IEPIRKUMI

Iepirkumu saraksts 9. panta kārtībā

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42000) Būvdarbu veikšana (no Vairāk

Cenu aptaujas

Cenu aptaujas Nr. un izsludināšanas datums

Vairāk

KONKURSI

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktajā kārtībā. Publisku piegādes un pakalpojumu līgumcenu robeža ir vienāda ar 42 000 EUR bez PVN vai lielāka. Publisku Vairāk