No icon

Mūzikas un mākslas skola

Adrese: „Bitīte”, Loja, Sējas novads, LV-2142
Direktore: Ieva Lapšāne
Tel. 67705174, mob. 27891858
e-pasts: maksla@seja.lv
Sējas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapa

 
       Sējas Mūzikas un mākslas skolas (Reģ.nr. 4374902343) dibinātājs ir Sējas novada dome. Skola savu darbību uzsākusi 1995. gada 1.decembrī.  Sējas Mūzikas un mākslas skola pulcē bērnus un jauniešus no tuvējās apkārtnes – Sējas novada. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība Sējas novadā. Skola akreditēta līdz 2018. gadam.

Šobrīd skolā ir iespējams apgūt gan profesionālās ievirzes programmas, gan interešu izglītības programmas. Profesionālās ievirzes programmās skolā var mācīties no 7 gadu vecuma klavieru, vijoles, kokles, klarnetes, saksofona un vizuāli plastiskā mākslas specialitātes. Šajās programmās mācības notiek saskaņā ar valsts licencētām izglītības programmām 5-8 gadus, atkarībā no izvēlētās programmas (kokles, klarnetes un saksofona spēle – 6 gadus, klavieru, vijoles spēle -8 gadus, vizuāli plastiskā māksla – 5 gadus). Pēc šo programmu beigšanas audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.

Interešu izglītības programma tiek piedāvāta pirmsskolas vecuma bērniem (vecumā no 4-6 gadi) mūzikas un mākslas specialitātēs, kā arī individuālas instrumentu spēles nodarbības, sagatavojot un ieinteresējot audzēkņus mācībām mūzikas un mākslas skolā.

2013. / 2014. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācās 60 audzēkņi. Interešu izglītības programmās - 70 audzēkņi Mācību procesu skolā nodrošina 11 darbinieki.

Audzēkņu uzņemšana profesionālās ievirzes programmās parasti notiek mācību gada noslēgumā un īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, interešu izglītības programmās audzēkņus uzņem visu gadu.

Skolēni kopā ar skolotājiem piedalās dažādos mākslas un mūzikas festivālos, konkursos un koncertos, kas bagātina audzēkņu profesionālo pieredzi un paplašina redzesloku mākslas un mūzikas nozarēs. Nu jau par tradīciju kļuvusi audzēkņu vasaras pieredze- izbraukums ar nakšņošanu teltīs, kura laikā intensīvi tiek strādāts pie dažādu mākslas darbu un koncertprogrammas radīšanas, lai ar to priecētu tuviniekus, interesentur, novada ļaudis.

Skolas darbībā tiecamies uz kultūrvides attīstību kopumā. Lai mēs spētu bērnos, pusaudžos radīt interesi par mākslu, mūziku, palīdzēt veidoties viņu vērtību skalai, celt bērnu pašapziņu, attīstīt spējas patstāvīgi un radoši darboties.

Īpaši priecīgi esam par Sējas novada domes labvēlību,  ieinteresētību skolas darbībā un nesavtīgo atbalstu, kā arī par vecāku rūpēm un atbalstu, kuri arvien uzmundrina un liek saprast, ka skola ir vajadzīga un dod lielu ieguldīju viņu bērnu izaugsmē.

Komentāri