SOCIĀLAIS DIENESTS

Sējas novada Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Sējas  novada Sociālais dienests – pašvaldības iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Sējas novada iedzīvotājiem Vairāk

Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai

 

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ

Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir daudzbērnu ģimenēm. Pabalstu piešķir EUR 25,00 apmērā par Vairāk

Pabalsts politiski represētajām personām!

SĒJAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA

Politiski represētās personas!!!!!

Pabalstu politiski represētajām personām, piešķir EUR 50,00 apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz Vairāk

Normatīvie akti

Saistošie noteikumi

Nr.

Vairāk

Pārcelts Aicinām pieteikties - audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumi - satikšanās reģionālajās atbalsta grupās

Jau trešo gadu!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) sadarbībā ar nodibinājumu „Sociālo pakalpojumu aģentūra” rīko audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu Vairāk

Informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Sējas novadā

Pašvaldībai, kuras teritorijā persona deklarējusi savu pamatdzīvesvietu ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Vairāk

Ceļš uz ES atbalsta pakām

VAIRĀK INFORMĀCIJA ŠEIT!

Vairāk

Asistenta pakalpojums pašvaldībā

No 2013. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.      Vairāk

Vecāku ievērībai!

Ir sācies skolas brīvlaiks, bērni vairāk laika pavadīs un atpūtīsies ar saviem vienaudžiem bez vecāku uzraudzības, tādēļ lūgums pārrunāt ar Vairāk