RAIL BALTICA

Rail Baltica ceļu pārvadi sējas novadā

Rail Baltica projekta īstenotāji ir izstrādājuši sākotnējos priekšlikumus par ceļu pārvadu risinājumiem un satiksmes organizēšanu Sējas novadā, norādot, kuriem ceļiem Vairāk

Rail Baltica Latvija:

Darba grupas novados ir veids, kā integrēt iedzīvotāju intereses trases plānošanā. Pilnsabiedrība RB Latvija uzteic pilsonisko iniciatīvu: veidot darba grupas novados Vairāk

''RailBaltica'' sabiedriskā apspriešana

Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Dzelzceļa Rail Baltica Vairāk

Biedrība "Latvijas zeme, daba, tauta" aicina uz sapulci!

Biedrība “Latvijas zeme, daba, tauta” aicina uz sapulci Salacgrīvas, Limbažu un Sējas iedzīvotājus! Šī gada 15. septembrī plkst. 19:00 Limbažu novada Skultes Vairāk

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Ministru kabinets 2016.gada 9.augustā pieņēma un  25.augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēja Vairāk

Rail Baltica - par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Satiksmes ministrija - Par plānotās dzelzceļa līniju Rail Baltica detalizētu tehnisko izpēti un lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Trases Vairāk

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība   Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687, Vairāk

Vilņa Grundšteina karikatūras

Savu nostāju un viedokli par dzelzceļa „Rail Baltica” projekta realizāciju karikatūru veidā pauž Sējas novada „Jauncepļu” īpašnieks Vilnis Grundšteins, kura Vairāk

''RailBaltica'' IVN dokumentācija

IVN ziņojums

1. sējums

2. sējums

3. sējums

4. sējums

Kopsavilkums

Vairāk