No icon

Sējas novada dome aicina darbā novada pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāju.

 Sējas novada dome aicina darbā novada pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāju.

Darba pienākumi:

Izglītības iestādes vadītāja pienākumi saskaņā ar Izglītības likuma 30.pantu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • uz darbinieku attiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka darbā vai cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas administrēšanu);
 • pieredze finanšu plānošanā, finansējuma izlietošanas kontrolē;
 • pieredze personāla vadībā;
 • vēlamas zināšanas publiskā iepirkuma organizēšanā;
 • zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, personāla vadība, budžeta plānošana, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura un metodikas pārzināšana;
 • zināšanas un izpratne izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • spēja motivēt darbiniekus, prasme vadīt komandu, strādāt komandā, labas organizatora spējas un sadarbības prasmes, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Atalgojums: 990.00 EUR (bruto)

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītības dokumentu kopijas;
 • Vīzija par PII ”Bitīte” nākotni un attīstības iespējām (ne vairāk kā 2 A4 lapas);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi;
 • Pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu kopijas.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 23.12.2020.

Augstākminētos dokumentus iesniegt elektroniski, nosūtot uz Sējas novada domes elektroniskā pasta adresi dome@seja.lv , vai pa pastu uz adresi: “Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, vai iesniedzot tos klātienē Sējas novada domē. Iesniedzot dokumentus klātienē nepieciešams pieteikt ierašanās laiku.

Papildus informācija pa tālruni: 67977739.,29110942

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un tiks dzēsti divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Komentāri