No icon

Projekts “Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcijas un aprīkošanas ” III.kārta finišē.

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017.gada 28.jūnija lēmumu 04.6-11/17.2444-e  projekts  Nr.2017/AL32/2/A019.22.01/1 “Lojas ciema sporta laukuma rekonstrukcijas un aprīkošana III. kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros , ir īstenots.

Projekta rezultātā tika izbūvēta tāllēkšanas bedre, tāllēkšanas bedres skrejceļš, 100m skriešanas celiņš ar trim joslām, autostāvvieta un piebrauktuve, kā arī veikti labiekārtošanas darbi. Līdz ar to tiks uzlabota sporta aktivitāšu iespējas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan organizējot sacensības apkārtējo novadu mērogā.

Īstenojot projektu Sējas novada pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 45 000.00 apmērā. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir EUR 82 087.99, no kurām attiecināmās izmaksas- EUR 50 000.00.

Komentāri