DOMES KONTAKTI UN DARBINIEKI

DOMES KONTAKTI UN DARBINIEKI

Guntis Liepiņš

Tālrunis- 29110942 E-pasts- guntis.liepins@seja.lv Domes priekšsēdētājs

 

Guntars Jākobsons

Tālrunis- 67977738 , 27891856 E-pasts- guntars.jakobsons@seja.lv Izpilddirektors

 

Vita Gulbe

Tālrunis- 67977739 , 27891868 E-pasts- sekretare@seja.lv Domes sekretāre

 

Biruta Martinova

Tālrunis- 67148321 , 27891857 E-pasts- Vairāk

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Jurijs Višņakovs Tel. 29243773

Konsultatīvā e-pasta adrese: das@idagentura.lv

SIA "Informācijas drošības aģentūra" Vairāk