REKVIZĪTI

Rekvizīti

 

Reģistrācijas Nr. 90000032857 Adrese: „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142 tel./fakss 67977739, e-pasts dome@seja.lv grāmatvedībā tālr.67148321 BANKAS KONTS A/S "SEBBanka" Siguldas filiāle Konts LV89 UNLA 0027 Vairāk