PABAŽU KŪLTŪRAS NAMS

Pabažu kūltūras nams.

Pabažu kultūras nams:

 

 

Kultūras nama vadītāja Rita Celma t.27891864; ritac@inbox.lv

Vokālā ansambļa ,,Zustrenes,, vadītāja Zeltīte Osmane t.29398412; zeltums12@tvnet.lv

Līnijdeju grupas ,,Asorti,, Vairāk