No icon

Cenu aptaujas

Cenu aptaujas Nr. un izsludināšanas datums

Cenu aptaujas nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Saistīto dokumentu elektroniskās
versijas
SND2021/13-11/CA-4 Ēkas "Ezeriņi" telpu remonts

13.04.2021.

plkst 10:00

Paskaidrojuma raksts

1. stāva plāns

Tāme

Lēmums

SND2021/13-11/CA-3

Publicēts:11.03.2021.

PII Bitīte Pabažu ēkas telpu remonts

25.03.2021

plkst 10:00

Paskaidrojuma raksts

Tāme

Lēmums

SND 2021/13-11/CA-2

Publicēts:15.02.2021.

Pabažu Velotrases Apliecinājuma kartes sagatavošana

24.02.2021

plkst 10:00

Veidlapa

Projektēšanas uzdevums

Tehniskā specifikācija

Novietojums

Lēmums

SND 2021/13-11/CA-1 Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve

22.01.2021

plkst 10:00

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Foto

Topo dati 1. lapa

Topo dati 2. lapa

SND 2020/13-11/CA-6 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) un sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūvePROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS" 12.08 – 26.08.2020

Nolikums, projektēšanas uzdevums.

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

13-11/CA-5 Telpu remonts PII Bit'ite 27.04 -05.05.2020 plkst 16.00

Paskaidrojuma raksts

Protokols

Tāme

Telpu plāns

Lēmums

13-11/CA-9 Ekspertīzes veikšana būvprojektam "Sējas kultūras nama pārbūve" 19.10.2017.

Darba uzdevums
Inventarizācija
ZIP

Lēmums

13-11/CA-8 Ekspertīzes veikšana būvprojektam "Sējas novada kultūras nama pārbūve"

Cenu aptauja pārtraukta!
12.10.2017.

Darba uzdevums
Inventarizācija
ZIP

13-11/CA-6 Lojas Kultūras nama gazifikācija 19.05.2017.

Projekts

Nosacījumi
 

 13-11/CA-1 
Publicēts:08.03.2013.
 Par Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšanu   15.03.2013.  CA nosacījumi

Lojas ceļu saraksts
Sējas ceļu saraksts

Pabažu ceļu saraksts
Lēmums

13-11/CA-2
Publicēts: 27.03.2013.

Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija 03.04.2013.

CA nosacījumi

 Kompleksa vizualizācija

Lēmums 04.04.2013.

13-11/CA-3
Publicēts: 09.04.2013.
Datoru iegāde 17.04.2013. CA nosacījumi
CA lēmums

 

 

13-11/CA-6
Publicēts: 06.09.2013.
 

Būvuzraudzība objekta "Jēņi" siltināšanai un remontdarbiem 12.09.2013.

CA nosacījumi

Lēmums
Lēmums 2

13-11/CA-7
Publicēts: 12.09.2013.
 
Būvuzraudzība Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveidei 19.09.2013.

CA nosacījumi

Lēmums

13-11/CA-8
Publicēts: 12.12.2013.
 
Tualetes bloka rekonstrukcija Sējas pamatskolā 20.12.2013. CA nosacījumi
Tāmes forma
AR-1
AR-2
AR-3
AR-4
AR-5
UK
  2014.gads    
13-11/CA-1
Publicēts: 14.03.2014.
Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana 20.03.2014., plkst.14:00

Nosacījumi

Lojas ceļu saraksts
Sējas ceļu saraksts
Pabažu ceļu saraksts


Lēmums

13-11/CA-2
Publicēts: 15.09.2014.
Apkures sistēmas izbūve Sējas novada pašvaldības īpašumos „Gundegas”-11, „Kamenes”- 12, 19 un 20 02.10.2014.
 

CA Nosacījumi
Apkures projekti:
"Gundegas"- 11.zip
"Kamenes"- 12 .zip
"Kamenes'- 19.zip
"Kamenes"- 20.zip

Lēmums gāze
apkure
 

3-11/CA-3
Publicēts: 16.09.2014.
Medījumu dzesēšanas kameru iegāde 19.09.2014., plkst. 14:00

Nosacījumi

Lēmums

13-11/CA-4
Publicēts 17.09.2014.
Iekšējo gāzes vadu izbūve apkures sistēmai Sējas novada pašvaldības īpašumos 02.10.2014., plkst.14:00 CA Nosacījumi

Gāzesvadu plāni:
„Gundegas”-11
„Kamenes”-12
„Kamenes”-19
„Kamenes”-20


Paskaidrojuma raksti:
„Gundegas”-11
„Kamenes”-12
„Kamenes”-19
„Kamenes”-20
  2015.gads    
13-11/CA-1
(Publicēts: 16.03.2015.)
Sējas pamatskolas datortīkla izveide 20.03.2015., plkst.14:00

Nosacījumi


 

Lēmums

13-11/CA-2
(Publicēts: 16.03.2015.)
Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana 20.03.2015., plkst.14:00

Nosacījumi
Lojas ceļu saraksts
Sējas ceļu saraksts
Pabažu ceļu saraksts


Lēmums

13-11/CA-3
(Publicēts: 13.04.2015.)
Lietus kanalizācijas izbūve Pabažu ciemā 22.04.2015., plkst.14:00 Nosacījumi
Tāme

Lēmums
13-11/CA-4
(Publicēts: 25.05.2015.)
Būvuzraudzības veikšana Sējas pamatskolas būvdarbiem 29.05.2015., plkst.14:00 Nosacījumi

Publicēts: 17.07.2015
 
PVC Logi + Ārdurvis 27.07.2015., plkst. 14:00 Nosacījumi un parametri
Attēls
Publicēts: 17.07.2015 PVC Logi + Ārdurvis 27.07.2015., plkst. 14:00 Nosacījumi un parametri
Attēls
13-11/CA-5
(Publicēts: 10.09.2015.)
Individuālās gāzes apkures ierīkošana dzīvoklim “Kamenes”-8, Sējas novadā 18.09.2015., plkst. 14:00 Nosacījumi

Apkures projekts
Gāzes projekts

Lēmums
  2016.gads    
13-11/CA-1
(Publicēts: 04.03.2016.)
Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana 09.03.2016., plkst.14:00

Nosacījumi

Lēmums
 

13-11/CA-2
(Publicēts: 10.03.2016.)
Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana 18.03.2016., plkst.14:00

Nosacījumi
 


Lēmums
 

13-11/CA-3
(Publicēts: 21.03.2016.)
Tehniskā projekta "Kultūras nama "Loja" rekonstrukcija" ekspertīzes veikšana 30.03.2016., plkst.14:00 Nosacījumi

Komentāri