_ adreses maiņa Ķeneri

izraksts_ attīstība_ adreses maiņa Susuriņi

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Viktorija

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Dzedzieda

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Garauši

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Jurģīši

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Kaķpēdiņas

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Lapsenes

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Mazkalniņi

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Mežnoras-2

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Reiņi

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Sienāži

izraksts_ attīstība_ liet.mērķa maiņa Vidiņi

izraksts_ attīstība_ līguma izbeigšana

izraksts_ attīstība_ Maija iela 11

izraksts_ attīstība_ parādu dzēšana

izraksts_ attīstība_ rezerves zemes fonda zemes

izraksts_ attīstība_ sadale NĪ

izraksts_ attīstība_ sadale

izraksts_ attīstība_ ZIP Ģibi

izraksts_ attīstība_ ZIP Laipas

izraksts_ amatu saraksts

izraksts_ budžeta grozījumi finanšu

izraksts_ budžeta grozījumi

izraksts_ ceļu specifikācijas 2020

izraksts_ dzesētava Teteri

izraksts_ dzesētava Vecmurjāņu mednieku klubs

izraksts_ grozījumi pašvaldības nolikumā

izraksts_ izsole Ādamsoni-P

izraksts_ izsole Ezerskola 1

izraksts_ izsole Ezerskola 4

izraksts_ izsole Strauti

izraksts_ izsoles Ābelīte ,Laukakmeņi, Laukrubeņi, Mazlankas un Katlāpi -3

izraksts_ Pansionāts Rauda

izraksts_ saistošie noteikumi dzīvnieku turēšanas noteikumi

izraksts_ SIA Reimiks

izraksts_ ziedojumu konts

izraksts_dzīvokļu rinda

Sējas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācijas


2020. gada novebra izraksti

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Brasliņas

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Dzeguzītes

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Jancīši

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Kazenāji

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Lejziedi

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Pakalni

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Piesaulītes

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Pilikseri

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Pliederi

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Sapnis

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Vaivadi

izraksts_ attīstība_ mērķa maiņa Vitakalni

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas B

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas I_B

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas J_V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas K

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas M_V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas R_V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas V

izraksts_ attīstība_ Pabažu kūtiņas

izraksts_ attīstība_ sadale Z

izraksts_ attīstība_ Vecsējas noma

izraksts_ attīstība_ ZIP

izraksts_ attīstība_mērķu maiņa Vējiņi

izraksts_ Biznesa vērtēšanas komisija

izraksts_ dzīvokļu rinda

izraksts_ Ezeriņi 1

izraksts_ grozījumi pašvaldības nolikumā

izraksts_ īpašumu maiņa

izraksts_ izsoles rezultāti Avoti 3

izraksts_ lapu pūtējs

izraksts_ materiāli atbildīgās personas Matvejenko un Baltiņa

izraksts_ motivācija

izraksts_ pabalsts ģimenēm kurās dzimuši bērni 2020

izraksts_ Pabažu ūdens maģistrāle

izraksts_ sadarbības līgums

izraksts_ saistošie noteikumi dzīvnieku turēšana

izraksts_ ūdens un kanalizācijas tarifi

izraksts_ ziedojumu konts

izraksts_ Ziemassvētku paciņas

izraksts_internets telefonam

izraksts_izsoles rezultāti Avoti 2


2020. gada oktobra izraksti

 


2020. gada septembra izraksti

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts

Izraksts


 

Komentāri