No icon

Sējas pamatskolas skolēnu ciemošanās Rīgas Motormuzejā

Karjeras atbalsta pasākums ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Sējas pamatskolas skolēniem aprīlī bija iespēja apmeklēt Motormuzeju. Eiropas projekta ietvaros saistībā ar karjeras izglītību šis pasākums bija bez maksas. Muzeja nodarbībā skolēni iepazina mašīnu rašanās vēsturi gides vadībā. Bija iespēja arī praktiski darboties, veidojot vēja ģeneratorus. Tā kā ikdienā elektrību patērējam ik brīdi, tad jāmeklē un jāaktualizē alternatīvi enerģijas ieguves veidi. Skolēni nelielās grupās no piedāvātajiem materiāliem veidoja spārnus vēja ģeneratoriem. Eksperimentējot ar spārnu lielumu un formu, tika mēģināts iegūt maksimālo ātrumu. Izmantojot mākslīgo vēju (ventilatoru) un pieslēgto mēraparātu, tika noteikt ģeneratora griešanās ātrums.  Ātrākais vēja ģenerators bija 4.klases Vēja komandai.Vislabākais veids jaunu zināšanu apguvei, protams, ir praktiskā darbība.
Teksts un foto: skolotāja Kristīne Žilinska

Komentāri