No icon

Sējas novada dome izsludina pieteikšanos uz medicīnas darbinieku Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”

Sējas novada dome aicina pieteikties darbā medicīnas darbinieku (Profesijas kods 322101) Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” (Reģ. nr. 4301901908) Lojā, Sējas novadā, tel.nr.27891859, e-pasts: bitite@seja.lv. no 2021. Gada 5. maija uz nepilnu darba laiku.

Darba pienākumi:

 • Pirmās palīdzības sniegšana bērniem un personālam;

 • Personāla apmācība pirmās palīdzības sniegšanā

 • Uzrauga visu PII „Bitīte” darbinieku obligātās medicīniskās apskates savlaicīgu izpildi;

 • Uzskaita slimības dēļ neieradušos bērnus, seko, lai bērni pēc slimošanas tiktu pieņemti grupās ar ģimenes ārsta izziņām;

 • Apskata bērnus grupās, veic bērnu antropometriju un izdara ierakstus grupu žurnālos

 • Pieņem un apskata bērnus, kuri ieradušies PII pēc slimībām vai ir bijuši kontaktā ar infekcijas slimniekiem;

 • Izolē saslimušos, nepieciešamības gadījumā izsauc bērna vecākus un neatliekamo medicīnisko palīdzību, kopj saslimušo līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās brīdim;

 • Infekcijas slimību profilakse;

 • Seko profilaktiskajam skrīningam;

 • Organizē bērnu veselības nostiprināšanas, traumatisma un saindēšanās profilakses pasākumus;

 • Seko dienas režīma un kustību aktivitātes nodrošinājumam grupās, rīta vingrošanas, sporta nodarbību un pastaigu norisēm, kā arī seko grupu vēdināšanas grafika izpildei.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;

 • sociālās garantijas;

 • atalgojumu par nepilnu darba laiku 360.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās darbā: CV un motivācijas vēstuli sūtot uz e-pasta adresi bitite@seja.lv vai dome@seja.lv līdz 30.aprīlim Tālruņa numurs papildu informācijai 27891859; 29110942

Datu pārzinis ir Sējas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000032857, juridiskā adrese “Jēņi”, p/n Murjāņi Sējas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Komentāri