No icon

Sējas novada bibliotēku darba laiki

Sējas novada bibliotēku darba laiki

Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs

Pierīgas novadu bibliotēku virtuālais kopkatalogs

 

Sējas novada bibliotēkas Tev piedāvā!

 • Grāmatas, avīzes un žurnālus;

 • Novadpētniecības materiālus;

 • Internetu;

 • Datubāzes (Lursoft, Letonika);

 • Bibliotēkas elektronisko katalogu;

 • Datorapmācības;

 • Izstādes;

 • Pasākumus;

 • Spēles;

 • Radošās darbnīcas;

 • Tikšanos ar grāmatu autoriem;

 • Kopēšana;

 • Skenēšana;

 • Drukāšana

Komentāri