No icon

Sējas pamatskola aicina darbā sākumskolas skolotāju

 

Vakance uz 2021. gada 1. septembri.

 

 1. Darba joma
  Izglītība

 2. Darba vietas nosaukums
  Sējas pamatskola

 3. Amata nosaukums
  Sākumskolas skolotājs

 4. Amata kods saskaņā ar LR profesiju klasifikatoru
  2341 01

 5. Nepieciešamā izglītība
  Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

 6. Galvenie pienākumi:

  1. ar prieku un degsmi radoši darboties kopā ar skolēniem;

  2. īstenot pamatizglītības programmu, nodrošinot pozitīvu un atbalstošu saskarsmi skolēnu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai;

  3. plānot un realizēt pedagoģisko darbu sadarbībā ar kolēģiem;

  4. sadarboties ar skolēnu ģimenēm/aizbildņiem.

 7. Sagaidām:

  1. prasmi plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

  2. atbildības sajūtu, disciplinētību, precizitāti;

  3. spēju analizēt un risināt konfiktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

  4. spēju cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

 8. Alga (BRUTO)
  ‎ 790 euro- 870 euro par likmi saskaņā ar tarifikāciju.

 9. Darba apjoms
  1 slodze vai vairāk, uz nenoteiktu laiku

 10. Pieteikšanās

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: inese.ozolniece@seja.lv ar norādi "sākumskolas skolotājs” līdz 30.05.2021.
Uzziņas pa tālruni 27891863 skolas direktorei, 27891861 direktores vietniecei vai jautājumus sūtot uz e-pastu inese.ozolniece@seja.lv


 

Komentāri